Dubbele master Toga aan de Maas

Publicaties Alumni

Dino Bektesevic

Dino studeerde in 2017 af, na hetzelfde cum laude te hebben gedaan in de master Strafrecht. Zijn artikel over de toepassing van artikel 80a Ro in strafzaken is in 2018 gepubliceerd in NJB. 

Kawa Rasul

Kawa studeerde in 2018 af en is destijds aan de slag gegaan bij de Hoge Raad. Hij is tevens afgestuurd in de master Strafrecht. In 2019 is zijn artikel over de evaluatie van het overzichtsarrest over medeplegen gepubliceerd in NJB. 

Viviane Wennekes

Viviane studeerde in 2019 af en is sindsdien werkzaam als juridisch medewerker bij de Rechtbank Rotterdam. In 2019 is haar artikel over een rechtsvergelijkend onderzoek naar de oplegging van voorlopige vrijheidsbenemende maatregelen bij jeugdigen in Nederland en België in theorie en praktijk gepubliceerd in PROCES.