Privaatrecht, Commercieel Vermogensrecht

Master Privaatrecht

Opleiding

Privaatrecht is de mastervariant met een goed carrièreperspectief. Je leert kritisch te kijken naar kennis die je hebt opgedaan en ontwikkelt vaardigheden die in de praktijk goed van pas komen.

Meer over de inhoud van deze opleiding

Waarom deze opleiding?

In de mastervariant Privaatrecht staat de dynamiek van het privaatrecht centraal. Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast wordt ruimschoots aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid en aan actuele onderwerpen.

Waarom deze opleiding?

Carrièremogelijkheden

De mastervariant Privaatrecht leidt studenten op tot basiscivilisten: juristen met een gedegen kennis van het privaatrecht die op velerlei plaatsen in de maatschappij inzetbaar zijn

Bekijk je carrièrekansen

Master Privaatrecht

Samenvatting

Officiële CROHO naam
M Law
Programme name
Privaatrecht
Voertaal
Nederlands
Type
Master
Tijdsduur
1 jaar
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam
Collegegeld (2021-2022)
  • €2.168 (Wettelijk tarief: Nederlandse / EER-studenten)
  • €12.300 (Instellingstarief: Nederlandse / EER-studenten)
  • €12.300 (Instellingstarief: niet-EER-studenten)
Lees meer