Boeteclausules in een huurcontract: ‘alles of niets’

In overeenkomsten zijn boeteclausules niet ongebruikelijk. Ze zorgen ervoor dat een partij die zijn verplichtingen niet nakomt een geldsom moet betalen. Dat dient de rechtszekerheid, maar kan ook tot onredelijke gevolgen leiden. Harriët Schelhaas, hoogleraar Privaatrecht en vicedecaan bacheloropleidingen aan Erasmus School of Law, licht in een artikel in het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk samen met haar broer Egbert Schelhaas, advocaat huurrecht bij Holla Advocaten, toe hoe boeteclausules in huurovereenkomsten hun uitwerking vinden.

In de rechtspraak is veel te doen omtrent boeteclausules in huurovereenkomsten. De zaken gaan veelal over hoe het beding moet worden uitgelegd en over mogelijke matiging van de clausules. De clausules zijn bedoeld om de wederpartij aan te sporen haar verplichtingen na te komen. Bij huurovereenkomsten stimuleren de boeteclausules de huurders om hun huur tijdig te betalen en dat dient de rechtszekerheid.

De huurder betaalt de prijs

Deze bedingen kunnen echter ook heel onredelijk uitwerken voor de zwakke contractspartij, die niet in de positie is om naar behoren te onderhalen over een onredelijk boetebeding. Dit geldt al helemaal als er meerdere boeteclausules in het contract zijn opgenomen, wat vaak het geval is. De zwakkere partij zal dan letterlijk een hoge prijs betalen om het contract in stand te kunnen houden. Gelukkig stelt de wet de mogelijkheid om een boeteclausule aan banden te leggen door het boetebeding beperkt uit te leggen, het naderhand door de rechter te laten verminderen of door het buiten werking te stellen omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

In het artikel van Schelhaas en Schelhaas wordt onderzocht wat de uitwerking van deze wetstechnieken is, in het bijzonder bij veelvoorkomende boeteclausules in algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende Zaken en in boeteclausules tegen consumenten. In het artikel doen de auteurs ook enkele aanbevelingen met betrekking tot boeteclausules in huurovereenkomsten.

“De betalingsboete op vertraagde betaling uit de bijna standaard gebruikte algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende Zaken is nu onduidelijk, zorgt voor veel procedures en zou beter moeten worden geformuleerd. Ook voor consumenten die woonruimte huren is voorzichtigheid troef: te vergaande boeteclausules worden helemaal uit het contract geschrapt en de verhuurder staat met lege handen. Het verdient dus aanbeveling om veel aandacht te besteden aan het opstellen van deze contractuele boetes en consumenten niet tot het betalen van te vergaande boetes te dwingen. Want hier is het alles of niets”, aldus Schelhaas.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen