De belangrijkste btw-veranderingen voor e-commerce op een rijtje

Vanaf 1 juli 2021 verandert een aanzienlijk aantal regels omtrent btw voor e-commerce. Madeleine Merkx, hoogleraar Indirecte belastingen aan Erasmus School of Law, zet de regels in een focusuitzending van Tax Talks op een rijtje.

De huidige btw-regelgeving omtrent e-commerce komt uit de jaren ’90 en is niet zuiver ingericht op online verkoopplatformen, maar op postorderbedrijven. De nieuwe regelgeving wijzigt deze regels naar de wensen van de huidige tijd.

De vijf belangrijkste wijzigingen

Er vinden vijf belangrijke wijzigingen plaats omtrent deze regels. Ten eerste wordt de EU-afstandsverkopendrempel afgeschaft. De drempel is bedoeld om te voorkomen dat ondernemers bij een enkele levering in een specifiek ander EU-land zich al moeten laten registreren als belastingplichtige in dit land. Voor deze oude drempel komt een algemene drempel van € 10.000,00 voor alle afstandsverkopen in alle EU-lidstaten gezamenlijk. Wanneer een ondernemer onder de drempel van € 10.000,00 blijft, mag hij Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Boven dat bedrag moet er btw worden voldaan in de EU-lidstaat van de consument.

Ten tweede wordt de btw-vrijstelling bij invoer van kleine zendingen, tot een waarde van € 22,00, afgeschaft. De invoer is per 1 juli 2021 altijd belast met btw, tenzij de invoerregeling geldt, want dan wordt de invoer juist weer vrijgesteld, maar is de levering belast met btw uit het land van de consument. Zendingen tot 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Ten derde moeten platforms in bepaalde gevallen btw voldoen in plaats van de leverancier.

Ten vierde, wordt de Mini One Stop Shop uitgebreid. Dit zou het doen van aangifte moeten vereenvoudigen. Deze regeling houdt in dat een btw-ondernemer, die btw moet voldoen in de EU-lidstaten waar zijn consumenten gevestigd zijn dat kan doen via één btw-aangifte. Deze regeling was eerst alleen voor de omzet van digitale diensten van toepassing, maar wordt nu voor alle diensten aan consumenten en afstandverkopen van goederen van toepassing.

Tot slot worden de invoerregeling en de post- en koeriersregeling geïntroduceerd. De invoerregeling houdt in dat een ondernemer binnen het éénloketsysteem geen btw bij invoer betaalt, maar 1 keer per maand via het éénloketsysteem alles betaalt. Daarbij brengt hij btw in rekening van het land van de consument. De post- en koeriersregeling geldt als goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, de btw wordt dan geïnd bij de ontvanger van de goederen door het post- of koeriersbedrijf dat de btw voldoet via de post- en koeriersregeling.

Volgens Merkx worden door de nieuwe regels verschillende groepen geraakt, met name de leveranciers die goederen verkopen die afkomstig zijn uit niet-EU-landen, platforms, maar ook consumenten die goederen bestellen van buiten de EU worden geraakt. In mindere mate zullen ondernemers die binnen de EU goederen verkopen en ondernemers die diensten verrichten aan consumenten met de nieuwe regeling te maken krijgen. Ondernemers die nu al de afstandsverkopenregeling toepassen en ondernemers die B2C-diensten verrichten kunnen per 1 juli a.s. op een vereenvoudigde manier aangifte gaan doen, maar in welk land zij btw verschuldigd zijn en hoeveel verandert niet, aldus Merkx. 

Professor
Meer informatie

Klik hier voor een compilatie van de uitzending van Tax Talks.

Klik hier voor een artikel van Taxence.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen