Liesbeth Enneking benoemd tot lid van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen

Foto van Liesbeth Enneking

Per 1 december 2021 is Liesbeth Enneking, hoogleraar Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility aan Erasmus School of Law, voor een periode van vier jaar aangesteld als onafhankelijk lid van het Nederlandse Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen bieden handvatten voor internationaal opererende ondernemingen uit de 50 landen die de Richtlijnen onderschrijven, om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. In de kern vragen de Richtlijnen van bedrijven dat zij gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toepassen om potentiële en daadwerkelijke risico’s in hun keten in kaart brengen en stappen te ondernemen om deze risico’s te voorkomen, te beperken of te beëindigen.

De OESO-richtlijnen vormen het uitgangspunt voor het Nederlandse beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Dit beleid is erop gericht bedrijven te stimuleren om de negatieve effecten van hun activiteiten op mens en milieu zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken en hen te helpen een bijdrage te leveren aan de positieve effecten die bedrijvigheid en ondernemerschap kunnen hebben in de keten.

Elk land dat de OESO-richtlijnen onderschrijft, heeft een Nationaal Contactpunt (NCP) bestaande uit vier onafhankelijke en vier adviserende leden. Een NCP heeft twee kerntaken: bedrijven bekendmaken met de Richtlijnen en de toepassing ervan bevorderen en het behandelen van meldingen van stakeholders die een meningsverschil hebben over de toepassing van de Richtlijnen.

Enneking zal vanaf 1 december 2021 naast haar werkzaamheden bij Erasmus School of Law actief zijn als onafhankelijk lid van het Nederlandse NCP. Zij reageert verheugd op haar benoeming: “Mijn nevenfunctie bij het NCP biedt een unieke mogelijkheid tot kruisbestuiving tussen mijn wetenschappelijk onderzoek bij Erasmus School of Law naar de juridische aspecten van IMVO en mijn taak bij het NCP om geschillen over beweerdelijk onverantwoord ondernemerschap te helpen beslechten. Bovendien creëert het wetenschappelijk onderwijs bij Erasmus School of Law een uitgelezen kans om toekomstige generaties advocaten, bedrijfsjuristen en beleidsmakers in een vroeg stadium bekend te maken met de Richtlijnen en de juridische en maatschappelijke implicaties daarvan.”

Professor
Meer informatie

Meer informatie over het Nederlandse NCP, haar verantwoordelijkheden en haar leden vind je hier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen