Criminologen helpen gemeente Rotterdam met begrijpen van crimineel gedrag

De sectie Criminologie van Erasmus School of Law heeft in opdracht van het cluster Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Rotterdam een onderzoeksrapport gepubliceerd omtrent de wetenschappelijke stand van zaken over de belangrijkste factoren voor de betrokkenheid bij crimineel gedrag.

De onderzoekers maken voor het rapport gebruik van bestaande overzichtsstudies waarvan de resultaten zijn samengevat in overzichtelijke tabellen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van misdaad: criminaliteit in het algemeen, jeugdcriminaliteit, georganiseerde misdaad en cybercrime. De belangrijkste factoren uit het onderzoek zijn samen te vatten in de volgende domeinen: persoonlijke factoren, familiefactoren, school- en werkgerelateerde factoren, vrienden en groepen, en buurt- en omgevingsfactoren.

De gemeente Rotterdam hoopt de informatie uit het onderzoeksrapport te kunnen integreren in een breder model waarmee inzichtelijk wordt welke factoren bijdragen aan een ‘kansrijk, veilig en gezond leven’. De gemeente Rotterdam hoop op basis van dit model, en de input van Erasmus School of Law, verder onderbouwde keuzes te kunnen maken over beleidsmaatregelen en de inzet van gemeentelijke middelen. Een belangrijke aanbeveling van de criminologen van Erasmus School of Law is om niet enkel een eenzijdig repressieve aanpak te hanteren ten aanzien van criminaliteit, maar om naar een breder spectrum van maatregelen te kijken.

Professor
Universitair Docent
Onderzoeker
Meer informatie

Lees het volledige onderzoeksrapport (Risico-, versterkende en beschermende factoren voor crimineel gedrag: Een literatuuronderzoek naar de wetenschappelijke stand van zaken) hier.