Financieel recht

Carrièremogelijkheden voor Master Financieel recht

Afgestudeerde studenten van de master Financieel recht zijn breed opgeleide academici met grondige kennis van financieel recht. De opleiding biedt een uitstekende interdisciplinaire basis om in de financieel-juridische wereld te werken en de carrière met een kennisvoorsprong te starten. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende functies bij toezichthouders, financiële instellingen, (semi-)overheidsinstanties, in de advocatuur en in het bedrijfsleven, zowel in Nederland als in het buitenland. 

Bij succesvolle afronding van de master, wordt de LL.M.-titel toegekend. Voor afgestudeerden die een vooropleiding bachelor Rechtsgeleerdheid op WO-niveau of een HBO-opleiding recht in combinatie met de ESL Premaster Financieel recht hebben behaald, heeft de titel ook civiel effect en is een carrière in de advocatuur of bij de rechterlijke macht mogelijk.

Een van de mooiste aspecten van de opleiding is het multidisciplinaire karakter. Er wordt inzicht gegeven in het juridische perspectief op economische en bedrijfskundige aspecten, waardoor je kennis en vaardigheden enorm worden verbreed.
Daniëlle Keijzer
Alumna
Lees meer over Daniëlle Keijzer
De master Financieel recht is een multidisciplinaire opleiding die juristen de juiste instrumenten biedt om te kunnen werken in de financiële sector.
Jesse van Zuilekom
Alumna