Inleiding Pieter Verrest voor discussie tussen EU-lidstaten over strafrecht

Pieter Verrest, hoogleraar Strafrecht aan Erasmus School of Law, heeft op 31 mei 2022 in Parijs, op uitnodiging van het Franse voorzitterschap van de EU, de inleiding verzorgd voor een discussie tussen de ministeries van Justitie van de lidstaten over de stand van de strafrechtelijke samenwerking in de EU. 

In zijn inleiding besteedde hij aandacht aan o.a. het Europees onderzoeksbevel, het Europees aanhoudingsbevel, de rechtspraak van het Hof van Justitie en ideeën voor nieuw instrumenten voor samenwerking.

Prof. Verrest gebruikte in zijn inleiding ook resultaten van het onderzoek dat Erasmus School of Law samen met het Openbaar Ministerie Amsterdam en de Universiteit van Bielefeld heeft verricht naar de overdracht van strafvervolging in de EU.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen