Abortuspillen op afstand; essentiële hulpverlening of onnodige bemoeienis?

Martin Buijsen

GroenLinks wil dat artsen in Nederland de mogelijkheid krijgen om op afstand abortuspillen te kunnen voorschrijven. Door het voorschrijven van deze pillen, waarmee vrouwen een zwangerschap tot twaalf weken veilig kunnen beëindigen, wil de partij abortus in Europa toegankelijker maken en houden. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, legt aan NRC uit waarom hij zich niet kan vinden in dit plan.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet presenteerde maandag 6 maart 2023 een plan om te voorzien in digitale consulten vanuit Nederland. Ze wil er zo voor zorgen dat, voornamelijk Poolse, vrouwen in het beginstadium van hun zwangerschap niet langer meer naar het buitenland hoeven te reizen of via omwegen abortuspillen hoeven te bestellen. Vrouwen zijn in Polen niet strafbaar als ze zelf abortuspillen nemen, artsen die ze verstrekken zijn dit wel.  

Poolse abortuswet 

In Polen geldt sinds 2020 een bijna volledig verbod op abortus. Daarmee hanteert het land een van de meest strenge abortuswetgevingen in Europa. Enkel in geval van incest, verkrachting of als de zwangerschap een bedreiging vormt voor het leven van de zwangere is abortus toegestaan. Maar zelfs als een abortus toegestaan had moeten worden, wordt toegang hiertoe soms ontzegd of voeren artsen gewetensbezwaren op.  

Poolse vrouwen mogen nu nog wel naar het buitenland reizen of via een omweg abortuspillen bestellen. Maar dit wordt mogelijk in de toekomst eveneens verhinderd; momenteel ligt er een burgerinitiatief om alle hulp bij abortus strafbaar te maken bij het Poolse Lagerhuis. Als het parlement instemt met dit initiatief mogen Poolse activisten en artsen vrouwen niet langer wijzen op hun mogelijkheden om in het buitenland of met pillen hun zwangerschap te beëindigen.  

Wederzijds respect en tweederangszorg 

Hoewel de Poolse conservatief-nationalistische regeringspartij zich tegen dit verregaande plan heeft uitgesproken, vindt het dat Nederland zich nu al te veel bemoeit met haar interne beleid en de Poolse rechtsstaat. Het plan van Ellemeet zou daarmee helemaal in het verkeerde keelgat schieten. “Non standard medical care zoals euthanasie en abortus worden niet voor niets aan de lidstaten zelf overgelaten”, vertelt Buijsen. “Daar maakt elk land een eigen keuze in en de meningen lopen ver uiteen. Polen respecteert ons beleid en verwacht dat andersom ook.” 

Daarnaast vindt Buijsen dat Ellemeets plan niet past bij het bieden van goede zorg.  “Je wil patiënten per se zien voor een goed, persoonlijk gesprek, niet alleen een gezicht op een scherm. Pillen verstrekken na alleen een teleconsult is tweederangszorg”, stelt de hoogleraar Gezondheidsrecht.  

Het is de vraag of de Tweede Kamer zich kan vinden in het plan van Ellemeet. Zowel de SP als de PVDA hebben laten weten twijfels te hebben over de haalbaarheid en de gewenstheid ervan.  

Professor
Meer informatie

Lees het hele artikel van NRC hier.  

Gerelateerde content
Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, geeft een juridische kijk op de wereldwijde veranderende abortuswetgevingen en de Nederlandse wetgeving.
Martin Buijsen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen