Jolande uit Beijerse benoemd tot hoogleraar Justitiële Jeugdinterventies

Met ingang van 2 februari 2021 is Jolande uit Beijerse benoemd tot hoogleraar Justitiële Jeugdinterventies (0.2fte) binnen de sectie Criminologie van Erasmus School of Law. Naast haar lange carrière als strafrechtswetenschapper aan de juridische faculteit, heeft zij zich ontwikkeld tot een expert op het gebied van jeugdrecht.

In haar onderzoek gaat het voor Uit Beijerse niet alleen om de wetgeving en achterliggende beginselen, maar nadrukkelijk ook om de uitwerking in de praktijk. Om deze reden heeft zij haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs altijd gecombineerd met verscheidene nevenfuncties, zoals rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam (Team Jeugd) en het lidmaatschap van een commissie van toezicht van een justitiële jeugdinrichting. Uit Beijerse heeft daarbij een omvangrijk nationaal en Europees netwerk opgebouwd van jeugdrechtwetenschappers en professionals uit de jeugdrechtspleging.


De noodzaak van een overkoepelende interdisciplinaire benadering

Op het gebied van justitiële interventies hebben zich in de afgelopen jaren allerlei ontwikkelingen voorgedaan. Een van deze ontwikkelingen betreft de meer persoonsgerichte aanpak in het jeugdstrafrecht, waarbij ook ambulante gezinsgerichte interventies een rol krijgen. Tegelijkertijd is er in het jeugdbeschermingsrecht, dat sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is ondergebracht bij de gemeenten, een tekort aan ambulante voorzieningen. Bovendien is de rechtspositie van kinderen en jongeren die in het kader van het jeugdbeschermingsrecht met drang en dwang te maken krijgen, veel minder goed geregeld dan in het jeugdstrafrecht. De groeiende maatschappelijke discussie hierover vraagt om een overkoepelende interdisciplinaire benadering, waarin een brede expertise op het gebied van zowel jeugdstrafrecht als jeugdbeschermingsrecht noodzakelijk is.

Vernieuwend onderzoek met maatschappelijke relevantie

De leerstoel ‘Justitiële Jeugdinterventies’ maakt het mogelijk vernieuwend onderzoek uit te voeren, waarin het recht in de sociale context wordt bestudeerd vanuit een overkoepelende interdisciplinaire benadering waarbij ook het perspectief van de jongeren zelf wordt betrokken. De diverse jongerenproblematiek van de stad Rotterdam is hiervoor een uitgelezen onderzoeksterrein. De leerstoel draagt bij aan het verkrijgen van nieuwe inzichten voor beleid en praktijk, hetgeen naadloos aansluit bij de onderzoeksmissie van Erasmus School of Law.

Uit Beijerse zal naast de deeltijd leerstoel ‘Justitiële jeugdinterventies’ bij de sectie Criminologie verbonden blijven aan de sectie Strafrecht als universitair hoofddocent. Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Jolande uit Beijerse van harte met haar benoeming en wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.

Professor

Prof.mr. Jolande uit Beijerse

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen