Mag je als werknemer nog wel met onbetaald verlof?

Het is mogelijk voor Nederlandse werknemers om enkele maanden onbetaald verlof aan te vragen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de nasleep van COVID-19 rijst echter de vraag of werknemers daadwerkelijk op sabbatical kunnen. Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law, legt het uit aan NU.nl.

Werknemers kunnen in Nederland aanspraak doen op een tal van betaalde en onbetaalde verlofregels, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Desondanks hebben werknemers niet het wettelijk recht op onbetaald verlof voor een sabbatical. “In sommige cao’s is een dergelijk recht wel opgenomen”, begint Houweling. “Ook kent men in het bedrijfsleven sabbatical leave’-regelingen. Dan gaat het vaak om hogere functies waarin mensen, bij wijze van spreken, 24 uur per dag werkzaam zijn en het om die reden verstandig is na een bepaalde periode even helemaal ‘uit te checken’. Overigens zijn dit vaak betaalde sabbaticals.”

Werkgeversvereniging AWVN geeft aan dat de vraag naar sabbaticals niet is gestegen. Dit kom onder meer door het feit dat werknemers zich het onbetaalde verlof wel moeten kunnen veroorloven.

Weigeren

Daarnaast kan een werkgever een aanvraag voor onbetaald verlof altijd weigeren op grond van (zwaarwegende) bedrijfsbelangen. Houweling geeft aan dat dit vooral een kwestie is van geven en nemen: “Een werknemer kan een heel redelijk voorstel doen aan zijn werkgever ‘even een paar maanden ertussen uit te gaan’ en ook de werkgever kan daar belang bij hebben. Uiteraard moet het werk wel opgevangen kunnen worden door anderen (eventuele tijdelijke nieuwe krachten). Een sabbatical kan bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van werknemers en uitval voorkomen. Als een werknemer nu na twee jaar corona-spanningen en hoge werkdruk wegens personeelstekort ‘op is’, dan is het misschien raadzamer een bedrijfsarts te raadplegen dan een sabbatical te nemen.” 

In het uiterste geval kan het niet toekennen van onbetaald verlof resulteren in een arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever. “Dan moet je het als werknemer wel echt op scherp zetten”, waarschuwt Houweling. “In het ergste geval kan dat leiden tot een gedwongen ontslag.”

Professor
Meer informatie

Lees het hele artikel van NU.nl hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen