Waarom Master Ondernemingsrecht studeren

  • Alle hoogleraren en universitair docenten zijn toonaangevend op hun vakgebied en velen vervullen een rol in de rechtspraktijk (advocaat, arbiter, adviseur, commissaris, raadsheer plaatsvervanger en advocaat-generaal bij de Hoge Raad);
  • Zeer bekwame docenten met goede onderwijsbeoordelingen door de huidige studenten;
  • Alle vakken zijn internationaal georiënteerd met aandacht voor rechtsvergelijking;
  • Uitstekende voorbereiding op de rechtspraktijk en het bedrijfsleven door op de praktijk gericht onderwijs met aandacht voor onderzoeks- en schrijfvaardigheden.
De master Ondernemingsrecht heeft oog voor de praktijk, zonder aan academische waardigheid in te leveren.
Walther Haksteeg
Student master Ondernemingsrecht 2019-2020
Lees meer over Walther Haksteeg
De diversiteit van de master blijkt ook uit de afwisselende onderwerpen binnen de vakken die volgen na het Onderzoekspracticum.
Frédérique Maris
Student master Ondernemingsrecht 2019-2020
Lees meer over Frédérique Maris
De onderwerpen van de vakken zijn erg actueel en zorgen daardoor voor een brede kijk op het ondernemingsrecht.
Loraine Kooreman
Student master Ondernemingsrecht 2019-2020
Lees meer over Loraine Kooreman
Juist die brede insteek maakt de master Ondernemingsrecht afwisselend en uitdagend.
Martijn Kager
Student master Ondernemingsrecht 2018-2020
Lees meer over Martijn Kager
De master Ondernemingsrecht is gevarieerd wat betreft de inhoud en de opzet van de colleges. De onderwerpen van de vakken zorgen voor een brede kijk op het ondernemingsrecht.
Jan Verhaart
Student Erasmus School of Law
Lees meer over Jan Verhaart
Doordat de werkdruk hoog ligt, hangt er een ambitieuze sfeer binnen de mastergroep. Hierdoor ben je geneigd het beste uit jezelf te halen.
Amo Edmond Amoh
Student master Ondernemingsrecht 2016-2018
Lees meer over Amo Edmond Amoh
De master Ondernemingsrecht biedt een afwisselend programma, waarbij de nadruk ligt op de werking van het recht in de praktijk.
Ruben Kamerling
Student master Ondernemingsrecht 2013-2014
Lees meer over Ruben Kamerling