Het enige advocatenkantoor op Saba: “Vooral in een kleine gemeenschap is het belangrijk om samen naar oplossingen te blijven zoeken voor moeilijke situaties”

Gerald Simmons - de Jong

In het tweede deel van dit tweeluik lees je over Gerald Simmons – de Jong, alumnus van Erasmus School of Law, zijn carrière in het Caribisch gebied. Toen Gerald voor de liefde naar Saba verhuisde en daar aan het werk ging als jurist voor het Openbaar Lichaam, besefte hij al snel dat hij de enige meester in de rechten op het eiland was. In dit artikel vertelt hij meer over deze bijzondere positie, zijn verdere loopbaan en de juridische ontwikkelingen die Saba heeft meegemaakt over de jaren. 

Een schaap met vijf poten

Gerald vertelt dat het werken voor het Openbaar Lichaam Saba om veel verschillende redenen erg bijzonder was. “Naast dat je dicht bij het bestuur staat, en lokaal dichtbij al je andere collega’s en de Sabaanse bevolking, sta je vreemd genoeg ook bijzonder dicht bij het Rijk in Den Haag. Elke week kwamen er wel delegaties van Ministeries en landelijke diensten en uitvoeringsorganisaties langs. De lijnen waren kort met alle ambtenaren in elke laag van het ministerie, van beleidsmedewerker tot directeur-generaal, en de lijnen zijn kort met alle bewindspersonen zoals staatssecretarissen, ministers en parlementariërs.” Gerald grapte geregeld dat de bestuursjurist van Saba directere toegang kreeg dan de bestuursjurist van een gemiddelde gemeente in Nederland. Deze directe lijnen waren goed voor veel positieve projecten voor het eiland en voor de bevolking. Maar het brengt ook een hele bijzondere extra laag in je werkveld. Je moet haast wel op Saba voor elke rol een schaap met vijf poten zijn. ‘‘Door de jaren heen veranderde de houding en samenwerking tussen de Haagse ambtenaren en de eilandambtenaren. Ik ervaarde in het begin veel wantrouwen en onbegrip. Het was juist de kunst om dit om te buigen naar een veel positievere manier van samenwerken en meer wederzijds begrip en vertrouwen.’’ 

Naast de sleutelpositie die Gerald heeft gespeeld in de energietransitie van het eiland, heeft hij ook een grote rol gespeeld in de pilot voor een juridisch loket. Saba was het eerste eiland in het Caribisch deel dat daarmee begon. Gerald heeft hiervoor het plan geschreven, de oorspronkelijke bijstandsaanvraag ingediend namens het Openbaar Lichaam en heeft samen met de eilandsecretaris en het lokaal bestuur aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om een bijzondere uitkering om toegang tot het recht op Saba te verbeteren. “Nu zes jaar later is het juridisch loket eindelijk verduurzaamd en krijgen alle drie de eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius, toegang tot eerstelijns rechtshulp via een juridisch loket op het eiland.”

Met de nadruk op mediation

“Na acht jaar was ik wel klaar bij het Openbaar Lichaam. Ik geloof erin jezelf altijd opnieuw uit te blijven vinden. Ik vind ook dat op bepaalde sleutelposities er een zekere houdbaarheid zit en dat het belangrijk is dat je op het juiste moment weer wat anders gaat doen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de organisatie. Dat lijkt niet een gangbare opvatting te zijn in de ambtenarenwereld in Den Haag, of in het Caribisch gebied. Daar blijven mensen juist lang zitten op functies of ze worden gerecycled naar nieuwe functies”, legt Gerald uit. 

Gerald heeft op 30 november 2023 zijn eigen advocatenkantoor op Saba geopend onder de naam DEJONG. Het kantoor voert een algemene praktijk. Gerald licht toe dat hij het kantoor enigszins leidt als vroeger. “Ik doe het zoals het huis-, tuin- en keuken-advocatenkantoor van het dorp: veel persoonlijk contact en vertrouwen. De families die hier wonen hebben lang weinig of slecht toegang gehad tot rechtshulp. Al die zaken komen nu steeds meer boven drijven. Mensen willen hun problemen oplossen.”  Het geeft hem veel voldoening om hier echt iets te kunnen betekenen voor de mensen.  De nadruk ligt in zijn praktijk op mediation. “Vooral in een kleine gemeenschap is het belangrijk om samen naar oplossingen te blijven zoeken voor moeilijke situaties en mediation verdient daarbij altijd de voorkeur.” Daarnaast is DEJONG ook een consultancy bedrijf en draagt het bij aan de verdere ontwikkeling van de grotere eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten, door als een flexibele schil te voorzien in uitvoeringskracht op het gebied van wet- en regelgeving, beleid en project- en programma management. 

Gerald Simmons - de Jong op Saba

Meer toegang tot het recht voor Saba

Gerald geeft aan dat de oprichting van zijn kantoor samenvalt met andere mooie ontwikkelingen op het eiland. Er is sinds eind 2022 een notaris op Saba en een jaar later volgde een opening van de rechtbank. Daarnaast krijgt Saba ook een juridisch loket voor de eerstelijns rechtshulp. Gerald: “Dit zijn goede ontwikkelingen die de inwoners van Saba gemakkelijker toegang geven tot kennis en informatie over hun rechten en plichten.’’

In 2024 ligt de focus van Gerald op het verder uitbouwen van zijn kantoor. Daarnaast heeft Gerald ook nog persoonlijke doelen, zoals meer van zijn vrije tijd besteden aan diverse besturen en toezichthoudende posities in de regio. 

Gerald sluit zijn verhaal af met een advies voor rechtenstudenten: “Blijf altijd je hart volgen, het zal je brengen naar onverwacht mooie plekken. Don’t always play safe. Blijf avontuurlijk en authentiek jezelf. En het meest belangrijk van allemaal: blijf altijd kritisch naar jezelf. Iedereen en elke situatie is een levensles!’’

 

Lees het eerste artikel van dit tweeluik via onderstaande link. 

Gerelateerde content
Gerald Simmons - de Jong, alumnus van Erasmus School of Law, vertelt in dit eerste deel van een tweeluik over zijn verhuizing naar Saba en het leven daar.
Gerald en Justin op hun geiten- en kippenboerderij

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen