Promotie P.P. (Priskila) Penasthika

Unravelling Choice of Law in International Commercial Contracts: Indonesia as an Illustrative Case Study
Promotor

Prof.mr.dr. X.E. Kramer

Promotor

Prof.dr. W.G. Werner

Datum
donderdag 29 sep 2022, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Spatie
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 29 September 2022 verdedigt P.P. Penasthika haar proefschrift, getiteld: ‘Unravelling Choice of Law in International Commercial Contracts: Indonesia as an Illustrative Case Study’.

Proefschrift in het kort:

Ondanks de cruciale rol van de rechtskeuze in internationale contractuele relaties, blijft de implementatie ervan in verschillende landen ongelijksoortig. Veel landen hebben de rechtskeuze erkend en uitgevoerd, maar sommige andere landen blijven zich ertegen verzetten. De aanhoudende terughoudendheid bij het afdwingen van de rechtskeuze blijft een uitdagende belemmering voor grensoverschrijdende commerciële relaties.

De strikte naleving van het territorialiteitsbeginsel, het ontbreken van bijzondere bepalingen of duidelijke richtlijnen voor rechtskeuze en moeilijkheden bij het bevestigen van de inhoud van het gekozen buitenlandse recht zijn enkele van de redenen voor de onwil om uitvoering te geven aan de rechtskeuze. Sommige landen, waaronder Indonesië, hebben met deze omstandigheden te maken.

Dit onderzoek ontrafelt niet alleen de redenen voor de terughoudendheid van Indonesië en het daaropvolgende gebrek aan vooruitgang op het gebied van rechtskeuze, maar onderzoekt ook mogelijke oplossingen voor het probleem. Hiervoor steunt dit onderzoek op leerstellig onderzoek, ondersteund door kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. De leerstellige methode maakte het mogelijk om de theoretische en regelgevende kaders voor rechtskeuze die beschikbaar zijn op mondiaal, regionaal en nationaal niveau te verkennen en te beschrijven. Ondertussen hebben de interviews bijgedragen aan een beter begrip van de problemen en moeilijkheden waarmee de Indonesische rechtspraktijk wordt geconfronteerd met betrekking tot rechtskeuze. Dienovereenkomstig zal dit onderzoek dienen als een essentieel referentiepunt voor academici, praktijkmensen en beleidsmakers die geïnteresseerd zijn in internationaal privaatrecht en grensoverschrijdende commerciële geschillen.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen