De Nederlandse Academie voor Empirisch-Juridisch onderzoek lanceert platform ‘De ELS Academie’

De Empirical Legal Studies (ELS) Academie is opgericht door de rechtenfaculteiten van Universiteit Leiden, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen en dient als platform om (toekomstige) empirisch-juridische onderzoekers van alle universiteiten bijeen te brengen. Vanuit Erasmus School of Law trekken Elena Kantorowicz-Reznichenko en Pieter Desmet, hoogleraren Quantitative Empirical Legal Studies, het sectorplan en Peter Mascini, hoogleraar Empirical Legal Studies, de ELS Academie.

Empirical Legal Studies is een van de speerpunten van het meerjarige Sectorplan Rechtsgeleerdheid als onderdeel van het bredere sectorplan voor de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities). De plannen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken.

Empirisch juridisch onderzoek staat centraal

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, zowel qua onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden wordt onderzoek gedaan naar law in action: hoe werkt het recht en waarom? Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.

De Academie

De ELS Academie belichaamt een nationale samenwerking op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek in de context van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid en is gericht op het opleiden en ondersteunen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het empirisch verkennen van juridisch relevante vragen. Het doel van de ELS Academie is tweeledig. Enerzijds ligt de focus op het samenbrengen van empirisch-juridische onderzoekers en het bouwen van een ELS-gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Anderzijds bundelt de Academie middelen op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek en stelt deze beschikbaar aan individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen aan de verschillende rechtenfaculteiten in Nederland.

Professor
Professor
Professor
Meer informatie

Voor meer informatie over de ELS Academie of de bijeenkomsten die zij organiseert vind je op de website van de Academie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen