prof.mr.dr. (Madeleine) MMWD Merkx

(external) researcher Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-002
Telephone
0104088164
Email
merkx@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • M.M.W.D. Merkx, P.J.G.B. Schrijver & J.H.M. Heezen (2021). Btw en e-commerce. Verkopen van goederen en diensten via internet. Deventer: Wolters Kluwer

 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Algemene Rekenkamer. (2021, januari 14), NLF 2021-200, (Tijdige invoering btw op e-commerce zet Belastingdienst voor grote uitdaging).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2021, januari 20), Fiscaal Weekblad FED 2021-38, (Terbeschikkingstelling auto voor privégebruik aan werknemer kan langdurende verhuur van vervoermiddel zijn.).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Staatssecretaris Financien. (2021, januari 20), NLF 2021-201, (Kamerbrief implementatievoorstel btw e-commerce).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2021, maart 11), Fiscaal Weekblad FED 2021-51, (Prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting belasting indien hoofdhuis zonder vaste inrichting onderdeel is van fiscale eenheid).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: MvF. (2021, maart 29), NLF 2021-0736, (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel; memorie van antwoord EK).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Besluit Staatssecretaris Financien. (2020, november 24), NLF 2021-0009, (Geactualiseerd besluit over aftrek van omzetbelasting).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Ministerie van Financien. (2021, februari 5), NLF 2021-0309, (Uitvoeringstoets noodspoor wetsvoorstel ‘Implementatie richtlijnen elektronische handel’).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Ministerie van Financien. (2021, januari 29), NLF 2021-0308, (Wet implementatie richtlijnen elektronische handel; nader verslag).
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, november 12), BNB 2021-30, (Zaak Sonaecom. Gemengde holding. Recht op aftrek bij afgeketste overname). ECLI:EU:C:2020:913
 • M.M.W.D. Merkx (2021). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, november 12), BNB 2021-31, (Zaak ITH Comercial Timişoara. Recht op aftrek bij afgeketst investeringsproject. Commissionairsregeling). ECLI:EU:C:2020:919
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, mei 28), Fiscaal Weekblad FED 2020-101, Zaaknr. C-684/18, (Bij totaalfactuur voor korting op intracommunautaire en binnenlandse leveringen moet afnemer de aftrek van btw corrigeren). ECLI:EU:C:2020:403
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, oktober 1), Fiscaal Weekblad FED 2020-153, Zaaknr. C-405/19, (Gedeeltelijk recht op aftrek van btw op kosten die aannemer mede maakt voor verkoop grond door derde.). ECLI:EU:C:2020:785
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, november 18), NLF 2020-2607, Zaaknr. C-77/19, (Btw-vrijstelling kostendelende groeperingen; toepasselijkheid op btwgroepen). ECLI:EU:C:2020:934
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, september 17), NLF 2020-2028, Zaaknr. C-791/18, (Herziening ineens van oorspronkelijke aftrek btw niet strijdig met Btwrichtlijn). ECLI:EU:C:2020:731
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, juli 9), Fiscaal Weekblad FED 2020-123, Zaaknr. C-716/18, (Omzet verhuur onroerende zaak telt niet mee als relevante omzet binnen de kleineondernemersregeling indien deze activiteit niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden behoort). ECLI:EU:C:2020:540
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, juni 18), Fiscaal Weekblad FED 2020-115, Zaaknr. C-276/18, (Ook bij vervoersovereenkomst op naam afnemer kan sprake zijn van afstandsverkoop). ECLI:EU:C:2020:485
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, juni 11), BNB 2020-119, Zaaknr. C-43/19, (Zaak Vodafone Portugal. Ontvangen bedragen vanwege vroegtijdige beeindiging contract zijn belast). ECLI:EU:C:2020:465
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: MvF. (2020, juli 14), NLF 2020-1694, Zaaknr. 35 527, (Wetsvoorstel 'Implementatie richtlijnen elektronische handel').
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, mei 29), Fiscaal Weekblad FED 2020-105, Zaaknr. 18/02775, (Het feit dat de schatkist per saldo geen financieel nadeel heeft geleden vormt geen reden om een vergrijpboete vanwege opzet achterwege te laten). ECLI:NL:HR:2020:973
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: AG-conclusie Hof van Justitie. (2020, juni 25), NLF 2020-1538, Zaaknr. C‑459/19, (Plaats van beleggingsbeheerdiensten verricht voor charitatieve trust). p.16-18. ECLI:EU:C:2020:496
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, februari 28), BNB 2020-74, Zaaknr. 18/00873, (Ondernemerschap. Bestuurder van coöperaties verricht werkzaamheden voor (cliënten van) die coöperaties). ECLI:NL:HR:2020:330
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 20), Fiscaal Weekblad FED 2020-65, Zaaknr. 18/01184, (Btw-aftrek voor kosten advocaat directeur indien bedrijfsbehoeften het maken van de kosten noodzakelijk maken). ECLI:NL:HR:2020:481
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: AG-conclusie Hof van Justitie. (2020, februari 6), NLF 2020-825, (Afstandsverkopen, plaats van levering, uitleg arikel 33 btw-richtlijn).
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Europese Raad. (2020, februari 18), NLF 2020-0488, 14127/19 en 14128/19, (E-handel: nieuwe regels voor uitwisseling betalingsgegevens btw vanaf 2024).
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, november 8), Fiscaal Weekblad FED 2020-17, Zaaknr. 18/00405, (Geen verlaagd btw-tarief voor alcoholische drank bij verstrekking maaltijden in restaurant). ECLI:NL:HR:2019:1724
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juli 5), Fiscaal Weekblad FED 2020-9, Zaaknr. 18/01450, (Fiscale eenheid btw tussen school en detacherings-BV mogelijk vanwege niet-verwaarloosbare economische betrekkingen). ECLI:NL:HR:2019:1118
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juli 5), Fiscaal Weekblad FED 2020-8, Zaaknr. 17/03702, (Ook fiscale eenheid btw mogelijk met ondernemer die beperkt economische activiteiten verricht). ECLI:NL:HR:2019:1112
 • M.M.W.D. Merkx (2020). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2020, mei 7), BNB 2020-102, Zaaknr. C-547/18, (Zaak Dong Yang Electronics. Dochtervennootschap in lidstaat is niet zonder meer een vaste inrichting van de in een derde staat gevestigde moedermaatschappij). ECLI:EU:C:2020:350
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), BNB 2019-48, Zaaknr. C-18/18, (Zaak Mailat e.a. Geen overdracht algemeenheid goederen/diensten bij verhuur van alle voor voorzetting onderneming noodzakelijke onderdelen). ECLI:EU:C:2018:1038 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2019, mei 15), Fiscaal Weekblad FED 2019-104, Zaaknr V-N 2019/2614, (Groepsmaatschappij die tankkaarten verstrekt verricht vrijgestelde financiële dienst). ECLI:EU:C:2019:412
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2019, mei 8), BNB 2019-116, Zaaknr. C-568/17, (Zaak Geelen. Interactieve erotische webcamsessies vormen complexe amusementsactiviteit, daadwerkelijk verricht op de plaats van vestiging van de aanbieder). ECLI:EU:2019:388 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie. (2019, mei 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-91, Zaak C-566/17, (Ook bij ontbreken wettelijke regeling toepassing pre pro rata verplicht). ECLI:EU:C:2019:390 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof Den Bosch. (2019, februari 21), NLF 2019-1231, 17/00474 tm 17/00478, (Interne compensatie van IB met premie volksverzekeringen niet mogelijk). ECLI:NL:GHSHE:2019:635
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, februari 8), Fiscaal Weekblad FED 2019-68, Zaaknr. 17/04018, (Geen vermindering kleineondernemersregeling voor Duitse verhuurders vakantiewoning). ECLI:HR:2019:194
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Advocaat-generaal. (2019, februari 12), NLF 2019-656, Zaaknr. C-568/17, (Erotische webcamsessies voor btw geen vermakelijkheidsactiviteit). ECLI:EU:C:2019:109 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, juni 7), Fiscaal Weekblad FED 2019-117, Zaaknr. 17/05587, (Herziening voor btw op opfokkosten bij beeindiging btw-landbouwregeling). ECLI:HR:2019:863
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-33, Zaaknr. C-422/17, (Bij vooruitbetalingen mag reisbureau winstmarge bepalen aan de hand van raming). ECLI:EU:C:2018:1029
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2019-32, Zaaknr. C-552/17, (Reisbureauregeling ook van toepassing bij in- en verkoop van een enkele dienst). ECLI:EU:C:2018:1032
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 8), BNB 2019-10, Zaaknr. C-502/17, (Zaak C&D Foods Acquisition. Geen aftrek van voorbelasting voor moeiende holding op kosten wegens voorgenomen verkoop aandelen). ECLI:EU:2018:888 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Staatssecretaris van Financien. (2019, september 17), NLF 2019-119, (Ketentransacties).
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Staatssecretaris van Financien. (2019, september 17), NLF 2019-131, (Opgaaf ICP).
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Staatssecretaris van Financien. (2019, september 17), NLF 2019-118, (Voorraad op afroep).
 • M.M.W.D. Merkx (2019). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2019, april 24), NLF 2019-1112, 18/00675,18/00136, (Prestaties gekwalificeerd als bemiddelingsdiensten; plaats dienst niet in Nederland). ECLI:NL:GHARL:2019:3541 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2018). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2018, november 22), NLF 2018-2611, Zaaknr. C-295/17, (Compensatiebetalingen voor Portugees telecombedrijf aan btw onderworpen). ECLI:EU:C:2018:942 [go to publisher's site]
 • M.M.W.D. Merkx (2018). Noot bij: HR. (2018, september 28), BNB 2018-206, Zaaknr. 17/00987, (Levering machines en installaties geen overdracht algemeenheid van goederen.). ECLI:NL:HR:2018:1787 [go to publisher's site]

 • M.M.W.D. Merkx (2021, mei 6). E-commerce and platforms (including a panel Q&A session). Online, CFE Conference.
 • M.M.W.D. Merkx & P. Schrijver (2021, maart 29). Btw en e-commerce. Online, NOB Winter School.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, november 19). Capita selecta btw - deel II o.a. e-commerce en vaste inrichting. Online, Permanente Educatie NOB.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, maart 26). Dagvoorzitter. NOB - Amsterdam, 4e Fiscale Conferentie Tax Talents.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, december 7). Plaats van dienst en afnemer van de prestatie. Online, SOB-opleiding aspirant-leden.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, maart 4). Btw en e-commerce en DST. Den Dolder, Winterschool NOB.
 • M.M.W.D. Merkx & R.A. Wolf (2020, november 9). Capita selecta btw - deel I o.a. vrijstellingen en ondernemerschap. Online, SOB - permanente educatie.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, september 30). Prinsjesdag - indirecte belastingen. Online, CT Prinsjesdaglezing.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, september 23). Plaats van dienst en afnemer van de prestatie. Utrecht, Cursus Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, februari 14). EFS conference '50 Years of the EU Customs Union and EU VAT System' - seminar chair en moderator of the panel discussion. Rotterdam, EFS Conference.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, januari 24). Btw-cursus Rechtbanken Den Haag en Haarlem. Den Haag, Cursus.
 • M.M.W.D. Merkx & M. Pauwels (2019, maart 26). Gespreksleider, organiseren en samenstellen van deze bijeenkomst. Den Haag, Jongerenbijeenkomst Vereniging Belastingwetenschap.
 • M.M.W.D. Merkx & R.A. Wolf (2019, april 1). Cursus capita selecta omzetbelasting. Zeist, Cursus Nederlandse Orde Belastingadviseurs Permanente Educatie.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, april 5). Afnemer in de btw - wie is het (ook al weer)? Utrecht, Studiedag OB Belastingdienst.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, juni 6). Btw en e-commerce. Maarsen, Nationaal btw-congres.

 • M.L. Schippers & M.M.W.D. Merkx (2021, april 9). Link between Transfer Pricing and Indirect Taxes (Customs and VAT). EFS, Erasmus University Rotterdam, Top-Level Seminar ‘Transfer Pricing: Current State of Play and Outlook’.
 • M.M.W.D. Merkx (2021, mei 7). DST, DAT en btw. Online, Taxeer Your Career congres 2021: Destination Data Taxation.
 • M.M.W.D. Merkx, A.W. Schep, H. Mezouar, S.J.M. Mol-Verver & C. Huisman (2021, maart 17). Bespreking van het rapport fiscale aspecten van de deeleconomie. Online, Algemene ledenvergadering Vereniging Belastingwetenschap.
 • M.M.W.D. Merkx (2021, januari 29). 'Nieuwe btw e-commerceregels per 1 juli 2021. Online, JOB-lezing.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, mei 12). VAT: Basic Rules and Principles (including workshop/case study). Online (originally in Riga), Introduction to European Law with a Special Focus on VAT for Latvian judges.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, mei 14). Recent case law of the CJEU. Online (originally in Riga), Introduction to European Law with a Special Focus on VAT for Latvian judges.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, september 25). Recent and Pending CJEU decisions. Rotterdam, EFS Top level seminar.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, oktober 27). Vaste inrichting en plaats van dienst. Rotterdam, Post master indirecte belastingen EFS.
 • M.M.W.D. Merkx & W. de Wit (2020, november 3). VAT and customs. Rotterdam, Post Master Customs EFS.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, december 1). Internationale actualiteiten op btw-gebied. Online, BTW in de praktijk - permanente educatie SOB.
 • M.M.W.D. Merkx (2020, februari 13). New VAT rules for e-commerce: highlights & insights. Rotterdam, EFS Conference.
 • W. de Wit & M.M.W.D. Merkx (2020, november 3). VAT and customs (sequel). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, september 18). Prinsjesdag - onderdeel indirecte belastingen. Erasums Universiteit, Prinsjesdaglezing Christiaanse Taxateur.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, september 26). CJEU Cases. Rotterdam, EFS Top Level Seminar.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, november 5). VAT and customs. Rotterdam, EFS Post Master Customs.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, oktober 15). Plaats van dienst en vaste inrichting. Rotterdam, EFS Post Master Indirecte Belastingen.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, november 8). De toekomst van de btw. Zeist, 49e Fiscale Conferentie NOB.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, november 29). Recent case law of the CJEU in the area of VAT. Trier, Annual VAT conference 2019.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, december 6). Blockchain and VAT: the impact of blockchain on VAT legislation. Brussels, Conference VAT in the Digital Age organized by European Commission.
 • M.M.W.D. Merkx (2019, juli 1). EU - E-commerce en btw. Utrecht, PE-seminar digitale economie Nederlandse Orde Belastingadviseurs.
 • M.M.W.D. Merkx (2018, november 20). Transfer pricing en btw. Erasmus University, Ronde-tafel-seminar.

 • M.M.W.D. Merkx (2018-2021). Voorzitter commissie Deeleconomie. VBW.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Bestuurslid. SOB.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Rechter-plaatsvervanger. Rechtbank Noord-Holland.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Bestuurslid. EFS (Erasmus University Rotterdam).
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Bestuurslid. VBW.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. BTW-bulletin.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. FED.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). NLFiscaal. NLFiscaal.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. BNB.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. Taxvisions.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Vaste medewerker. Weekblad Fiscaal Recht.
 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Auteur van fiscale thema's de holding in de btw en grensoverschrijdende btw. Wolters Kluwer.

 • M.M.W.D. Merkx (2018-). Programma directeur. Post-Master Indirecte Belastingen.

 • M.M.W.D. Merkx (Interview) (2019, nov 08). Pakketjes Bol.com en Amazon mogelijk duurder door nieuwe regels. [radio-uitzending]. In BNR nieuws. BNR nieuwsradio.

 • M.M.W.D. Merkx (2021). Fixed establishment in EU VAT: From Berkholz to a digitalized economy. In P. Kavelaars (Ed.), European Fiscal Essays. Amsterdam: NLFiscaal
 • M.M.W.D. Merkx (2018). Indirecte belastingen in een digitale wereld. In p Kavelaars (Ed.), Digitale belastingheffing. Waar moet belastingheffing plaatsvinden? (pp. 25-34) Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut/Erasmus Universiteit

 • M.M.W.D. Merkx (Ed.). (2018-2018) Fiscaal Weekblad FED.
 • M.M.W.D. Merkx (Ed.). (2018-2018) Maandblad Belastingbeschouwingen.

 • M.M.W.D. Merkx (2020). ‘Wizard of OSS: de daadwerkelijke inning van btw bij grensoverschrijdende e-commerce’ (2020, februari 7). Amsterdam: NL Fiscaal

Value Added Tax

Title
Value Added Tax
Year
2020
Year level
bachelor 2

Value Added Tax

Title
Value Added Tax
Year
2020
Year level
bachelor 2

Value Added Tax

Title
Value Added Tax
Year
2020
Year level
bachelor 2, pre-master

Value Added Tax

Title
Value Added Tax
Year
2020
Year level
bachelor 2, pre-master

Economics and Taxation

Title
Economics and Taxation
Year
2020
Year level
bachelor 2, bachelor 2, bachelor 2

Werkcollege Indirecte belastingen

Title
Werkcollege Indirecte belastingen
Year
2020
Year level
master

Thesis Master's in Tax Law

Title
Thesis Master's in Tax Law
Year
2020
Year level
master, master

Int. foundations of indirect taxes

Title
Int. foundations of indirect taxes
Year
2020
Year level
master

EU-customs law and excise duties

Title
EU-customs law and excise duties
Year
2020
Year level
master

International trade

Title
International trade
Year
2020
Year level
master

Formal aspects of indirect taxes

Title
Formal aspects of indirect taxes
Year
2020
Year level
master

(external) researcher

University
Erasmus University Rotterdam
School
Erasmus School of Law
Department
Tax Law
Country
The Netherlands
Telephone
0104088164

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen