Erasmus School of Law op Themadag Rechtspraak over smartengeld

Op donderdag 13 oktober 2022 organiseerden de expertgroep Personenschade, de expertgroep Milieu en Gezondheid en SSR Studiecentrum Rechtspleging een themadag over het onderwerp ‘Smartengeld’. Ongeveer honderd raadsheren, rechters, stafjuristen, sectoroverstappers en juridisch medewerkers van de teams civiel- en strafrecht kwamen in de Social Impact Factory te Utrecht bijeen om tijdens een plenaire ochtendsessie en vier workshops in de middag verschillende aspecten van het onderwerp uit te diepen en te bediscussiëren.

Siewert Lindenbergh, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law, trad op als dagvoorzitter en leidde de dag in met een brede uiteenzetting over smartengeld (voorwaarden voor toekenning, wijze van begroting, in Nederland toegewezen bedragen). Vervolgens gingen Marnix Hebly, universitair hoofddocent Privaatrecht aan Erasmus School of Law, en Barbara Rozema, wetenschappelijk docent Privaatrecht aan Erasmus School of Law, nader in op manieren waarop de vaststelling van het smartengeld meer zou kunnen worden gestroomlijnd.

“Al veel langer heeft men in Nederland het idee dat de begroting van het smartengeld beter kan, en dat de rechter wel wat hulpstukken kan gebruiken”, stelt Hebly. “Nu de laatste jaren vooral de strafrechter veelvuldig wordt geconfronteerd met smartengeldvorderingen, maar hij daar binnen het strafproces nu eenmaal geen hoofdzaak van kan maken, neemt de aandacht voor het onderwerp toe”, aldus Hebly.

Guidelines

Bijzondere aandacht ging uit naar de Engelse ‘Guidelines for the Assessment of General Damages in Personal Injury Cases’ en de vraag of een dergelijke aanpak ook in Nederland wenselijk zou zijn.

Rozema vertelt dat “in andere landen, zoals in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wel tabellen en richtlijnen tot stand zijn gebracht die enig houvast kunnen bieden, zonder dat de vrijheid van de rechter daarmee wordt ingeperkt. Dat zijn ‘levende instrumenten’ die regelmatig worden aangepast op grond van voortschrijdende inzichten. Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen.”

In de aanloop naar de themadag organiseerden Lindenbergh en Hebly op donderdag 7 oktober 2021 een webinar over de vaststelling van de omvang van het smartengeld, en nam Hebly in de zomer van 2022 met twee rechters een podcast op.

Professor
Universitair Hoofddocent
Universitair Docent
Barbara Rozema, wetenschappelijk docent Privaatrecht aan Erasmus School of Law

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen