Toelating

Arbeidsrecht
EUR Campus Woudestein

Geweldig dat je interesse hebt in de master Arbeidsrecht! Om toegelaten te worden tot de master Arbeidsrecht dien je een selectieprocedure te doorlopen. Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt of zal beschikken over een toelating gevende vooropleiding en de aanvullende voorwaarden om deel te mogen nemen aan de selectieprocedure en mogelijk te starten met de master.

Ik beschik voor aanvang van de studie in september over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding.

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes is afgerond, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding.

Toelatingseisen 2022-2023 m.b.t. COVID-19

In verband met de Corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen bachelor diploma hebben behaald of het premasterprogramma hebben afgerond, alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masteropleiding. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Voor toelating op grond van een onafgeronde bacheloropleiding dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient tenminste 162 EC te hebben behaald. De bachelor scriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
 2. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Erasmus School of Law Algemeen dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient een bepaald aantal punten te hebben behaald:
  • Als je het programma van 60 EC doet, moet je tenminste 53 EC hebben behaald en moet je tevens de JAV-schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond;
  • Als je het programma van 63 EC doet, moet je tenminste 56 EC hebben behaald.
 2. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Als je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet hebt afgerond voor 1 september 2023, dan zal voor het collegejaar 2023-2024 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat jij jezelf niet kan herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2023-2024.
 2. Als je per 1 september 2021 op grond van de zachte knip bent ingestroomd in een masteropleiding op grond van een onafgeronde bacheloropleiding of een onafgerond premasterprogramma kan je jezelf niet per 1 september 2022 herinschrijven of inschrijven voor een van de masteropleidingen van ESL indien je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet voor  1 september 2022 hebt afgerond.
 3. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.

Selectie

De master Arbeidsrecht biedt plaats aan maximaal 30 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. De inschrijving eindigt op 15 juli en verloopt via de coördinator van deze master. Bij voorkeur ontvangen wij alle stukken voor inschrijving van de master Arbeidsrecht voor 1 juli, doch uiterlijk 15 juli. Voor 1 augustus wordt uitsluitsel gegeven over jouw toelating.

Wil je deelnemen aan deze interessante masteropleiding? Vul dan eerst onderstaand aanmeldingsformulier in. Voordat je begint met invullen dien je de volgende documenten* gereed te hebben:

 • een gemotiveerd verzoek tot deelname;
 • een curriculum vitae (inclusief pasfoto);
 • indien van toepassing: een bachelor diploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers (inclusief aantal malen dat het tentamen is afgelegd)**.

Op grond van deze stukken wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

*Voor de eerste aanmelding is het niet vereist dat al je cijfers behorende bij de bachelorfase al bekend zijn. Je kunt je dus al gedurende het bachelor 3-jaar aanmelden voor deze master. Wanneer dan enige tijd later jouw laatste tentamencijfer(s) uit de bachelor bekend gemaakt zijn, dien je ons wel een update te sturen van jouw complete cijferlijst per mail aan masterarbeidsrecht@law.eur.nl.

**Jouw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen