Toelating

Arbeidsrecht
EUR Campus Woudestein

Geweldig dat je interesse hebt in de master Arbeidsrecht! Om toegelaten te worden tot de master Arbeidsrecht dien je een selectieprocedure te doorlopen. Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt of zal beschikken over een toelating gevende vooropleiding en de aanvullende voorwaarden om deel te mogen nemen aan de selectieprocedure en mogelijk te starten met de master.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding.

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes is afgerond, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding.

Selectie

De master Arbeidsrecht biedt plaats aan maximaal 30 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. De inschrijving eindigt op 15 juli en verloopt via de coördinator van deze master. Bij voorkeur ontvangen wij alle stukken voor inschrijving van de master Arbeidsrecht voor 1 juli, doch uiterlijk 15 juli. Voor 1 augustus wordt uitsluitsel gegeven over jouw toelating.

Wil je deelnemen aan deze interessante masteropleiding? Vul dan eerst onderstaand aanmeldingsformulier in. Voordat je begint met invullen dien je de volgende documenten* gereed te hebben:

  • een gemotiveerd verzoek tot deelname;
  • een curriculum vitae (inclusief pasfoto);
  • indien van toepassing: een bachelor diploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers (inclusief aantal malen dat het tentamen is afgelegd)**.

Op grond van deze stukken wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een schrijftest en een gesprek.

*Voor de eerste aanmelding is het niet vereist dat al je cijfers behorende bij de bachelorfase al bekend zijn. Je kunt je dus al gedurende het bachelor 3-jaar aanmelden voor deze master. Wanneer dan enige tijd later jouw laatste tentamencijfer(s) uit de bachelor bekend gemaakt zijn, dien je ons wel een update te sturen van jouw complete cijferlijst per mail aan masterarbeidsrecht@law.eur.nl.

**Jouw inschrijving voor de selectieprocedure kan niet in behandeling worden genomen indien wij niet over alle bijlagen beschikken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen