Martijn Scheltema zet zich in voor mensenrechten binnen het bedrijfsleven

Martijn Scheltema is naast zijn hoogleraarschap Privaatrecht aan Erasmus School of Law ook actief als cassatieadvocaat bij de Hoge Raad en advocaat en partner bij Pels Rijcken. Naast expertise op het gebied van cassatie en arbitrage, is Scheltema voorzitter van de Business Human Rights Practice Group van zijn kantoor.

Recentelijk zette Scheltema zich, als expert op het gebied van mensenrechten in de context van het bedrijfsleven, op drie fronten in voor de ontwikkeling van mensenrechten.

De impact van kunstmatige intelligentie op mensenrechten

Scheltema is op 15 april 2021 aangesteld als co-coördinator van werkgroep 1 van de Policy Development Group (PDG) van CAHAI, het ad hoc comité van de Raad van Europa op het gebied van mensenrechten en kunstmatige intelligentie. Het comité onderzoekt de haalbaarheid van een wettelijk kader en andere maatregelen voor de ontwikkeling, het ontwerp en de toepassing van kunstmatige intelligentie, gebaseerd op de normen van de Raad van Europa over mensenrechten, democratie en rechtstaat.

Als onderdeel van de PDG heeft Scheltema een rapport opgesteld over methoden voor het vaststellen van impact van kunstmatige intelligentie op mensenrechten. Het rapport bevat richtlijnen over de manier waarop de impact van kunstmatige intelligentie toepassingen op mensenrechten moet worden getoetst, over hoe mensenrechten als indicator kunnen worden gebruikt om de impact op de rechtstaat en democratie te beoordelen en op welke manier waarop impactonderzoek andere regelgevende maatregelen kan ondersteunen.

Met wetgeving alleen geen realisatie

Daarnaast heeft Scheltema op 20 april 2021 deelgenomen aan een hoorzitting over publiek toezicht en de Nederlandse en Europese due diligence wetgeving op het gebied van mensenrechten, georganiseerd door de Sociaal Economische Raad (SER). Scheltema was betrokken als expert, naar aanleiding van een in opdracht van Buitenlandse Zaken door de Erasmus Universiteit gedaan onderzoek naar mogelijke wetgevingsopties voor degenen die worden getroffen door mensenrechtenschending door bedrijven.

Uit de hoorzitting, die op de inrichting van het publieke toezicht op wetgeving op het gebied van mensenrechten due diligence was toegespitst, is gebleken dat de verwachtingen die zowel in de politiek als bij maatschappelijke organisaties en bedrijven bestaan over wetgeving op het terrein van mensenrechten en het bedrijfsleven niet kunnen worden gerealiseerd met wetgeving alleen. Het is van groot belang hoe het toezicht bij de wetgeving wordt vormgegeven en de mate van armslag die toezichthouders hierbij krijgen, als ook dat effectieve samenwerking in sectoren moet worden blijven gestimuleerd.

Ontwikkeling van initiatieven voor banken

Daarnaast is Scheltema benoemd tot lid van het High Level Expert Panel on Sustainable Finance, opgericht door de Nederlandse Vereniging van Banken. Dit panel zet zich in voor de ontwikkeling van initiatieven die zullen leiden tot veranderingen voor degenen die door mensenrechtenimpact worden geraakt in verband met de activiteiten van banken.

Professor