Financieel recht

Tijdens je studie Master Financieel recht

De master Financieel recht streeft ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de diverse instroom van juristen, economen en bedrijfskundigen. Zo start blok 1 in de eerste week met een up to speed course. Deze bestaat - afhankelijk van de opleidingsachtergrond - uit een week van intensief juridisch of bedrijfseconomisch onderwijs.

Het programma is intensief maar goed studeerbaar. Door de inzet van gekwalificeerde docenten die ook in de praktijk werkzaam zijn, is er volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in en eisen vanuit de praktijk. Studenten worden gestimuleerd tot actieve participatie en de onderlinge samenwerking en discussies tussen studenten met verschillende opleidingsachtergronden leiden tot veel synergie. Daarnaast wordt er veelvuldig geoefend met het ontwikkelen van academische vaardigeden die van belang zijn voor de multidisciplinaire omgeving van de financieel-juridische wereld.

Extra curriculaire activiteiten

Het Financieelrechtelijk Dispuut organiseert gedurende het jaar, al dan niet in samenwerking met de opleiding, diverse interessante activiteiten. Denk hierbij aan borrels en kantoorbezoeken aan een toezichthouder (bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank), een advocatenkantoor of Euronext. Daarnaast organiseert de opleiding speciaal voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten buiten het verplichte curriculum om ook speciale activiteiten, zoals een exclusieve masterclass Fusies & overnames. 

Voor een goed begrip van de regulatie van de financiële sector is een brede kennis van zowel de juridische als de economische achtergrond een vereiste. Deze master biedt dit middels haar interdisciplinaire karakter aan.
Coen Bot
Alumnus
Lees meer over Coen Bot (Financieel Recht)