Strafrecht

Waarom Master Strafrecht studeren

Aandacht voor strafrechtelijk beleid

Strafzaken staan dagelijks in de krant en vormen onderwerp van soms heftige discussie. Welk gedrag moet wel of niet worden bestraft, hoe zwaar moet de straf zijn en in hoeverre mogen gegevens van voortvluchtige verdachten publiekelijk worden gedeeld in het kader van de opsporing? Binnen juridische instituten als de rechterlijke macht en de advocatuur neemt het strafrecht een steeds bredere plaats in. Ook bij andere instituties als gemeenten en maatschappelijke zorginstellingen en in beroepsgroepen als die van artsen en notarissen, speelt het strafrecht een steeds grotere rol. Kortom, het rechtsgebied van het strafrecht is een van de belangrijkste rechtsgebieden geworden in de rechtsontwikkeling en in de maatschappij.

De disciplinaire master Strafrecht sluit aan op deze ontwikkelingen. Met een aantrekkelijk en kwalitatief sterk programma word je als student uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de grote vragen van het strafrecht. De master onderscheidt zich van andere strafrecht masters, in het bijzonder door de aandacht voor het strafrechtelijk beleid. Bovendien is er veel aandacht voor het goed functioneren van de diverse organen die met de strafrechtelijke rechtshandhaving zijn belast, in de context van de democratische rechtsstaat. Ook een ‘confrontatie-element’ is onderscheidend: strafrecht kan niet meer zonder zijn context worden bestudeerd. Studenten worden daarom in verdiepende én in verbredende zin met het strafrecht geconfronteerd.

Wat gaat het programma mij bieden?

  • Een gedegen studie van het strafrecht en strafprocesrecht inclusief het sanctierecht, en van de toepassing en werking daarvan door de organen van de strafrechtspleging in de maatschappij;
  • Verdieping van het strafprocesrecht met het bewijsrecht als centraal thema;
  • Verdieping van het materiële strafrecht door middel van een aantal actuele thema’s: (bijzondere vormen van) daderschap en aansprakelijkheid, bijzondere delicten (onder meer uitingsdelicten), strafbare feiten gepleegd door georganiseerde verbanden en strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid alsmede het strafrechtelijk sanctiestelsel;
  • Aandacht voor het strafrechtelijk beleid en het steeds belangrijker functioneren van de diverse organen met de strafrechtelijke rechtshandhaving belast, in de context van de democratische rechtsstaat. Je leert nieuwe ontwikkelingen op het strafrechtelijke terrein op waarde te schatten en op relevantie te beoordelen;
  • Het doen van scriptieonderzoek, waarin je onder begeleiding van een docent zelfstandig een door jouw gekozen probleemstelling op het brede terrein van de strafrechtspleging onderzoekt.