prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh

prof.mr. (Siewert) SD Lindenbergh
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-010
Telephone
0104082603
Email
lindenbergh@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • S.D. Lindenbergh (2019). Over verdeling van een verzekerde som, een terugblik op de schadeafwikkeling na het schietincident in Alphen aan den Rijn. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2019 (4), 122-127.
    • S.D. Lindenbergh (2018). Schadevergoeding na een terroristische aanslag; een verkenning. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2018 (78), 206-210.
    • S.D. Lindenbergh (2018). De wet affectieschade in werking. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2018 (156), 406-414.
    • S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly (2016). Schadeverhaal via het strafproces. Het gaat - iets - beter, maar het blijft behelpen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (38), 2827-2830.
    • S.D. Lindenbergh (2014). Op weg naar meer erkenning van naasten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7033), 855-857.
    • S.D. Lindenbergh (2013). De waarde van smartengeld, Uitleiding. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2013 (97), 250-255.
    • S.D. Lindenbergh & N. van Tiggele - van der Velde (2013). Van aansprakelijkheid, verzekering en schade, de scherven van de 611-rechtspraak. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (13), 117-118.
    • S.D. Lindenbergh (2013). Over herstel, geld, redelijkheid en billijkheid. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (4), 1-2.
    • S.D. Lindenbergh (2011). Een puzzeltje voor onder de kerstboom. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011(29), 255-256.
    • S.D. Lindenbergh (2010). A, V en S, wie komt het voordeel toe? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (27), 215-216.
    • W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2010). Schadebegroting, bewijs en waardering. Ars Aequi, 2010 (7), 538-542.
    • S.D. Lindenbergh (2010). Het wetsvoorstel affectieschade: een treurige dood (?). Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (1210), 1530-1532.
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2009). Vergoeding ter zake van verzorging en huishoudelijke hulp bij overlijden. Maandblad voor vermogensrecht, 2009, 146-151.
    • S.D. Lindenbergh (2009). Is de rekenrente wel halal? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2009 (3), 111.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Moord en doodslag in het aansprakelijkheidsrecht. Ars Aequi, 57 (9), 598-599.
    • I. Giesen & S.D. Lindenbergh (2008). PETL: Epiloog. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (32), 228-229.
    • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Abstractie bij overlijdensschade, HR 11juli 2008, RvdW 2008, 724. Maandblad voor vermogensrecht, 2008, 235-239.
    • S.D. Lindenbergh (2008). De betrekkelijkheid van de geschonden norm. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2008, 907-911.
    • S.D. Lindenbergh (2007). De relativiteit van de toelating als vluchteling. Ars Aequi, 2007 (56/10), 777-784.
    • S.D. Lindenbergh (2007). De zorgplicht van de werkgever in verhouding tot arbeidsomstandighedenregelgeving. Maandblad voor vermogensrecht, 2007, 122-126.
    • S.D. Lindenbergh & I. Giesen (2007). Europese beginselen als bron van inspiratie, redactioneel. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 47.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tweemaal werkgeversregres: civiel plafond of niet? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2006 (28), 177.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Beroepsfout advocaat wegens niet doen van mededeling dat smartengeld wordt gevorderd? Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (4), 75-78.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Hoge Raad aanvaardt proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband. Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (6), 104-108.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Derdenschade, redactioneel, themanummer TVP. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2006, 97.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Arbeid, schade en zorgplicht. Maandblad voor vermogensrecht, 2006 (2), 39-43.
    • S.D. Lindenbergh (2019). The tortfeasor takes the object as he finds it – Over gepredisponeerde zaken en nieuw voor oud. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2019 (8), 167-170.
    • S.D. Lindenbergh (2019). Fraude en verzekering (Hoge Raad, Hoge Raad, 6 juli 2018, Zaaknummer 17/02410, ECLI:NL:HR:2018:1103). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (118).
    • S.D. Lindenbergh (2019). Aantasting in de persoon op andere wijze (Hoge Raad, 15 maart 2019, Zaaknummer 17/04668, ECLI:NL:HR:2019:376). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (162).
    • S.D. Lindenbergh (2019). Leidingschade (Hoge Raad, 25 mei 2018, Zaaknummer 17/00069, ECLI:NL:HR:2018:772). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (295).
    • S.D. Lindenbergh (2019). Rechtstreeks schade geleden (Hoge Raad, 18 december 2018, Zaaknummer 17/00718, ECLI:NL:HR:2018:2335). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (378).
    • L. Goossens, S.D. Lindenbergh, C. Van Nijnatten & M. Olff (2019). Op zoek naar genoegdoening, Uitvoering van de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Nederlands Juristenblad (NJB), 2019 (23), 1669-1674.
    • S.D. Lindenbergh (2019). Smartengeld wegens spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen? Over het begrip ‘persoonsaantasting’ buiten lichamelijk en geestelijk letsel. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2019 (6), 122-130.
    • S.D. Lindenbergh (2019). Van tranen, duiten, dijken en sluizen, Over vergoeding van ‘affectieschade’ en ‘shockschade’ in Nederland na 1 januari 2019. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2018 (4), 1377-1382.
    • S.D. Lindenbergh (2018). Vrijwilliger valt van dak bijwerkzaamheden aan kerkgebouw en begint deelgeschilprocedure (Hoge Raad, 15-12-2017, Zaaknr. 16/04927, ECLI:NL:HR:2017:3142). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (209).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Vermeerdering van eis na cassatie en verwijzing, tweeconclusieregel (Hoge Raad, 15-09-2017, Zaaknr. 15/01633, ECLI:NL:HR:2017:2360). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (165).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Schadestaatprocedure (Hoge Raad, 27-10-2017, Zaaknr. 16/02884, ECLI:NL:HR:2017:2774). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (152).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Kan begroting toekomstige schade bij voorbaat geschieden op de voet van art. 6:105BW? (Hoge Raad, 15-12-2017, Zaaknr. 16/04520, ECLI:NL:HR:2017:3145). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (193).
    • S.D. Lindenbergh (2018). Aansprakelijkheid bemiddelaar (Hoge Raad, 15-09-2017, Zaaknr. 16/-2033, ECLI:NL:HR:2017:2366). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (164).
    • S.D. Lindenbergh (2018). ‘Affectieschade’ en ‘shockschade’, onderscheid, samenloop, vooruitblik. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2018 (4), 142-147.
    • S.D. Lindenbergh (2018). Aansprakelijkheidsrecht (Hoge Raad, 24-11-2017, Zaaknr. 16/02453, ECLI:NL:HR:2017:3016. Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (153).
    • S.D. Lindenbergh (2017). Zorgschade, zoektocht naar knelpunten en oplossingen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (1021), 1318-1323.
    • E.S. Engelhard & S.D. Lindenbergh (2016). Culturen van letselschadeafwikkeling. Indrukken uit een vergelijkend onderzoek naar de wijze van afwikkeling van letselschades in Engeland, Noorwegen en Nederland. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2016 (4), 88-99. doi: 10.5553/TVP/138820662016019004002
    • S.D. Lindenbergh & T. Wallinga (2015). Compensation of Non-pecuniary Loss in The Netherlands: Past, Present, Predictions. The Chinese Journal of Comparative Law, 2015 (August), 1-19. doi: 10.1093/cjcl/cxv009
    • E.S. Engelhard, M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2015). Gelijkheidsperikelen in het schadevergoedingsrecht. Over de betekenis van het gelijkheidsbeginsel bij de vaststelling van verlies aan verdienvermogen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2015 (9), 257-265.
    • S.D. Lindenbergh (2014). De letselschadevordering in het strafproces, dat moet beter kunnen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (38), 2696-2702.
    • M.R. Hebly, J.D.M. van Dongen & S.D. Lindenbergh (2014). 'Crime victims' experiences with seeking compensation: a qualitative exploration. Utrecht Law Review, 2014 (2), 27-36. doi: 10.18352/ulr.282
    • S.D. Lindenbergh, J.D.M. van Dongen & M.R. Hebly (2014). Schadeverhaal na misdrijven: ervaringen van slachtoffers. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP), 2014 (1), 1-7. doi: 10.5553/TVP/138820662014017001001
    • S.D. Lindenbergh & J. Candido (2014). Strafrechter en smartengeld, de civiele vordering in het strafproces als aanjager van een rechtsontwikkeling. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 21 (5).
    • S.D. Lindenbergh & M.R. Hebly (2013). Doorbreking van de absolute verjaringstermijn in geval van mesothelioomclaims, de gezichtspunten uit van Hese/de Schelde. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (5), 162-172.
    • S.D. Lindenbergh & A.N.L. de Hoogh (2012). Risico-aansprakelijkheden, Over verwachtingen, ontwikkelingen en verwachtingen. Ars Aequi, 2012 (september), 669-675.
    • S.D. Lindenbergh & S. Riege (2012). De emancipatie van psychisch letsel in privaatrecht en strafrecht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 5, 160-166.
    • S.D. Lindenbergh (2011). Legally relevant damage, Art. VI-2:201-VI.2:211. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (49), 346-350.
    • S.D. Lindenbergh (2010). Enforcing the right to property properly, An essay on the shift from injunctive relief to mere compensation. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 17 (1), 48-57.
    • S.D. Lindenbergh (2010). Over wat schade is ... en waarom het bij de vaststelling daarvan in de praktijk zo dikwijls mis gaat. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6867), 901-909.
    • S.D. Lindenbergh & P.L.M. Schneider (2009). Over de grenzen van ... artikel 7:658 lid 4 BW. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (3/3), 22-32.
    • S.D. Lindenbergh (2009). Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2009 (2075), 2670-2682.
    • J.W.M.K. Meyer & S.D. Lindenbergh (2008). Asbestschade buiten de werkomgeving. Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 436-443.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van letselschade; veel aandacht voor een fictieve toekomst, weinig voor daadwerkelijke financiële zekerheid. Maandblad voor vermogensrecht, 2008, 118-124.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld voor naasten: de rechter heeft zijn werk gedaan en de rechter moet de klus afmaken. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (36), 255-263.
    • S.D. Lindenbergh (2008). PETL: Remedies, Damages. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008 (31), 221-228.
    • J.E. Hoitink, W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh, P.A.M. Mevis & L.J.J. Rogier (2008). Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd? Nederlands Juristenblad (NJB), 2008 (745), 870-877.
    • S.D. Lindenbergh (2007). Principles of European Tort Law: General conditions of Liability, Damage. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 83-87.
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger: techniek en tendens. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007, 88-93.
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2007 (60), 428-434.
    • S.D. Lindenbergh (2006). Verzorging en huishoudelijke hulp, onzichtbare schade op een lastig kruisvlak. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2006, 105-110.
    • S.D. Lindenbergh (2005). Schending en schade. Over aantasting van fundamentele rechten en eenheid in het schadevergoedingsrecht, in: Rechtseenheid en vermogensrecht. BW-krant Jaarboek, 2005 (21), 305-327.
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevergoeding: algemeen, deel 1 (3e druk) (Monografieën nieuw BW. B-serie, 34). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2019). Psychische schade. Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2016). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2015). Schadevergoeding: Personenschade (Monografieën BW B-37). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & A.J. Akkermans (2014). Ervaringen met verhaal van schade. (Civilologie, deel 7). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Van smart naar geld, Ervaringen van slachtoffers van letselschade. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh, A.L.M. Keirse, M.B.M. Loos & A.J. Verheij (2012). Beter Burgerlijk Recht, Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & G.E. Van Maanen (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?, Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2009). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deventer: Kluwer
    • W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Smartengeld, tien jaar later. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Smartengeld anno 2016. In M. Donkerlo & C.W. Lutgert (Eds.), Smartengeld. Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 5-7). Den Haag: ANWB
    • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2013). Inleiding, rondleiding en doorgeleiding. In W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (Eds.), Politiek Privaatrecht (Jonge Meesters, deel 15) (pp. 17-38). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh & H.T.h. Vos (2011). Country report the Netherlands. In B. Winiger, H. Koziol & R. Zimmerman (Eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2: Essential vases on damage (pp. diversen). Berlin: De Gruyter
    • A.S. Oude Hergelink & S.D. Lindenbergh (2010). Annotatie Commissie Gelijke Behandeling 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op geslacht. In C. Forder (Ed.), Oordelenbundel 2009 (pp. 357-363). Utrecht: Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
    • S.D. Lindenbergh, W. Dijkshoorn & N.J.H. Huls (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Schadevergoeding, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Bewerking losbladige Zakelijke rechten, Burenrecht. In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Schadevergoeding, bewerking losbladige, Inleiding, art. 95, 96, 100, 106, 110. In A.T. Bolt (Ed.), Schadevergoeding. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Wet en rechtspraak (p. 453-461, 468-479, 493-495, 543-548). In A.C. van Schaick, C.E. du Perron & T. Hartlief (Eds.), Wet en rechtspraak (pp. 453-548). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Bewerking losbladige Zakelijke Rechten (burenrecht). In W.M. Kleijn & A.A. van Velten (Eds.), Losbladige Zakelijke Rechten. Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Smartengeld: ontwikkeling en stilstand. In Smartengeld : uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (pp. 6-11). 's-Gravenhage: ANWB
    • S.D. Lindenbergh (2019). Over zorgplichten van letselschadeadvocaten, en enkele zorgen. In S.D. Lindenbergh (Ed.), Uw plicht, onze zorg?! Zorgplicht in de letselschadepraktijk (pp. 11-22). Den Haag: Boom juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2018). -. In Benedict Winger, Ernst Karner & Ken Oliphant (Eds.), Digest of European Tort Law, Volume 3: Essential Cases on Misconduct (pp. Pages in several parts of the book). Berlijn: De Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2018). Smartengeld anno 2018. In M. Donkerlo & A.J. Verheij (Eds.), Smartengeld (23e druk). Den Haag: ANWB
    • S.D. Lindenbergh & J.K. Stam (2017). Kwalitatieve aansprakelijkheden van Afdeling 6.3.2 BW, over steken en patronen. In M.TH. Beumers, C.C. De Kluiver, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol & L.S.A. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 239-244). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • S.D. Lindenbergh (2017). Bank, boos, blij, bedroefd, Enkele opmerkingen over vermogensrechtelijke aspecten van beëindiging van kredietrelaties. In De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 243-250). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.N. Schelhaas & S.D. Lindenbergh (2016). Met gezichtspunten naar een preciezer privaatrecht? In S.D. Lindenbergh & H.N. Schelhaas (Ed.), Precies Privaatrecht (pp. 9-19). Den Haag: BJU
    • M.R. Hebly & S.D. Lindenbergh (2016). Schadebegroting en tijdsverloop. In Preadviezen 2016 (pp. 301-361). Den Haag: Vereniging voor de Vergelijkende Bestudering van het Recht van België en Nederland
    • S.D. Lindenbergh (2016). Een scherpe blik in de glazen bol, Over de noot bij HR 24 december 2000, NJ 2000/248 (Gouda/Lutz). In W.H. Van Boom e.a. (Ed.), Een kwart eeuw, Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan Prof. Mr. H.J. Snijders ter gelegenheid van zijn emeritaat (pp. 307-312). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2016). Zwolsche Algemene/De Greef. Het standaardarrest over whiplash dat geen rechtsregel bevat. In T. Hartlief & M.G. Faure (Eds.), De Spier-bundel. De agenda van het aansprakelijkheidsrecht (pp. 177-185). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2016). Case studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (Cambridge Studies in International and Comparative Law) (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh (2015). Schade van derden vanuit een perspectief van benadeelden. In F.T. Oldenhuis & H. Vorsselman (Eds.), Derdenschade (pp. 41-52). Den Haag: Boom Juridische Uitgever
    • S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (2015). Case Studies, The Netherlands. In L. Bergkamp, M.G. Faure, M. Hinteregger & N. Philipsen (Eds.), Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risks (pp. 114-184). Cambridge: Cambridge University Press
    • S.D. Lindenbergh (2014). Herstel bij letsel. Over de juridische fundering van verplichtingen in herstel. In G.-R. de Groot & e.a. (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amoricum Gerrit van Maanen (pp. 239-252). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2013). Abstracties bij vaststelling van schade. In C.J.M. Klaassen & J. Spier (Eds.), Abstracte schadeberekening (pp. 1-31). Deventer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). The Hague: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2012). Damages (in tort). In J. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of comparative law, 2nd edition (pp. 286-294). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2012). Employers' liability and workers' compensation: The Netherlands. In Ken Oliphant & Gerhard Wagner (Eds.), Employers' liability and workers' compensation, Tort and Insurance Law (Tort and Insurance Law, Vol 3) (pp. 351-368). Berlin/Boston: Walter de Gruyter
    • S.D. Lindenbergh (2012). De prijs van vertraging, Waarom men beter op een vliegtuig kan wachten dan op een rechterlijke uitspraak of betaling van een geldsom. In Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak (pp. 367-379). Deventer: Kluwer
    • D.H. de Witte & S.D. Lindenbergh (2010). Schadevergoeding bij tekortschieten: grondslag en begroting. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), 40 jaar practicum, rondom onroerend goed (pp. 159-167). Deventer: Kluwer juridisch
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijk beinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk. Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf legal Publishers
    • S.D. Lindenbergh (2010). Fundamental rights in a private law: anchors or goals in a globalizing legal order? In M. Faure & A. van der Walt (Eds.), Globalization and Private Law, The way forward (pp. 367-382). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2010). Een aansprakelijkheidsrechtelijke breinbreker: angst voor asbest. In Ziekmakend werk (pp. 50-62). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • S.D. Lindenbergh & P.P.M. van Kippersluis (2009). Non pecuniary losses. In Michael Faure (Ed.), Tort law and economics, Encyclopedia of law and economics, Vol. 1 (pp. 215-227). Cheltenham: Edward Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2009). Tranen met duiten, over het paradoxale karakter van het smartengeld. In T. Hartlief & S.D. Lindenbergh (Eds.), Tien pennenstreken over personenschade (pp. 147-156). Den Haag: SDU
    • N.J.H. Huls, W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2009). Ore stabit. In A.G. Castermans & e.a. (Eds.), Ex Libris Hans Nieuwenhuis (pp. 573-581). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. In G.E. van Maanen, S.D. Lindenbergh & G.G. Hesen (Eds.), Serie Recht en Praktijk. Deventer: Kluwer
    • Y. Bacharias, S.D. Lindenbergh & P. Mascini (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2008). Vaststelling van schade en de rol van de deskundige daarbij. In G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanden (Eds.), Schadevaststelling en de rol van de deskundige (pp. 1-14). Deventer
    • S.D. Lindenbergh (2007). Beperking van aansprakelijkheid bij personenschade van de reiziger, techniek en tendens in het gemene vermogensrecht. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 37-49). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2007). Damages as a Remedy for Infringements upon Privacy. In Katja Ziegler (Ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as Autonomy (pp. 93-101). Oxford: Hart Publishing
    • W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2007). Inleiding. In W.H. van Boom, S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (Eds.), Privaatrecht ondersteund - doelen, baten, kosten en effecten van bijzondere ondersteuning door de overheid van privaatrechtelijke handhaving (Jonge meesters) (pp. 1-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • S.D. Lindenbergh (2006). Kosten bij verhaal krachtens subrogatie. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 321-331). Deventer: Kluwer
    • S.D. Lindenbergh (2006). Damages (in tort). In J.M. Smits (Ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law (pp. 234-241). Cheltenham: Elgar
    • S.D. Lindenbergh (2006). The Constitutionalisation of Private Law in The Netherlands. In T. Barkhuysen & S. Lindenbergh (Eds.), Constitutionalisation of private law (pp. 97-128). Leiden: Nijhoff
    • S.D. Lindenbergh (2006). Tijd en schade. In J. Hulsman (Ed.), Tijd is geld (pp. 109-121). Zeist: Uitgeverij Kerckebosch
    • S.D. Lindenbergh (2005). Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims. In M. Bona, P. Mead & S. Lindenbergh (Eds.), Personal injury compensation in Europe : fatal accidents and secondary victims : a comparative study of and guide to: compensation in fatal accident cases, redress protection of secondary victims, bystanders and third parties, limitation law in fatal accident cases, compensation under the European Court of Human Rights, applicable law and jurisdiction, harmonisation (pp. 405-438). St. Albans: XPL publishing
    • G.G. Hesen, S.D. Lindenbergh & G.E. van Maanen (Ed.). (2008). Schadevaststelling en de rol van de deskundige. Deventer: Kluwer
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, februari 16), NJ 2018-123, Zaaknr. C-219-15, (Harmonisatie van wetgevingen). ECLI:EU:C:2017:128
   • S.D. Lindenbergh (2018). Noot bij: HvJ EU. (2017, juni 21), NJ 2018-125, Zaaknr. C-621/15, (Aansprakelijkheid voor producten met gebreken). ECLI:EU:C:2017:484
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, november 25), NJ 2017-113
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HvJEU. (2016, september 20), NJ 2017-349
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, september 27), NJ 2017-88
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-112
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, oktober 4), NJ 2017-89
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, december 23), NJ 2017-133
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 10), NJ 2017-134
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 24), NJ 2017-139
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2017, februari 14), NJ 2017-140
   • S.D. Lindenbergh (2017). Noot bij: HR. (2016, juli 8), NJ 2017-262
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 18), NJ 2016-166, (Staat/Habing).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 27), NJ 2016-138, (M/Vossen Laboratories).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2013, november 19), NJ 2016-133, (X/London). ECLI:NL:GHSHE:2013:5452
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 10), NJ 2016-126, (Hunter Douglas/Verbruggen).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 29), NJ 2016-167, (A/F). ECLI:NL:HR:2016:147
   • S.D. Lindenbergh (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 5), NJ 2016-159, (Michielse/Reusel-De Mierden).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 12), NJ 2015-366, (Achmea/Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (Rijnja/Meerdink-Serbanescu). ECLI:NL:HR:2014:2740 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 26), NJ 2015-84, 13/04192, (De Jonge/Scheper Ziekenhuis). ECLI:NL:HR:2014:2797 [go to publisher's site]
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 30), NJ 2015-377, (Staatsloterij/Loterijverlies). ECLI:NL:HR:2015:178
   • S.D. Lindenbergh (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 19), NJ 2015-3, (R/M).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-september, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642. ECLI:NL:HR:2014:736 (Eisers/Gemeente De Bilt)
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, juni 13), NJ 2014-406, (Annotatie bij Hoge Raad 13 juni 2014 Fa Med/Wouterse).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, mei 23), NJ 2014-387, (Annotatie bij Hoge Raad 23 mei 2014 M/ Staat).
   • S.D. Lindenbergh (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, maart 28), Ars Aequi 2014-, (Effectieve remedie bij overschrijding redelijke termijn in civilibus). p.636-642.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 14), NJ 2013-236, 11/02838, (Hoge Raad 14 december 2012). p.2716-2740.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), NJ 2013-237, 11/05496, p.2740-2762.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2011, november 11), Ars Aequi 2012-, (Begrenzing van de verzekeringsplicht van de werkgever (TNT Post/Wijenberg en De Rooyse Wissel/Hagens)). p.204-211.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 29), Ja 2012-147, p.813-814.
   • S.D. Lindenbergh (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 1), Ars Aequi 2012-, (Esmilo/Medic). p.740-743.
   • S.D. Lindenbergh & S.B. Pape (2011). Noot bij: HR. (2010, december 24), Ars Aequi 2011-, AA20110720, (Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband: deel 2). p.720-725.
   • S.D. Lindenbergh (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 17), Ars Aequi 2011-, LJN BN6236, (Opstalaansprakelijkheid bij dijkdoorbraak). p.208-213.
   • S.D. Lindenbergh & I. van der Zalm (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 9), TVP 2010-1, LJN BI8583, (Kleijnen c.s./Reaal Schadeverzekeringen). p.17-22.
   • W.H. van Boom & S.D. Lindenbergh (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 5), Ars Aequi 2010-3, (Effectenlease: dwaling, zorgplicht en schadevergoeding (LJN: BH2815 (De Treek/Dexia), LJN: BH2811 (Levob/Bolle), LJN: BH2822 (Stichting Gedupeerden Spaarconstructie/Aegon))). p.188-196.
   • I. van der Zalm & S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, juli 11), MvV 2008-, RvdW 2008, 724, (Abstractie bij overlijdensschade). p.235-239.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, november 9), Ars Aequi 2008-, (Olie op het vuur, RvdW 2007, 960 (Groot Kievitsdal)). p.358-361.
   • S.D. Lindenbergh (2008). Noot bij: HR. (2008, februari 1), Ars Aequi 2008-oktober, RvdW 2008, 178, (Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheid (Kooiker / Taxicentrale Nijverdal). p.735-742.
   • S.D. Lindenbergh & W. Dijkshoorn (2007). Noot bij: HR. (2007, september 21), MvV 2007-, (Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld, annotatie HR 21 september 2007, RvdW 2007, 789). p.252-256.
   • S.D. Lindenbergh (2007). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2007, april 25), Mediaforum 2007-17, (Schade aan reputatie (De Jong en Wittermans/De Hond)).
   • S.D. Lindenbergh (2006). Noot bij: HR. (2006, maart 31), Ars Aequi 2006-10, (Longkanker door asbest en/of roken: proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband). p.736-741.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 1). De inktvlekwerking van het smartengeld: is sinds 15 maart het hek van de dam? Rotterdam, Voordracht mastercourse Aansprakelijkheid & Verzekering.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 8). De wet affectieschade in de praktijk. Amsterdam, Voordracht seminar WIJ advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 15). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 11). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Utrecht, cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, december 4). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Haag, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 15). De wet affectieschade in de praktijk. Amsterdam, Voordracht DAS rechtsbijstand.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 8). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 7). Gedachtenwisseling met Commissie Cohen. Amsterdam, Commissie compensatie door NS in WO II vervoerde slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 6). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Den Haag, Cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 4). Arbeidsongevallen en beroepsziekten van ambtenaren. Den Haag, Cursus WNRA.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 20). Deelname expertmeeting. Apeldoorn, Achmea.
    • S.D. Lindenbergh (2019, mei 8). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius specialisatieopleiding personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2019, februari 7). Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Rotterdam, Voordracht Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2019, juni 13). Smartengeld. Rotterdam, Lezing Reformatorische Studieverenging Rotterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2019, januari 25). Uw plicht, onze zorg. Rotterdam, Voordracht jaarsymposium Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2019, april 4). De benadeelde partij in het strafproces: een civielrechtelijk koekoeksjong in het strafprocessuele nest. Rotterdam, Voordracht Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas.
    • S.D. Lindenbergh (2019, september 24). Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal. EUR, voordracht symposium Schadeverhaal.
    • S.D. Lindenbergh (2019, november 8). Redressing historical injustice, Sexual abuse of minors in their history, experiences with attempts in redress. Utrecht, Voordracht Universiteit Utrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, maart 23). Evolutie en revolutie bij letselschade-afwikkeling. Apeldoorn, voordracht Symposium Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, januari 15). Verdieping aansprakelijkheidsrecht. EUR, Mastercourse A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, februari 2). Facts and figures in law. Carlos III Universiteit Madrid, Toespraak.
    • S.D. Lindenbergh (2018, februari 8). Werkgeversaansprakelijkheid. EUR, PALA.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 5). Vergoeding van tranen met duiten. Utrecht, voordracht symposium Nysingh Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, april 25). Beroeps(?)ziekten, ondergeschoven kinderen in het aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, Voordracht openingsbijeenkomst project Gedragscode Beroepsziekten, SER.
    • S.D. Lindenbergh (2018, mei 16). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Dalfsen, Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, mei 17). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Den Bosch, Holla Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 7). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Naaldwijk, CEES Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 19). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Den Haag, PelsRijcken&DroogleeverFortuijn Advocaten & Notarissen.
    • S.D. Lindenbergh (2018, januari 1). Interview in het item 'Tranen met duiten’: hoogte smartengeld stijgt’. onbekend, EenVandaag.
    • S.D. Lindenbergh (2018, oktober 2). Wat gaat de wet affectieschade ons brengen? EUR, Rotterdam, Voordracht symposium NIVRE.
    • S.D. Lindenbergh (2018, juni 25). De civiele vordering. Rotterdam, voordracht Rechtbank Rotterdam, sector strafrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, november 27). Smartengeld voor nabestaanden. Den Haag, voordracht Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2018, april 9). Actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Rotterdam, Mastercourse A&V.
    • S.D. Lindenbergh & M. de Groot (2018, juni 26). Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims. Den Haag, Presentatie eerste resultaten interviews, met Melissa de Groot, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2018, december 4). Erkenning van beroepsziekten. Rotterdam, voordracht symposium Tien jaar A&V.
    • S.D. Lindenbergh (2018, december 11). Affectieschade en shockschade in het strafproces. Utrecht, voordracht symposium LANGZ.
    • S.D. Lindenbergh (2018, november 7). Schade en schade van derden. Utrecht, voordracht Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2018, oktober 10). Gedragscode afhandeling beroepsziektenclaims. Den Haag, Consultatieronde, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2018, september 20). De wet affectieschade in werking. Den Haag, voordracht symposium Wet affectieschade (EUR en Vu).
    • S.D. Lindenbergh (2018, september 6). Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2018, augustus 29). Deelname brainstorm werkgroep affectievergoeding. Den Haag, Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2017, januari 4). Voordracht. Utrecht, Cursus specialisatieopleiding advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2017, februari 9). Voordracht 'Werkgeversaansprakelijkheid'. Rotterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2017, februari 23). Voordracht 'Tranen met duiten'. Rotterdam, Vereniging Young Professionals in Personal Injury.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 3). Voordracht 'Het landschap van schadeverhaal'. Den Haag, Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 7). Lunchlezing 'Verzilveren van letselschade'. Den Bosch, Gerechtshof Den Bosch.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 10). Oppositie promotie Thy Pham. Rotterdam, EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Voorzitter expertmeeting Zorgschade. Den Haag, De Letselschade Raad.
    • S.D. Lindenbergh (2017, maart 30). Lezing 'Compensatie, genoegdoening, erkenning'. Universiteit Leiden, Studiegezelschap Suum Cuique, Universiteit Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 9). Voordracht 'Actualiteiten personenschade'. Utrecht, Grotius Opleiding.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 11). Voordracht A'ctualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Den Bosch, Holla Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2017, juni 21). Voordracht expertmeeting Zorgschade. Apeldoorn, Achmea Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2017, juni 30). Voordracht 'Compensatie van personenschade in en buiten rechte'. Utrecht, Summerschool Victimology.
    • S.D. Lindenbergh (2017, september 8). Voordracht Werkgeversaansprakelijkheid. Amsterdam, Post Academische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2017, oktober 12). Deelname (op uitnodiging) aan expertmeeting Schade na een terroristische aanslag. Den Haag, Ministerie van Veiligheid & Justitie.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 8). Voordracht 'Schade en schade van derden'. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'Schadevergoeding of genoegdoening'. Amsterdam, Gastcollege UvA.
    • S.D. Lindenbergh (2017, november 16). Voordracht 'De toekomst van de lestelschade'. Zeist, De Letselschade Raadsdag.
    • S.D. Lindenbergh (2017, mei 17). Voordracht 'Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Dalfsen, Vereniging Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 21). Voordracht 'Tranen met duiten'. Amsterdam, Gastcollege Universiteit van Amsterdam.
    • S.D. Lindenbergh (2016, december 6). Noorwegen en Engeland. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Voordracht symposium 'Culturen van Letselschadeafwikkeling'.
    • S.D. Lindenbergh (2016, november 25). Verdediging preadvies op 25 en 26 november 2016. Leiden, Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland.
    • S.D. Lindenbergh (2016, november 9). Toekomstvisies op vergoeding van personenschade. Zeist, Voordracht symposium Achmea Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, oktober 10). Vergoeding van personenschade beter dan een loterij? Rotterdam, Voordracht VNAB Kennisbijeenkomst.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 26). Voordracht Verdieping aansprakelijkheidsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, Mastercourse Aansprakelijkheidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 9). Schade en schade van derden. Grotius, Den Dolder, Voordracht Specialisatieopleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, september 8). Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Amsterdam, Voordracht PostAcademische Leergang Arbeidsrecht.
    • S.D. Lindenbergh (2016, juni 20). Verzilveren van letselschade, een reflectie. Wormer, Voordracht bezinningsdag Rechtbank Noord-Nederland.
    • S.D. Lindenbergh (2016, juni 1). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. Nijkerk, Voordrecht Vereniging van Letselschade Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2016, mei 24). Culturen van letselschadeafwikkeling. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, Voordracht afscheidssymposium F.Th. Kremer.
    • S.D. Lindenbergh (2016, mei 17). Cursus actualiteiten aansprakelijkheidsrecht. Grotius, Den Dolder, Specialisatieopleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2016, maart 3). The Personal Injury Process, Comparing Legal Cultures, PI Claims in The Netherlands. London, Voordracht British Institute of International and Compative Law.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 30). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, januari 26). Van smart naar geld: compensatie, erkenning, genoegdoening? Den Haag, Lustrumsymposium Instituut Asbest Slachtoffers.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 5). Tranen met duiten. Rechtbank Noord-Holland, cursus.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 9). Actualiteiten aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Alphen aan den Rijn, LaGro Advocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 10). Het schadebegrip bij beroepsaansprakelijkheid. Amsterdam, WIJadvocaten.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 13). Non pecuniary loss in The Netherlands: past, present, predictions. Rotterdam, BACT Symposium Non Pecuniary Loss.
    • S.D. Lindenbergh (2015, maart 27). Schade vergoeden op weg naar herstel. Apeldoorn, Jaarcongres Personenschade Instituut van Verzekeraars.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 20). Smartengeld. Rotterdam, Wetenschapscafe EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2015, april 29). Schade: begrip en gerechtigden. Utrecht, Specialisatieopleiding advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 5). 50 jaar Tranen met Duiten. Rotterdam, Nederlands Instituut van Schaderegelaars.
    • S.D. Lindenbergh (2015, mei 20). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Ellecom.
    • S.D. Lindenbergh (2015, juni 15). Afscheid prof. dr. R.W.M. Giard. Rotterdam, EUR.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 9). Normering van schadevergoeding in het strafprocesrecht. Utrecht, Symposium Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenmisdrijven.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 19). Smartengeld verleden, heden, en toekomst. EUR, Rotterdam, De Doelder Dag.
    • S.D. Lindenbergh (2015, oktober 30). De waarde van tijdschriften voor de rechtswetenschap. onbekend, Universiteit Leiden.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 10). Schade. Utrecht, Grotius Opleiding Personenschade.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 11). Personal Injury Compensation in The Netherlands: law in the books, law in action. Amsterdam, Norsk Patientskade Ertsatning.
    • S.D. Lindenbergh (2015, november 12). Werkgeversaansprakelijkheid. Groningen, cursus Noord Nederlandse rechters.
    • S.D. Lindenbergh (2015, mei 21). Actualiteiten schadevergoedingsrecht. onbekend, Maastricht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 4). Psychisch letsel, Lex Lumen. Amsterdam, Voorzitter studiemiddag.
    • S.D. Lindenbergh (2011, maart 25). Employer's liability. München, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL).
    • S.D. Lindenbergh (2011, maart 16). Deelname "strafbaarheid veroorzaken psychisch letsel". onbekend, Expertmeeting OM.
    • S.D. Lindenbergh (2011, juni 21). NOS-journaal en Nieuwsuur. onbekend, Presentatie advies RKK.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 16). Inleiding expertmeeting smartengeld, PIV, ASP, LR. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 25). Ius Commune. Utrecht, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, november 30). Deelname expertmeeting derdenschade Ministerie van Justitie. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, december 7). Verdediging Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht. onbekend, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (2011, mei 20). Afscheidssymposium Anthony Ogus. Rotterdam, Voordracht.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2019, nov 09). Aansprakelijkheid voor besmetting door voedsel. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws.
    • S.D. Lindenbergh (Interview) (2019, jan 17). Omvang van het smartengeld. [radio-uitzending]. In BNR-Nieuwsradio.
    • S.D. Lindenbergh (Omrop Fryslân) (2017, dec 01). Deelname aan een documentaire op NPO 2 als onderdeel van de serie Teken fan libben. [televisie-uitzending]. In Serie Teken fan libben (‘teken van leven’).
    • S.D. Lindenbergh (interview) (2015, jun 02). Hoogte van smartengeldbedragen in Nederland. [radio-uitzending]. In Radio 2.
   • S.D. Lindenbergh (2017). Key note speech 'Zien is (er)kennen'. Conferentie Niet Aangeboren Hersenletsel: Leeuwarden (2017, september 22).
   • S.D. Lindenbergh (2017). Voordracht 'Bezieling in het recht'. Opening lustrumcongres Lothgenoten: EUR (2017, april 13).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, februari 18).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting Zorgschade, De Letselschade Raad: Breukelen (2016, mei 10).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie: Den Haag (2016, augustus 29).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Deelname (op uitnodiging). Bijeenkomst onderzoeken schadeverhaal: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag (2016, september 19).
   • S.D. Lindenbergh (2016). Voorzitter. Expertmeeting zorgschade, De Letselschaderaad: Den Haag (2016, oktober 5).
   • S.D. Lindenbergh (2015). Expertmeeting Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht, deskundige Nieuwsuur.
   • S.D. Lindenbergh (2014). 'Verzilveren van letselschade, wat betekent dat?' Voordracht Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Workshop Symposium slachtofferadvocatuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Voordracht Hoge Raad der Nederlanden, Verhalen van letselschade.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Grotius specialisatieopleiding Personenschade Utrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Actualiteiten aansprakelijkheid en schadevergoeding, Vereniging Letselschade Advocaten.
   • S.D. Lindenbergh (2014). Cursus werkgeversaansprakelijkheid EMN Academy Rotterdam.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter symposium Ervaringen van slachtoffers.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter Nationaal aansprakelijkheidsrechtdiner.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voordracht: 'Shockschade'. Sirius Playground, Universiteit Utrecht: Soesterberg (2013, oktober 18).
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting Smartengeld, De Letselschaderaad.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Referentschap jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht, bespreking preadviezen Smeehuijzen en Van sweewelt.
   • S.D. Lindenbergh (2013). Voorzitter expertmeeting medische aansprakelijkheid, verbond van verzekeraars.
   • S.D. Lindenbergh, J. Meyst-Michels & J. Wildeboer (2011). Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen, Advies aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen.
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Student Association 'Suum Cuique': Leiden (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (2009). Injured children and the award of compensation for non-monetary damages. Raasveld Symposium: Zeist (2009, november 26).
   • S.D. Lindenbergh (2019-2019). Voorzitterschap promotieplechtigheid G.G.H. Hirang op 28 februari 2019. Erasmus Universiteit.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Vaste annotator Nederlandse Jurisprudentie. Nederlandse Jurisprudentie.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Voorzitter Commissie Advies Volledige Schadevergoeding. Ministerie van Defensie.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Raadsheer plv Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Rechter plv Rechtbank ’s-Gravenhage. Rechtbank ’s-Gravenhage.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Plv voorzitter Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven. Commissie Schadefonds geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Rechter plv Rechtbank Noord-Holland. Rechtbank Noord-Holland.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofdredacteur Verkeersrecht. Verkeersrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofdredacteur Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Lid Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht. Redactieadviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofddocent Grotius Opleiding Personenschade. Grotius Opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Hoofddocent Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten. Specialisatie opleiding advocatuur Ernstige Geweldsmisdrijven en Zedendelicten.
   • S.D. Lindenbergh (2018-2018). Lid Raad van advies Het RekenBureau. Het RekenBureau.
   • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Chair selection committe 2017 annual recruitment round. EGSL.
   • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Lid Raad van advies. De Bureaus.
   • S.D. Lindenbergh (2017-2017). Lid Redactieraad. Tijdschrift voor Privaatrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Rechter plv.. Rechtbank Noord-Holland en Rechtbank Den Haag.
   • S.D. Lindenbergh (2016-). Vaste annotator. Tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofdredacteur. Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofdredacteur. Tijdschrift Verkeersrecht.
   • S.D. Lindenbergh (2016-). Lid. Bindend Advies Kamer Het Letselhuis.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Lid Raad van Advies. De Bureaus.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Oppositie promotie J. van de Bunt (30 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Raadsheer plv.. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofddocent. Specialisatieopleiding Advocatuur Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Hoofddocent. Grotius opleiding Personenschade.
   • S.D. Lindenbergh (2016-). Voorzitter. Commissie van Advies Volledige Schadevergoeding, Ministerie van Defensie.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Plv. voorzitter. Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2016-2016). Oppositie promotie P.W. den Hollander (22 juni 2016). Universiteit Leiden, Leiden.
   • S.D. Lindenbergh (2015-). Lid. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2015-2015). Voorzitter. Symposium Volledige vergoeding of adequate erkenning.
   • S.D. Lindenbergh (2013-2013). Commissielid. Schadefonds Geweldsmisdrijven.
   • S.D. Lindenbergh (2011-2012). Voorzitter Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam. Stichting Verzekeringsinstituut.
   • S.D. Lindenbergh (2011-2011). Advisor. Expertmeeting on relevance of Psychiatric injury in criminal law (16 March 2011).
   • S.D. Lindenbergh. Smartengeld. Rijksuniversiteit te Leiden (391 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: J. Hijma.
 • De Bureaus

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  HOUTEN
  Description
  Lid raad van advies

  Grotius Academie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NIJMEGEN
  Description
  Hoofddocent specialisatieopleiding Personenschade

  Kluwer

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEVENTER
  Description
  auteurswerkzaamheden

  Ministerie van Defensie

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  voorzitter adviescommissie

  Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Plv. voorzitter Commissie

  Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden

  Start date approval
  Apr/2019
  End date approval
  Apr/2022
  Place
  NL
  Description
  raadsheer-plaatsvervanger
 • Toga in theorie

  Title
  Toga in theorie
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Annotatie Rechtsgeschiedenis

  Title
  Annotatie Rechtsgeschiedenis
  Year
  2019

  Onderzoeksnotitie Rechtsgeschiedenis

  Title
  Onderzoeksnotitie Rechtsgeschiedenis
  Year
  2019

  Annotatie Burgerlijk recht

  Title
  Annotatie Burgerlijk recht
  Year
  2019

  Onderzoeksnotitie Burgerlijk recht

  Title
  Onderzoeksnotitie Burgerlijk recht
  Year
  2019

  Annotatie Verzekeringsrecht

  Title
  Annotatie Verzekeringsrecht
  Year
  2019

  Onderzoeksnotitie Verzekeringsrecht

  Title
  Onderzoeksnotitie Verzekeringsrecht
  Year
  2019

  Verbintenissenrecht

  Title
  Verbintenissenrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en

  Title
  Onderzoekspracticum aansprakelijkheid en
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Methoden van onderzoek

  Title
  Methoden van onderzoek
  Year
  2019
  Year level
  (master) (master)

  Privaatrecht in werking

  Title
  Privaatrecht in werking
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Capita aansprakelijkheidsrecht

  Title
  Capita aansprakelijkheidsrecht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Dood en letsel

  Title
  Dood en letsel
  Year
  2019
  Year level
  (overig)

  Aansprakelijkheid en Verzekering

  Title
  Aansprakelijkheid en Verzekering
  Year
  2019

  Methoden van Onderzoek

  Title
  Methoden van Onderzoek
  Year
  2019

  Scriptie Commercieel Privaatrecht

  Title
  Scriptie Commercieel Privaatrecht
  Year
  2019

  Verbintenissenrecht

  Title
  Verbintenissenrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 2) (bachelor 2)

  Scriptie master Privaatrecht

  Title
  Scriptie master Privaatrecht
  Year
  2019

  Academische Vaardigheden

  Title
  Academische Vaardigheden
  Year
  2019
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082603

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam