prof.mr.
(Siewert) SD Lindenbergh

prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-010
Telephone
0104082603
Email
lindenbergh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh

    • S.D. Lindenbergh (2019). Psychische schade. Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2016). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2015). Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & A.J. Akkermans (2014). Ervaringen met verhaal van schade. (Civilologie, deel 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Van smart naar geld, Ervaringen van slachtoffers van letselschade. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, A.L.M. Keirse, M.B.M. Loos & A.J. Verheij (2012). Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & G.E. Van Maanen (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?, Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2009). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld, tien jaar later. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2020). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (Monografieën BW nr. B34). Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (3e druk) (Monografieën nieuw BW. B-serie, 34). Deventer: Kluwer
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2020). Compensatie van misdrijfschade. In M. Malsch, B. Marseille, M. Smit, C. Bijleveld & A. Akkermans (Eds.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (pp. 843-862). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2019). Over zorgplichten van letselschadeadvocaten, en enkele zorgen. In S.D. Lindenbergh (Ed.), Uw plicht, onze zorg?! Zorgplicht in de letselschadepraktijk (pp. 11-22). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2018). -. In Benedict Winger, Ernst Karner & Ken Oliphant (Eds.), Digest of European Tort Law, Volume 3: Essential Cases on Misconduct (pp. Pages in several parts of the book). Berlijn: De Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2018). Smartengeld anno 2018. In M. Donkerlo & A.J. Verheij (Eds.), Smartengeld (23e druk). Den Haag: ANWB
    • S.D. Lindenbergh & J.K. Stam (2017). Kwalitatieve aansprakelijkheden van Afdeling 6.3.2 BW, over steken en patronen. In M.TH. Beumers, C.C. De Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol & L.S.A. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 239-244). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • S.D. Lindenbergh (2017). Bank, boos, blij, bedroefd, Enkele opmerkingen over vermogensrechtelijke aspecten van beëindiging van kredietrelaties. In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 243-250). Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Case studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (Cambridge Studies in International and Comparative Law) (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh (2016). Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz). In W.H. Van Boom e.a. (Ed.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 307-312). Deventer: Kluwer
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland
    • S.D. Lindenbergh (2016). Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat. In T. Hartlief & M.G. Faure (Eds.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 177-185). Deventer: Kluwer
    • H.N. Schelhaas & S.D. Lindenbergh (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU
    • S.D. Lindenbergh (2015). Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • S.D. Lindenbergh (2014). Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel. In G.-R. de Groot & e.a. (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239-252). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In C.J.M. Klaassen & J. Spier (Eds.), Abstracte schadeberekening (pp. 1-31). Deventer
    • S.D. Lindenbergh (2012). De prijs van vertraging, Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom. In Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak (pp. 367-379). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2012). Damages (in tort). In J. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition (pp. 286-294). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2012). Employers' liability and workers' compensation: The Netherlands. In Ken Oliphant & Gerhard Wagner (Eds.), Employers' liability and workers' compensation, Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, Vol 3) (pp. 351-368). Berlin/Boston: Walter de Gruyter doi: 10.1515/9783110270211.351
    • S.D. Lindenbergh (2010). Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order? In M. Faure & A. van der Walt (Eds.), Globalization and Private Law, The way forward (pp. 367-382). Cheltenham: Edward Elgar
    • D.H. de Witte & S.D. Lindenbergh (2010). Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), 40 jaar practicum, rondom onroerend goed (pp. 159-167). Deventer: Kluwer juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijk beinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf legal Publishers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 147-156). Den Haag: SDU
    • N.J.H. Huls, W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Ore stabit. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (pp. 573-581). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & P.P.M. van Kippersluis (2009). Non pecuniary losses. In Michael Faure (Ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics, Vol. 1 (pp. 215-227). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanden (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 1-14). Deventer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. In G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (Eds.), Serie Recht en Praktijk. Deventer: Kluwer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2007). Inleiding. In W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (Eds.), Privaatrecht ondersteund - doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge meesters) (pp. 1-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2007). Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy. In Katja Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (pp. 93-101). Oxford: Hart Publishing
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2006). The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands. In T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (pp. 97-128). Leiden: Nijhoff
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tijd en schade. In J. Hulsman (Ed.), Tijd is geld (pp. 109-121). Zeist: Uitgeverij Kerckebosch
    • S.D. Lindenbergh (2006). Kosten bij verhaal krachtens subrogatie. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 321-331). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Damages (in tort). In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 234-241). Cheltenham: Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2005). Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims. In M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims : a comparative study of and guide to: compensation in fatal accident cases, redress protection of secondary victims, bystanders and third parties, limitation law in fatal accident cases, compensation under the European Court of Human Rights, applicable law and jurisdiction, harmonisation (pp. 405-438). St. Albans: XPL publishing
    • S.D. Lindenbergh (2020). Schadenfreude over Freudenschaden, Over schadevergoeding wegens vergeefs gedane uitgaven en gemist onstoffelijk voordeel. In A.G. Castermans e.a. (Ed.), Sluitertijd. Deventer: Wolters Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek-Bart & I. Tillema (2020). Belangenrijk burgerlijk recht. In S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek-Bart & I. Tillema (Eds.), Belangenrijk burgerlijk recht (Jonge Meesters). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Smartengeld anno 2016. In M. Donkerlo & C.W. Lutgert (Eds.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 5-7). Den Haag: ANWB
    • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Eds.), Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters, deel 15) (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh & H.T.h. Vos (2011). Country report the Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol & R. Zimmerman (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2: Essential vases on damage (pp. diversen). Berlin: De Gruyter
    • A.S. Oude Hergelink & S.D. Lindenbergh (2010). Annotatie Commissie Gelijke Behandeling 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht. In C. Forder (Ed.), Oordelenbundel 2009 (pp. 357-363). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
    • S.D. Lindenbergh, W. Dijkshoorn & N.J.H. Huls (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Schadevergoeding, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Zakelijke rechten, Burenrecht. In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Wet en rechtspraak (p. 453-461, 468-479, 493-495, 543-548). In A.C. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (pp. 453-548). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevergoeding, bewerking losbladige, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Smartengeld: ontwikkeling en stilstand. In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). 's-Gravenhage: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2006). Bewerking losbladige Zakelijke Rechten (burenrecht). In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, F.M. Ruitenbeek-Bart & I. Tillema (Ed.). (2020). Belangenrijk burgerlijk recht (Jonge Meesters, 13). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh, C. Klaassen, F.M. Ruitenbeek - Bart, R. Dozy, S. de Boer & G.J. Knoops (Ed.). (2019). Uw plicht, onze zorg?! – Zorgplichten in de letselschadepraktijk, Lustrumbundel Vereniging Letselschadeadvocaten (LSA). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (Ed.). (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2019, november 8). Redressing historical injustice, Sexual abuse of minors in their history, experiences with attempts in redress. Utrecht, Voordracht Universiteit Utrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2019, september 24). Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal. EUR, voordracht symposium Schadeverhaal.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 13). Smartengeld. Rotterdam, Lezing Reformatorische Studieverenging Rotterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2019, januari 25). Uw plicht, onze zorg. Rotterdam, Voordracht jaarsymposium Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 4). De benadeelde partij in het strafproces: een civielrechtelijk koekoeksjong in het strafprocessuele nest. Rotterdam, Voordracht Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas.
    • S.D. Lindenbergh (2019, februari 7). Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Rotterdam, Voordracht Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 7). Gedachtenwisseling met Commissie Cohen. Amsterdam, Commissie compensatie door NS in WO II vervoerde slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 1). De inktvlekwerking van het smartengeld: is sinds 15 maart het hek van de dam? Rotterdam, Voordracht mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering.
    • S.D. Lindenbergh (2019, december 4). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Haag, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 11). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Utrecht, cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 6). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Den Haag, Cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 20). Deelname expertmeeting. Apeldoorn, Achmea.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 15). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 8). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 8). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius specialisatieopleiding personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 15). De wet affectieschade in de praktijk. Amsterdam, Voordracht DAS rechtsbijstand.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 4). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Den Haag, Cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 8). De wet affectieschade in de praktijk. Amsterdam, Voordracht seminar WIJ advocaten.
    • S.D. Lindenbergh & M. de Groot (2018, oktober 10). Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims. Den Haag, Consultatieronde, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2018, september 20). De wet affectieschade in werking. Den Haag, voordracht symposium Wet affectieschade (EUR en Vu).
    • S.D. Lindenbergh (2018, oktober 2). Wat gaat de wet affectieschade ons brengen? EUR, Rotterdam, Voordracht symposium NIVRE.
    • S.D. Lindenbergh (2018, december 11). Affectieschade en shockschade in het strafproces. Utrecht, voordracht symposium LANGZ.
    • S.D. Lindenbergh (2018, november 7). Schade en schade van derden. Utrecht, voordracht Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2018, november 27). Smartengeld voor nabestaanden. Den Haag, voordracht Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, december 4). Erkenning van beroepsziekten. Rotterdam, voordracht symposium Tien jaar A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, januari 15). Verdieping aansprakelijkheidsrecht. EUR, Mastercourse A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, augustus 29). Deelname brainstorm werkgroep affectievergoeding. Den Haag, Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, september 6). Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, mei 16). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 25). De civiele vordering. Rotterdam, voordracht Rechtbank Rotterdam, sector strafrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, maart 23). Evolutie en revolutie bij letselschade-afwikkeling. Apeldoorn, voordracht Symposium Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, januari 1). Interview in het item 'Tranen met duiten’: hoogte smartengeld stijgt’. onbekend, EenVandaag.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 19). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, PelsRijcken&DroogleeverFortuijn Advocaten & Notarissen.
    • S.D. Lindenbergh (2018, februari 8). Werkgeversaansprakelijkheid. EUR, PALA.
    • S.D. Lindenbergh (2018, februari 2). Facts and figures in law. Carlos III Universiteit Madrid, Toespraak.
    • S.D. Lindenbergh (2018, april 9). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Rotterdam, Mastercourse A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, april 25). Beroeps(?)ziekten, ondergeschoven kinderen in het aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Voordracht openingsbijeenkomst project Gedragscode Beroepsziekten, SER.
    • S.D. Lindenbergh (2018, mei 17). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 5). Vergoeding van tranen met duiten. Utrecht, voordracht symposium Nysingh Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 7). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Naaldwijk, CEES Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, februari 9). Voordracht 'Werkgeversaansprakelijkheid'. Rotterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'De toekomst van de lestelschade'. Zeist, De Letselschade Raadsdag.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'Schadevergoeding of genoegdoening'. Amsterdam, Gastcollege UvA.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 8). Voordracht 'Schade en schade van derden'. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2017, oktober 12). Deelname (op uitnodiging) aan expertmeeting Schade na een terroristische aanslag. Den Haag, Ministerie van Veiligheid & Justitie.
    • S.D. Lindenbergh (2017, september 8). Voordracht Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2017, juni 30). Voordracht 'Compensatie van personenschade in en buiten rechte'. Utrecht, Summerschool Victimology.
    • S.D. Lindenbergh (2017, juni 21). Voordracht expertmeeting Zorgschade. Apeldoorn, Achmea Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 17). Voordracht 'Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Dalfsen, Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 11). Voordracht A'ctualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Den Bosch, Holla Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Lezing 'Compensatie, genoegdoening, erkenning'. Universiteit Leiden, Studiegezelschap Suum Cuique, Universiteit Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Voorzitter expertmeeting Zorgschade. Den Haag, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 10). Oppositie promotie Thy Pham. Rotterdam, EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 7). Lunchlezing 'Verzilveren van letselschade'. Den Bosch, Gerechtshof Den Bosch.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 3). Voordracht 'Het landschap van schadeverhaal'. Den Haag, Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2017, februari 23). Voordracht 'Tranen met duiten'. Rotterdam, Vereniging Young Professionals in Personal Injury.
    • S.D. Lindenbergh (2017, januari 4). Voordracht. Utrecht, Cursus specialisatieopleiding advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 9). Voordracht 'Actualiteiten personenschade'. Utrecht, Grotius Opleiding.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 26). Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, mei 17). Cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Grotius, Den Dolder, Specialisatieopleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, december 6). Noorwegen en Engeland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Voordracht symposium 'Culturen van Letselschadeafwikkeling'.
    • S.D. Lindenbergh (2016, november 25). Verdediging preadvies op 25 en 26 november 2016. Leiden, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.
    • S.D. Lindenbergh (2016, november 9). Toekomstvisies op vergoeding van personenschade. Zeist, Voordracht symposium Achmea Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, oktober 10). Vergoeding van personenschade beter dan een loterij? Rotterdam, Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 21). Voordracht 'Tranen met duiten'. Amsterdam, Gastcollege Universiteit van Amsterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 9). Schade en schade van derden. Grotius, Den Dolder, Voordracht Specialisatieopleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 8). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Amsterdam, Voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, juni 20). Verzilveren van letselschade, een reflectie. Wormer, Voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland.
    • S.D. Lindenbergh (2016, juni 1). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Nijkerk, Voordrecht Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2016, mei 24). Culturen van letselschadeafwikkeling. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, Voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer.
    • S.D. Lindenbergh (2016, maart 3). The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands. London, Voordracht British Institute of International and Compative Law.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 9). Normering van schadevergoeding in het strafprocesrecht. Utrecht, Symposium Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 5). Tranen met duiten. Rechtbank Noord-Holland, cursus.
    • S.D. Lindenbergh (2015, mei 21). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Maastricht.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 12). Werkgeversaansprakelijkheid. Groningen, cursus Noord Nederlandse rechters.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 11). Personal Injury Compensation in The Netherlands: law in the books, law in action. Amsterdam, Norsk Patientskade Ertsatning.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 10). Schade. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 5). 50 jaar Tranen met Duiten. Rotterdam, Nederlands Instituut van Schaderegelaars.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 30). De waarde van tijdschriften voor de rechtswetenschap. onbekend, Universiteit Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 19). Smartengeld verleden, heden, en toekomst. EUR, Rotterdam, De Doelder Dag.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 13). Non pecuniary loss in The Netherlands: past, present, predictions. Rotterdam, BACT Symposium Non Pecuniary Loss.
    • S.D. Lindenbergh (2015, juni 15). Afscheid prof. dr. R.W.M. Giard. Rotterdam, EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 30). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 29). Schade: begrip en gerechtigden. Utrecht, Specialisatieopleiding advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 20). Smartengeld. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 27). Schade vergoeden op weg naar herstel. Apeldoorn, Jaarcongres Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 10). Het schadebegrip bij beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam, WIJadvocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 9). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Alphen aan den Rijn, LaGro Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2015, januari 26). Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening? Den Haag, Lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh (2015, mei 20). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Ellecom.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 30). Deelname expertmeeting derdenschade Ministerie van Justitie. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, maart 16). Deelname "strafbaarheid veroorzaken psychisch letsel". onbekend, Expertmeeting OM.
    • S.D. Lindenbergh (2011, december 7). Verdediging Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, mei 20). Afscheidssymposium Anthony Ogus. Rotterdam, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 25). Ius Commune. Utrecht, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 16). Inleiding expertmeeting smartengeld, PIV, ASP, LR. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 4). Psychisch letsel, Lex Lumen. Amsterdam, Voorzitter studiemiddag.
    • S.D. Lindenbergh (2011, juni 21). NOS-journaal en Nieuwsuur. onbekend, Presentatie advies RKK.
    • S.D. Lindenbergh (2011, maart 25). Employer's liability. München, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
    • S.D. Lindenbergh (2019-2019). Voorzitterschap promotieplechtigheid G.G.H. Hirang op 28 februari 2019. Erasmus Universiteit.
    • S.D. Lindenbergh (2016-). Vaste annotator. Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.
    • S.D. Lindenbergh (2016-). Lid. Bindend Advies Kamer Het Letselhuis.
    • S.D. Lindenbergh (2016-). Voorzitter. Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie.
    • S.D. Lindenbergh (2015-). Lid. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofdredacteur Verkeersrecht. Verkeersrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofddocent Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten. Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Voorzitter Commissie Advies Volledige Schadevergoeding. Ministerie van Defensie.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Raadsheer plv Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Rechter plv Rechtbank Noord-Holland. Rechtbank Noord-Holland.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Rechter plv Rechtbank ’s-Gravenhage. Rechtbank ’s-Gravenhage.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Plv voorzitter Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven. Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Vaste annotator Nederlandse Jurisprudentie. Nederlandse Jurisprudentie.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Lid Raad van advies Het RekenBureau. Het RekenBureau.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofdredacteur Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Lid Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht. Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofddocent Grotius Opleiding Personenschade. Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Chair selection committe 2017 annual recruitment round. EGSL.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Lid Redactieraad. Tijdschrift voor Privaatrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Lid Raad van advies. De Bureaus.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofddocent. Grotius opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Rechter plv.. Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Lid Raad van Advies. De Bureaus.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofdredacteur. Tijdschrift Verkeersrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Raadsheer plv.. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofddocent. Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Plv. voorzitter. Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Oppositie promotie J. van de Bunt (30 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Oppositie promotie P.W. den Hollander (22 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofdredacteur. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2015-2015). Voorzitter. Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning.
    • S.D. Lindenbergh (2013-2013). Commissielid. Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2011-2012). Voorzitter Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam. Stichting Verzekeringsinstituut.
    • S.D. Lindenbergh (2011-2011). Advisor. Expertmeeting on relevance of Psychiatric injury in criminal law (16 March 2011).
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2018, september 28), NJ 2020-68. ECLI:NL:HR:2018:1800
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2019, november 5), NJ 2020-70. ECLI:NL:HR:2019:1784
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2019, augustus 30), NJ 2020-120. ECLI:NL:HR:2019:1291
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2019, september 20), NJ 2020-233. ECLI:NL:HR:2019:1409
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2020, februari 21), NJ 2020-247. ECLI:NL:HR:2020:315
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2018, oktober 5), NJ 2020-69. ECLI:NL:HR:2018:1841
   • S.D. Lindenbergh (2020). Noot bij: HR. (2020, februari 21), NJ 2020-279. ECLI:NL:HR:2020:311
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, juni 21), NJ 2018-125, Zaaknr. C-621/15, (Aansprakelijkheid voor producten met gebreken). ECLI:EU:C:2017:484
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, februari 16), NJ 2018-123, Zaaknr. C-219-15, (Harmonisatie van wetgevingen). ECLI:EU:C:2017:128
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-112
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, december 23), NJ 2017-133
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, oktober 4), NJ 2017-89
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HvJEU. (2016, september 20), NJ 2017-349
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 14), NJ 2017-140
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, november 25), NJ 2017-113
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, september 27), NJ 2017-88
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 10), NJ 2017-134
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 24), NJ 2017-139
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-262
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, november 19), NJ 2016-133, (X/London). ECLI:NL:GHSHE:2013:5452
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 10), NJ 2016-126, (Hunter Douglas/Verbruggen).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 5), NJ 2016-159, (Michielse/Reusel-De Mierden).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 27), NJ 2016-138, (M/Vossen Laboratories).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 18), NJ 2016-166, (Staat/Habing).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 29), NJ 2016-167, (A/F). ECLI:NL:HR:2016:147
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 26), NJ 2015-84, 13/04192, (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:2797 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 12), NJ 2015-366, (Achmea/Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (R/M).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 30), NJ 2015-377, (Staatsloterij/Loterijverlies). ECLI:NL:HR:2015:178
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (Rijnja/Meerdink-Serbanescu). ECLI:NL:HR:2014:2740 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, mei 23), NJ 2014-387, (Annotatie bij Hoge Raad 23 mei 2014 M/ Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), NJ 2014-406, (Annotatie bij Hoge Raad 13 juni 2014 Fa Med/Wouterse).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-september, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642. ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 14), NJ 2013-236, 11/02838, (Hoge Raad 14 december 2012). p.2716-2740.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), NJ 2013-237, 11/05496, p.2740-2762.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 29), Ja 2012-147, p.813-814.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 1), Ars Aequi 2012-, (Esmilo/Medic). p.740-743.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), Ars Aequi 2012-, (Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever (TNT Post/Wijenberg en De Rooyse Wissel/Hagens)). p.204-211.
   • S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2011). Noot bij: HR. (2010, december 24), Ars Aequi 2011-, AA20110720, (Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband: deel 2). p.720-725.
   • S.D. Lindenbergh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ars Aequi 2011-, LJN BN6236, (Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak). p.208-213.
   • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 5), Ars Aequi 2010-3, (Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding (LJN: BH2815 (De Treek/Dexia), LJN: BH2811 (Levob/Bolle), LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon))). p.188-196.
   • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 9), TVP 2010-1, LJN BI8583, (Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen). p.17-22.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 1), Ars Aequi 2008-oktober, RvdW 2008, 178, (Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal). p.735-742.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 9), Ars Aequi 2008-, (Olie op het vuur, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). p.358-361.
   • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, juli 11), MvV 2008-, RvdW 2008, 724, (Abstractie bij overlijdensschade). p.235-239.
   • S.D. Lindenbergh & W. Dijkshoorn (2007). Noot bij: HR. (2007, september 21), MvV 2007-, (Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld, annotatie HR 21 september 2007, RvdW 2007, 789). p.252-256.
   • S.D. Lindenbergh (2007). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2007, april 25), Mediaforum 2007-17, (Schade aan reputatie (De Jong en Wittermans/De Hond)).
   • S.D. Lindenbergh (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 31), Ars Aequi 2006-10, (Longkanker door asbest en/of roken: proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband). p.736-741.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2019, jan 17). Omvang van het smartengeld. [radio-uitzending]. In BNR-Nieuwsradio.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2019, nov 09). Aansprakelijkheid voor besmetting door voedsel. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws.
    • S.D. Lindenbergh (Omrop Fryslân) (2017, dec 01). Deelname aan een documentaire op NPO 2 als onderdeel van de serie Teken fan libben. [televisie-uitzending]. In Serie Teken fan libben (‘teken van leven’).
    • S.D. Lindenbergh (interview) (2015, jun 02). Hoogte van smartengeldbedragen in Nederland. [radio-uitzending]. In Radio 2.
   • S.D. Lindenbergh (2017). Voordracht 'Bezieling in het recht'. Opening lustrumcongres Lothgenoten: EUR (2017, april 13).
   • S.D. Lindenbergh (2017). Key note speech 'Zien is (er)kennen'. Conferentie Niet Aangeboren Hersenletsel: Leeuwarden (2017, september 22).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, februari 18).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, mei 10).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag (2016, september 19).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting zorgschade, De Letselschaderaad: Den Haag (2016, oktober 5).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Blog: Dood door schuld.
   • S.D. Lindenbergh (2015). Expertmeeting Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Workshop Symposium slachtofferadvocatuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Grotius specialisatieopleiding Personenschade Utrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht Hoge Raad der Nederlanden, Verhalen van letselschade.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Cursus werkgeversaansprakelijkheid EMN Academy Rotterdam.
   • S.D. Lindenbergh (2014). 'Verzilveren van letselschade, wat betekent dat?' Voordracht Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht, deskundige Nieuwsuur.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Referentschap jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, bespreking preadviezen Smeehuijzen en Van sweewelt.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting medische aansprakelijkheid, verbond van verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting Smartengeld, De Letselschaderaad.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voordracht: 'Shockschade'. Sirius Playground, Universiteit Utrecht: Soesterberg (2013, oktober 18).
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter Nationaal aansprakelijkheidsrechtdiner.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter symposium Ervaringen van slachtoffers.
   • S.D. Lindenbergh, J. Meyst-Michels & J. Wildeboer (2011). Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Raasveld Symposium: Zeist (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Student Association 'Suum Cuique': Leiden (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh. Smartengeld. Rijksuniversiteit te Leiden (391 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: J. Hijma.
 • De Bureaus

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  HOUTEN
  Description
  Lid raad van advies

  Grotius Academie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NIJMEGEN
  Description
  Hoofddocent specialisatieopleiding Personenschade

  Kluwer

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEVENTER
  Description
  auteurswerkzaamheden

  Ministerie van Defensie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  voorzitter adviescommissie

  Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NL
  Description
  raadsheer-plaatsvervanger

  Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Start date approval
  Jun/2020
  End date approval
  Jun/2021
  Place
  DEN HAAG
  Description
  lid Adviescollege onderzoek schadevergoeding
 • Year
  2020

  Death and Lesion

  Title
  Death and Lesion
  Year
  2020
  Year level
  overig

  Year
  2020

  Year
  2020

  Legal Practice in Theory & Practice

  Title
  Legal Practice in Theory & Practice
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Annotation Legal History

  Title
  Annotation Legal History
  Year
  2020

  Research Paper Legal History

  Title
  Research Paper Legal History
  Year
  2020

  Annotation Civil Law

  Title
  Annotation Civil Law
  Year
  2020

  Research Paper Civil Law

  Title
  Research Paper Civil Law
  Year
  2020

  Annotation Insurance Law

  Title
  Annotation Insurance Law
  Year
  2020

  Research Paper Insurance Law

  Title
  Research Paper Insurance Law
  Year
  2020

  Research Lab: Liability and Insurance

  Title
  Research Lab: Liability and Insurance
  Year
  2020
  Year level
  master

  Methods of Research

  Title
  Methods of Research
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Private Law in Action

  Title
  Private Law in Action
  Year
  2020
  Year level
  master

  Law of Obligations

  Title
  Law of Obligations
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2, bachelor 2

  Capita Liability Law

  Title
  Capita Liability Law
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082603

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam