prof.mr.
(Harriët) HN Schelhaas

prof.mr. (Harriët) HN Schelhaas
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-010
Telephone
0104082797
Email
schelhaas@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • H.N. Schelhaas (2017). Redelijkheid en billijkheid (Monografieen Privaatrecht, A5). Deventer: Wolters Kluwer
   • H.N. Schelhaas & W.L. Valk (2016). Uitleg van rechtshandelingen. Zutphen: Paris
    • H.N. Schelhaas (2020). A lex mercatoria of remedies for breach of contract? In A. Hutchison & F. Myburgh (Eds.), Research Handbook on International Commercial Contracts (pp. 57-86). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • H.N. Schelhaas (2020). Verjaring van rentevorderingen en andere periodieke betalingen op grond van art. 3:308: hoe de opeisbaarheid als beginpunt tot een aantal dogmatische vragen leidt. In D.F.H. Stein, V. Tweehuysen & S.E. Bartels (Eds.), Verjaring (pp. 67-89). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas (2019). Borgtocht. In H.N. Schelhaas & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (5e druk) (pp. 521-544). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas (2019). The Brand New Netherlands Commercial Court: A Positive Development? In X. Kramer & J. Sorabji (Ed.), International Business Courts (pp. 45-64). The Hague: Eleven International Publishing
    • H.N. Schelhaas, K.K.E.C.T. Swinnen & M.R. Hebly (2019). Schaalvergroting in het Privaatrecht - Inleidende perspectieven langs vier lijnen. In H.N. Schelhaas, M.R. Hebly & K.K.E.C.T. Swinnen (Eds.), Schaalvergroting in het Privaatrecht (Jonge Meesters) (pp. 9-20). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.N. Schelhaas (2019). Schenking. In H.N. Schelhaas & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (5e druk) (pp. 149-166). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas (2019). De koopovereenkomst. In H.N. Schelhaas & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (5e druk) (pp. 21-64). Devengter: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas & A.J. Verheij (2019). Inleiding. In H.N. Schelhaas & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (5e druk) (pp. 1-20). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas & A.I. Schreuder (2017). Weeffouten bij consumentenkoop. In F. Van de Pol e.a. (Ed.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 265-274). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.N. Schelhaas (2016). Borgtocht. In H.N. Schelhaas, A.J. Verheij & B. Wessels (Ed.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht) (pp. 467-485). Deventer: Kluwer
    • H.N. Schelhaas & B. Wessels (2016). Algemeen. In H.N. Schelhaas, A.J. Verheij & B. Wessels (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht) (pp. 1-20). Deventer: Kluwer
    • H.N. Schelhaas (2016). De koopovereenkomst. In H.N. Schelhaas, A.J. Verheij & B. Wessels (Ed.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht) (pp. 21-39). Deventer: Kluwer
    • H.N. Schelhaas (2016). Schenking. In H.N. Schelhaas, A.J. Verheij & B. Wessels (Ed.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht) (pp. 145-161). Deventer: Kluwer
    • H.N. Schelhaas & S.D. Lindenbergh (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU
    • H.N. Schelhaas (2015). Non-performance in general. In S. Vogenauer (Ed.), Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC) (pp. 823-863). Oxford: Oxford University Press
    • H.N. Schelhaas (2015). Right to performance. In S. Vogenauer (Ed.), Commentary on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC) (pp. 881-915). Oxford: Oxford University Press
    • H.N. Schelhaas, K.K.E.C.T. Swinnen & M.R. Hebly (Ed.). (2019). Schaalvergroting in het Privaatrecht (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • K.K.E.C.T. Swinnen, H.N. Schelhaas & A.I. Schreuder (Ed.). (2017). Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische UItgevers
    • H.N. Schelhaas (Ed.). (2019). Editorial Board Ars Aequi Libri. Nijmegen: Ars Aequi
    • H.N. Schelhaas & R.J.Q. Klomp (Ed.). (2019). Editor in Chief Groene Serie Verbintenissenrecht. Deventer: Wolters Kluwer
   • H.N. Schelhaas (2018). Commerciële contractanten - consistenter differentiëren?. 2018: Boom Juridisch
    • H.N. Schelhaas (2020, mei 27). Cursus Contractenrecht. Rotterdam, SSR.
    • H.N. Schelhaas (2020, juni 10). Bezieling in het recht. Online, Lothgenoten.
    • H.N. Schelhaas (2020, juni 3). Cursus Contractenrecht. Rotterdam, SSR.
    • H.N. Schelhaas (2019, oktober 18). Lecture on Interpretation of Contracts. Erasmus School of Law, Rotterdam., Second Encounter Private Law Sections Carlos III.
    • H.N. Schelhaas (2019, juni 3). Presentation ‘The position of SME’s in European Contract Law’. Tel Aviv, Israel., Private Law Consortium Tel Aviv.
    • H.N. Schelhaas (2019, mei 16). Lecture ‘Interpretation of contracts’. Leiden University, Leiden, PAO Lecture.
    • H.N. Schelhaas (2019, november 26). Lecture Unreasonable clauses in B2B contracts – The Dutch example. Gent, Belgium., International conference “'Onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten. Wat blijft er nog over van de contractvrijheid?'”.
    • H.N. Schelhaas (2019, november 28). ‘Verdieping contractenrecht’. Rotterdam, Studiecentrum Rechtspleging Rechterlijke Macht.
    • H.N. Schelhaas (2019, september 26). Verdieping contractenrecht. Studiecentrum Rechtspleging Rechterlijke Macht., Rotterdam.
    • H.N. Schelhaas (2019, september 19). Lecture Opzeggings- en beëindigingsclausules. Rotterdam., Pellicaan advocaten.
    • H.N. Schelhaas (2019, juni 24). Lecture on termination of commercial Contracts. Barents & Krans law firm, The Hague, the Netherlands., PAO lecture.
    • H.N. Schelhaas (2019, maart 7). Presentation ‘Commerciële Contracten – Complicaties in business to business relaties’. Groningen, Diephuis Congress Groningen.
    • H.N. Schelhaas (2017, september 21). Verdieping Contractenrecht voor de Rechterlijke Macht. Rotterdam, SSR.
    • H.N. Schelhaas (2017, november 16). Algemene Voorwaarden. Amsterdam, Lezing at Stibbe.
    • H.N. Schelhaas (2017). Presentation on 'The Iterpretation of International Contracts'. Conference 'Research in Private and Market Law Challenges for the 21st Century': Hong Kong City University, People’s Republic of China (2017, februari 23 - 2017, februari 25).
    • H.N. Schelhaas (2020). Presentatie. Conference Erasmus Honours Law College: Online (2020, juli 6).
   • H.N. Schelhaas, H.J. Snijders, H.B. Krans, T. Hartlief & J. Hijma (2021-). Chief editor. Studiereeks Burgerlijk Recht.
   • H.N. Schelhaas (2020-). Editor-in-Chief. Contracteren.
   • H.N. Schelhaas (2020-). Vice Dean Bachelor Education. Erasmus School of Law.
   • H.N. Schelhaas (Ed.). (2019-2019) Contracteren. Tijdschrift voor de Contractspraktijk.
   • H.N. Schelhaas (Ed.). (2019-2019) Maandblad voor vermogensrecht.
   • H.N. Schelhaas (Ed.). (2019-2019) European Review of Private Law.
   • H.N. Schelhaas (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, november 17), Ars Aequi 2018-2018, Zaaknummer 16/04109, (List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit art. 7:23 BW). p.482-489. ECLI:NL:HR:2017:2902
   • H.N. Schelhaas (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 3), Ars Aequi 2017-6, (Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging,). p.508-515.
   • H.N. Schelhaas (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, november 25), Ondernemingsrecht 2017-10, (Noot bij het Condor-arrest). p.498-502.
 • redacteur boekenraad Privaatrecht, Ars Aequi Libri

  Start date approval
  Jan/2004
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND

  Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof

  Start date approval
  Jan/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  ARNHEM

  redacteur Ned.tijdschrift Burgelijk Recht

  Start date approval
  Jan/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND

  Law Firm School, Nakomen en Remedies bij niet nako

  Start date approval
  Jan/2013
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  coordinerend kerndocent

  Erasmus Law Review

  Start date approval
  Jan/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  editorial board

  European Review of Private Law

  Start date approval
  Sep/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  editorial board

  Losbladige verbintenissenrecht, Kluwer

  Start date approval
  Sep/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  eindredacteur

  juridisch tijdschrift contracteren (Boom uitgev)

  Start date approval
  Sep/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  redacteur

  Maandblad Ars Aequi

  Start date approval
  Jan/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Vaste annotator

  Studiereeks Burgerlijk recht

  Start date approval
  Jan/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Eindredacteur

  Studiecentrum Rechtspleging

  Start date approval
  Sep/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  UTRECHT
  Description
  Docent Rechterlijke Machr

  Maandblad voor Vermogensrecht

  Start date approval
  Sep/2018
  End date approval
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redacteur
 • Year
  2020

  Legal Practice in Theory & Practice

  Title
  Legal Practice in Theory & Practice
  Year
  2020
  Year level
  master

  Law, Economics and Society

  Title
  Law, Economics and Society
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Legal Academic Skills II

  Title
  Legal Academic Skills II
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  Legal Academic Skills I

  Title
  Legal Academic Skills I
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Legal Academic Skills II

  Title
  Legal Academic Skills II
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

  Title
  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Master thesis International Trade Law

  Title
  Master thesis International Trade Law
  Year
  2020

  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII

  Title
  Legal Academic Skills for Tax LawyersIII
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Legal Academic Skills

  Title
  Legal Academic Skills
  Year
  2020

  Methods of Research

  Title
  Methods of Research
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Private Law in Action

  Title
  Private Law in Action
  Year
  2020
  Year level
  master

  Legal Academic Skills I

  Title
  Legal Academic Skills I
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082797

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam