Studieprogramma

Publiekrecht voor Bedrijf en Burger
Foto van De Hef in Rotterdam

De juiste studie gevonden?

Recente maatschappelijke uitdagingen op verschillende terreinen, zoals financiën, klimaat, migratie, digitalisering en onderwijs vragen om een actieve, zelfbewuste overheid. De dynamiek tussen de dynamiek overheid, burgers en/of bedrijven wordt vaak onderschat. Nieuwe technische ontwikkelingen maken deel uit van de oplossing, maar brengen ook nieuwe vragen met zich mee. Publiekrecht ontwikkelt zich daarom in hoog tempo. Geef jij mee vorm aan deze ontwikkelingen?

De mastervariant verdiept en verbreedt jouw kennis van het publiekrecht. Je verwerft inzicht in de verhoudingen binnen de nationale rechtsorde en tussen het nationale en internationale recht. Daarnaast leer je om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Via de keuzevakken kun je je specialiseren in onder meer het onderwijsrecht, rechtsvergelijking, of het opstellen van wetgeving.

 

Aan het eind van de master is er een stevige basis in het staats- en bestuursrecht gelegd. Kennis deze rechtsgebieden is noodzakelijk om na het afronden van de master in de praktijk op hoog niveau te presteren. Als Rotterdamse mastervariant Publiekrecht voor Bedrijf en Burger (Publiekrecht voor Bedrijf en Burger) leggen we nadruk op de betekenis van staats- en bestuursrecht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en economische processen en actoren. Het recht wordt bekeken vanuit de maatschappelijke realiteit waarin het functioneert en er is aandacht voor de interactie met andere rechtsgebieden, zoals het privaatrecht en het strafrecht. 

Het jaar begint met een intensief vak waarbij onderzoeksvaardigheden centraal staan: het Onderzoekspracticum. Dit maakt een belangrijk deel uit van de master. Na het Onderzoekspracticum volgen een aantal verplichte vakken, maar ook een vrij keuze deel. 

Na het Onderzoekspracticum ben je voorbereid op een jaar waarin veel aandacht is voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden door middel van verschillende schrijfopdrachten, maar ook een presentatie. Vervolgens volgt in het tweede blok een verdieping van de staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke inzichten uit de bacheloropleiding. In het derde blok volgt het vak Government and Business Daarin wordt ingegaan op regulering in al haar varianten maar wordt ook aandacht besteed aan andere middelen waarmee de overheid zich op sectoren van bedrijvigheid richt. Het laatste blok is het blok waarin je je scriptie tot een goed eind gaat brengen. Daarnaast volg je in dit blok het vak Perspectives on Sustainability, waarin je  vanuit een interdisciplinair perspectief bij duurzaamheidsvraagstukken stilstaat en mee nadenkt over de betekenis van overheid en recht in de transitie.

In het vierde blok is er de gelegenheid om zelf vakken te kiezen: leer meer over privacy, dataprotectie en non-discriminatie, verdiep je kennis over het staatsrecht, of ontdek hoe wetgeving gemaakt wordt. Voor ambitierijke studenten is er mogelijkheid om mee te doen aan de bestuursrechtelijke pleitwedstrijd, of je politieke skills te ontwikkelen tijdens het Nationale Studentenparlement. In dit blok is het ook mogelijk om een vak te volgen van een andere master, of zelfs van een andere faculteit of universiteit.

Het onderzoekspracticum heeft als thema “Verantwoordelijkheid en verantwoording” en nodigt uit tot verschillende invalshoeken voor publiekrechtelijk onderzoek. De onderwijsbijeenkomsten zijn deels plenair en deels in groepen. Het cohort wordt vanaf week 3 in twee subgroepen gesplitst (bij een hoog aantal deelnemers in drie groepen), passend bij een onderscheid in wijzen waarop de overheid ter verantwoording geroepen wordt: (i) democratisch gekozen fora; (ii) rechterlijke fora (inclusief het Hof van Justitie van de EU en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. In het plenaire deel wordt onderwijs aangeboden over onderzoeksmethodologie en ethiek. De bijeenkomsten in groepen worden gevuld met studentpresentaties en ondersteuning bij de verschillende fasen in het eigen onderzoek.

In dit vak wordt ingegaan op regulering in al haar varianten maar wordt ook aandacht besteed aan andere middelen waarmee de overheid zich op sectoren van bedrijvigheid richt. Daarbij kan conceptueel steeds een onderscheid worden gemaakt tussen het doel, de manier om dat doel te bewerkstelligen en de vraag hoe één uitgangspunt/set regels mogelijk in conflict staat met een ander uitgangspunt/andere set regels. Meer dan in een traditionele publiekrechtelijke opleiding komen de studenten op basis van sociaalwetenschappelijke theorieën in de context van het openbaar bestuur in aanraking met de effectiviteitsvraag en met de voorwaarden waaraan het overheidshandelen in markten onderworpen is vanuit de minimumeisen van openheid, level playing field en rule-of-law.

Aanbevolen keuzevakken van de mastervariant Publiekrecht voor Bedrijf en Burger zijn:

Aanbevolen keuzevakken in blok 4 bij andere masters zijn:

* Dit keuzevak wordt aangeboden in de periode van blok 2

In dit vak komen verschillende elementen uit de master Publiekrecht voor Bedrijf en Burger bij elkaar onder het thema Duurzaamheid. Vanuit diverse perspectieven en andere wetenschapsgebieden zullen de verschillende duurzaamheidsvraagstukken aan een nadere beschouwing worden onderworpen: biodiversiteit, beschikbaarheid natuurlijke hulpbronnen; CO2 reductie. Het vak bouwt voort op de vaardigheden die zijn opgedaan in bijvoorbeeld het vak Onderzoekspracticum en op de kennis die is verworden in andere mastervakken.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Ja, dat kan zeker. De masteropleiding Publiekrecht voor Bedrijf en Burger (is een voltijd dagopleiding van één jaar, die je in twee jaar kan volgen. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.

Als je de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie wil volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. De masteropleiding adviseert het volgende schema, indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.

Deeltijd adviesschema

Blok

Jaar 1

Jaar 2

Onderzoekspracticum Publiekrecht voor Bedrijf en Burger

 

2

Verdieping Staats- en bestuursrecht

Voorbereiding scriptietraject

3

 

Government and Business

4

Gebonden keuzevak 

Vrij keuzevak

5     

Perspectives on Sustainability

Scriptie master Publiekrecht voor Bedrijf en Burger*

* De scriptie wordt in het tweede jaar in het reguliere scriptietraject geschreven, met in achtneming van de strikte deadlines. De voorbereidingen voor de scriptie starten in blok 2.

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende mogelijkheid om de master te combineren

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen