Is het toelaten van mensen met een strafblad in de zorgsector vragen om problemen?

André den Exter

Een analyse van nieuwe cijfers van overheidsplatform Zicht op Ondermijning wijst uit dat bijna 6000 aanbieders van zorg die met een persoonsgebonden budget (pgb) wordt bekostigd, momenteel een strafblad hebben. Ook overstijgt de vraagprijs van hun zorg de declaraties van pgb-zorgaanbieders zonder strafblad. Volgens André den Exter, universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law, is het toelaten van mensen met een strafblad in de zorgsector vragen om problemen. Ook kan en moet het toezicht op deze sector volgens Den Exter beter.

Met de pgb-regeling kunnen mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening zelf hun zorg inkopen met een budget dat zij ontvangen. Op die manier kunnen zorgbehoevenden zelf de zorgverleners kiezen die aan hun zorgbehoeften voldoen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van zorgaanbieders die door de overheid zijn gecontracteerd. Met een pgb kunnen mensen dus de regie over hun eigen zorgproces nemen. Maar, uit een analyse van nieuwe cijfers van overheidsplatform Zicht op Ondermijning die gedaan werd door de onderzoeksredactie van RTL Nieuws blijkt nu dat er aanbieders zijn die misbruik maken van deze regie. 

Zorgwekkende cijfers 

In 2020 hadden in totaal hadden 5750 pgb-zorgaanbieders een strafblad. Het is niet van elke zorgverlener bekend voor welk delict diegene veroordeeld is. Wel blijkt dat er in 660 gevallen sprake was van een drugsgerelateerde straf en dat diverse aanbieders eerder voor oplichting of fraude veroordeeld zijn. De hoogste aantallen pgb-zorgverleners met een strafblad bevinden zich in Den Haag: in de stad is bijna 1 op de 10 aanbieders in het verleden veroordeeld. Den Exter vindt het “verontrustend en zorgwekkend” dat mensen met een strafblad worden toegelaten in een sector die volgens hem weinig toezicht kent. “Je moet eigenlijk helemaal geen mensen willen met een strafblad die dit soort zorg aanbieden”, stelt hij. 

Bovendien maakt de analyse van RTL Nieuws duidelijk dat de prijs die zorgaanbieders met een strafblad per cliënt vragen, hoger ligt dan de prijs van zorgaanbieders zonder strafblad. Zo vielen de declaraties van aanbieders van pgb-zorg per cliënt in 2020 bijna 2000 euro hoger uit voor de groep eerder veroordeelde zorgverleners. Volgens Den Exter is dit een alarmbel. “Het is niet de bedoeling dat je meer declareert dan er zorg geleverd wordt. Dit is opmerkelijk, het geeft een indicatie dat mensen met een strafblad ook daarna geneigd zijn de fout in te gaan”, vertelt hij aan RTL Nieuws

Meer toezicht, meer bonafide zorg 

Den Exter ziet heil in meer toezicht op de pgb-zorgsector. Volgens hem is er momenteel bij de inspectie en gemeenten een gebrek aan toezicht en capaciteit. Den Exter: “Een versterking van dat toezicht zou kunnen helpen. Zeker in risicogebieden zou je daar een focus op kunnen leggen en controleren of de zorg ook daadwerkelijk door koosjere zorgverleners wordt verleend.” 

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Lees het artikel van RTL Nieuws hier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen