Promotie L.C. (Loes) van Hulten

Treaty Application for Companies in a Group
Promotor

Prof.dr. P. Kavelaars

Promotor

Prof.mr.dr. M.F. de Wilde

Datum
donderdag 20 okt 2022, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
Logo Erasmus School of Law

Op donderdag 20 Oktober 2022 verdedigt L.C. van Hulten haar proefschrift, getiteld: ‘Treaty Application for Companies in a Group’.

Proefschrift in het kort:

Rechtspersonen zijn doorgaans geen volledig op zichzelf staande entiteiten maar maken deel uit van een grotere economisch eenheid. Er is vaak sprake van een bepaalde verbondenheid met andere rechtspersonen. Voor belastingverdragen gebaseerd op het OESO-modelverdrag geldt als uitgangspunt dat voor verdragstoepassing naar iedere afzonderlijke juridische entiteit moet worden gekeken (per-entiteit-benadering). In verdragsverhoudingen wordt slechts bij uitzondering afgeweken van het principe dat entiteiten in een groep als afzonderlijke entiteiten moeten worden behandeld. 

De juridische benadering met betrekking tot belastingheffing sluit niet aan bij de economische realiteit en lijkt niet te passen in de internationaal georiënteerde wereld van vandaag: zij leidt tot dubbele belastingheffing en biedt mogelijkheden voor belastingontwijking. Er zijn – zowel op nationaal als op verdragsniveau – verschillende regels ingevoerd met als doel het oplossen van dit probleem. De juridische entiteit is echter nog steeds het uitgangspunt voor deze wijzigingen en zogenaamde oplossingen. Deze aanpak heeft geleid tot een ingewikkeld en gefragmenteerd systeem. In dit promotieonderzoek staat de vraag centraal of, beoordeeld vanuit doel en strekking van het OESO-Modelverdrag, de per-entiteit-benadering ten aanzien van de toepassing van verdragsregels op verdragspersonen in het OESO-Modelverdrag zou moeten worden vervangen door een groepsbenadering. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is de vervolgvraag wat dit zou betekenen voor de verdragsregels.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 15.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen