Verhuizen naar Saba: “Ik besefte pas toen ik er echt woonde wat het betekende om de enige meester in de rechten op het eiland te zijn”

Gerald en Justin op hun geiten- en kippenboerderij

Dit is het eerste deel van een tweeluik over de carrière en het leven Gerald Simmons – de Jong, alumnus van Erasmus School of Law. Gerald is geboren in Indonesië, opgegroeid in Nederland en inmiddels woonachtig en werkzaam in Caribisch Nederland. Hij woont samen met zijn echtgenoot Justin Simmons – de Jong op een geiten- en kippenboerderij op Saba. Gerald heeft op het eiland onder meer zijn eigen, en tevens enige, advocatenkantoor. Daarnaast is hij al meer dan zes jaar de rechter-commissaris in strafzaken op Saba, buitenpromovendus aan de Universiteit van Curaçao en maakt hij onderdeel uit van diverse besturen. In dit eerste deel vertelt Gerald over zijn eerste projecten, hoe hij op Saba terecht is gekomen en wat zijn eerste ervaringen waren op het eiland.  

Na zijn afstuderen, heeft Gerald in 2013 de stap genomen om te verhuizen naar het Caribisch gebied. Zijn loopbaan begon in Curaçao. Destijds werkte Gerald bij VANEPS, voorheen VanEps Kunneman VanDoorne, die een inwerkperiode van een aantal maanden op het hoofkantoor hanteerde. Na deze inwerkperiode is Gerald naar zijn vestiging in Sint-Maarten verhuisd.  

Het eerste project in het Caribisch gebied 

Sint-Maarten bestaat uit een Frans en Nederlands deel. In het Nederlandse deel mocht hij voor VANEPS meewerken aan de splitsing van het gemeenschappelijke elektriciteitsbedrijf Bovenwindse Eilanden (GEBE). Gerald: “In 2013 ben ik bij VANEPS met mijn neus in de boter gevallen. Ik mocht samen met de toenmalige partner van het kantoor op Sint-Maarten, Kamla Besançon, de splitsing van GEBE NV faciliteren. Een betere introductie in het Caribisch gebied kan ik mij niet bedenken.” GEBE was voor 1 januari 2014 de enige producent en leverancier van elektriciteit van de kleine eilanden Saba en Sint-Eustatius. Gerald vertelt: “Alles werd vanuit Sint-Maarten aangestuurd. De maandelijkse energierekeningen werden letterlijk op het hoofdkantoor van GEBE op Sint-Maarten geprint en eens per maand met het vliegtuig naar Saba gevlogen om daar aan de ongeveer 1100 klanten in persoon uit te delen.”  

Op zowel Saba als Sint-Eustatius werd een nieuw elektriciteitsbedrijf opgericht. Omdat de elektriciteitsvoorziening op elk eiland de enige nutsvoorziening was, kwam het loskoppelen van Saba en Sint-Eustatius van Sint-Maarten met een bijzondere rol voor de lokale eilandgebieden en de Rijksoverheid. Naast de reguliere privaatrechtelijke aspecten van een herstructurering, waren er dus ook veel bijzondere bestuursrechtelijke en staatsrechtelijke elementen. Goedkeuringen waren nodig van eiland-bestuurders, land-bestuurders en Haagse vertegenwoordigers. Tijdens dit project maakte Gerald voor het eerste mee hoe juridisch complex zaken kunnen zijn in Caribisch Nederland, ondanks de kleinschaligheid.  

Voor de liefde naar Saba 

Tijdens het project heeft Gerald zijn echtgenoot Justin ontmoet op Saba. Saba is de kleinste bijzondere gemeente van Nederland. Justin komt uit een traditionele Sabaanse familie en hij heeft zijn hele leven lang met zijn ouders een boerderij gerund op het eiland. Weggaan was voor hem dus niet zomaar een optie. Na lang wikken en wegen besloot Gerald in 2015 voor de liefde naar Saba te verhuizen. Daar is Gerald aan de slag gegaan als bestuursjurist bij het Openbaar Lichaam.  

In 2018 zijn Gerald en Justin met elkaar getrouwd op Saba. Ook dit heeft een bijzonder juridisch randje. Dat komt doordat homorechten niet vanzelfsprekend zijn in het Caribisch gebied. Zo is het op Curaçao, Aruba en Sint Maarten nog niet mogelijk om te trouwen voor een homokoppel. Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius is dit wel mogelijk. Dat komt doordat deze drie eilanden als openbare lichamen direct deel uitmaken van Nederland. Toch was het huwelijk nog steeds speciaal. Justin is namelijk de eerste lokale man die in het homohuwelijk trad op Saba.  

De overgang van Sint Maarten naar Saba ging soepel, al had Gerald nooit verwacht in zijn leven ooit op een geiten- en kippenboerderij te wonen. Gerald vertelt dat hij van de kleinschaligheid is gaan houden. “Iedereen is aan elkaar verbonden en op de een of andere manier van elkaar afhankelijk. Soms is dat moeilijk en soms maakt dat zaken juist gemakkelijker. Het meest belangrijk is dat je realiseert dat je elkaar altijd nodig hebt en dat het belangrijk is om respectvol met elkaar om te gaan.” 

Gerald in zijn toga.

De enige meester in de rechten op het eiland 

De verhuizing naar Saba was naast een grote impact voor zijn persoonlijke leven, ook heel bijzonder voor zijn loopbaan. “Saba was een snelkookpan. Onder enorme werkdruk leer je in een heel korte tijd heel veel. Je bent het enige aanspreekpunt voor het Openbaar Lichaam, zowel intern als extern. Samen met de toenmalige Eilandsecretaris Tim Muller, het bestuur en een handjevol andere collega’s hebben we veel mooie dingen mogen doen voor het eiland.”  

Gerald was destijds de enige meester in de rechten op het eiland. Over het algemeen komen juristen naar Saba, maar gaan ze ook zo weer weg. Doordat Gerald een lokale vriend had, werd al snel duidelijk dat hij langer op Saba zou blijven dan andere juristen. Stukje bij beetje begon het vertrouwen te groeien op het eiland. Steeds meer burgers vonden hun weg naar hem voor de meest uiteenlopende vragen.   

Gerald geeft aan dat besluiten op Saba veel meer vanuit een onderbuikgevoel en persoonlijke afweging worden genomen, dan vanuit feitelijke kennis en juridische grondslagen. Niemand had ooit gehoord van algemene beginselen van behoorlijk bestuur en een juridische toets voorafgaand aan besluitvorming was al helemaal onbekend. Gerald vertelt dat de weerstand voor het onbekende groot was. “Men omarmt op Saba juist het grijze gebied. Daar voelen ze zich het meest comfortabel in. Vanuit het grijze gebied kun je constant vanuit je onderbuik en op basis van persoonlijke opvattingen beslissingen nemen.” Die omarming van het grijze gebied is volgen Gerald niet heel vreemd: “Zo heeft men het eeuwenlang moeten doen op Saba.” Stapje voor stapje vond Gerald daar samen met collega’s, de voormalige eilandsecretaris Tim Muller, en het lokale bestuur een weg in.  

 

In het tweede deel lees je meer over Geralds carrière in het Caribisch gebied. Zo zal hij vertellen over zijn werk als bestuursjurist, de opening van zijn eigen advocatenkantoor op Saba en de juridische ontwikkelingen die het eiland heeft doorgemaakt over de afgelopen jaren.  

Gerelateerde content
Deel twee van een tweeluik over de bijzondere werkzaamheden van Gerald Simmons – de Jong, alumnus van Erasmus School of Law, op het eiland Saba.
Gerald Simmons - de Jong

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen