Financieel recht

Carrièremogelijkheden voor Master Financieel recht

De opleiding Financieel recht biedt een uitstekende interdisciplinaire basis om in de financieel-juridische wereld te werken en de carrière met een kennisvoorsprong te starten. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende functies bij toezichthouders, financiële instellingen, (semi-)overheidsinstanties, in de advocatuur en in het bedrijfsleven, zowel in Nederland als in het buitenland. 

Bij succesvolle afronding van de master, wordt de LL.M.-titel toegekend. Voor afgestudeerden die een vooropleiding bachelor Rechtsgeleerdheid op wo-niveau of een hbo-opleiding recht in combinatie met de Pre-master Financieel recht hebben behaald, heeft de titel ook civiel effect en is een carrière in de advocatuur of bij de rechterlijke macht mogelijk.