Arbeidsrecht

Toelatingseisen voor Master Arbeidsrecht

Studenten met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid van zowel binnen als buiten de EUR hebben toegang tot de master Arbeidsrecht mits de vooropleiding volledig is afgerond.
Wanneer de pre-master ESL Algemeen met verplicht aanvullend bachelorvak Arbeidsrecht is afgerond en alle resultaten geregistreerd staan in Osiris ben je ook toelaatbaar tot de master Arbeidsrecht.

Voorselectie

De master Arbeidsrecht biedt plaats aan maximaal 30 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. De inschrijving eindigt op 15 juli en verloopt via de coördinator van deze master. Bij voorkeur ontvangen wij alle stukken voor inschrijving van de master Arbeidsrecht voor 1 juli, doch uiterlijk 15 juli. Voor 1 augustus wordt uitsluitsel gegeven over de toelating.

Wil je deelnemen aan deze interessante masteropleiding? Vul dan eerst dit aanmeldingsformulier in. Voordat je begint met invullen dien je de volgende documenten* gereed te hebben:

  • een gemotiveerd verzoek tot deelname;
  • een curriculum vitae (inclusief pasfoto);
  • indien van toepassing een bachelor diploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers (inclusief aantal malen dat het tentamen is afgelegd)**.

Op grond van deze stukken wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

*Voor de eerste aanmelding is het niet vereist dat al je cijfers behorende bij de bachelorfase al bekend zijn. Je kunt je dus al gedurende het bachelor 3-jaar aanmelden voor deze master. Wanneer dan enige tijd later jouw laatste tentamencijfer(s) uit de bachelor bekend gemaakt zijn, dien je de ons wel een update te sturen van jouw complete cijferlijst per mail aan masterarbeidsrecht@law.eur.nl.

**Jouw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.