prof.mr. (Martijn) MW Scheltema

prof.mr. (Martijn) MW Scheltema
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Telephone
+31104081628
Email
m.scheltema@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • M.W. Scheltema (2016). Balancing Public and Private Regulation. Utrecht Law Review, 12 (1), 16-31.
   • M.W. Scheltema (2016). Regulering door middel van het privaatrecht. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 31 (6), 410-424.
   • M.W. Scheltema (2014). An assessment of the effectiveness of international private regulation in the corporate social responsibility arena, a legal perspective. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21 (3), 390-412.
   • M.W. Scheltema (2014). Assessing effectiveness of international private regulation in the CSR arena. Richmond Journal on Global Law and Business, 13 (2), 265-373.
   • M.W. Scheltema (2014). The Need for an integrated comparison of the effectiveness of international sustainable forestry, coffee and cocoa initiatives. Recht der Werkelijkheid, 35 (3), 134-157.
   • M.W. Scheltema (2014). Bestuursrecht van de toekomst en 'ontstatelijking': nieuwe perspectieven? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 29 (8), 242-247.
   • M.W. Scheltema (2013). Assessing the Effectiveness of Remedy Outcomes of Non-judicial Grievance Mechanisms. Dovenschmidt Quaterly, 2013 (4), 190-197.
   • M.W. Scheltema (2013). De invloed van bestuursrechtelijke normen op het privaatrecht. Maandblad voor vermogensrecht, 2013 (7/8), 186-192.
   • M.W. Scheltema (2012). Helpt arbitrage bij geschillenbeslechting op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdschrift voor Arbitrage, 2012, 189-194.
   • M.W. Scheltema (2012). Wat kan het privaatrecht leren van het bestuursrecht? Vervagende grenzen tussen bestuurs- en privaatrecht. Jurisprudentie Bestuursrecht plus, 2012 (2), 139-149.
   • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 200-205.
   • M.W. Scheltema (2011). Bestuur en Privaatrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2011 (9), 290-293.
   • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en de geldschuldenregeling in de Awb. Overheid en aansprakelijkheid, 2011 (3), 120-127.
   • M.W. Scheltema (2011). Het wetsvoorstel schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten en rechtsmachtverdeling bij onrechtmatige daad (Themanummer overheidsaansprakelijkheid). Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2011 (7/8), 205-208.
   • M.W. Scheltema (2011). Relativiteit in het DCFR (Themanummer DCFR). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2011 (7), 344-345.
    • M.W. Scheltema (2016). Nakoming (Monografieen Nieuw BW, B32a). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2015). Bestuursrechtelijke geldschulden (Mastermonografieen Staats- en Bestuursrecht). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & M. Scheltema (2013). Gemeenschappelijk recht. Wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht. Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2012). Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Eleven International Publishing
    • M.W. Scheltema & H.J.S.M. Langbroek (2016). Contracten met de overheid. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.W. Scheltema (2019). Artificial Intelligence en transnationale private regulering: een nuttige combinatie? In B. Marseille e.a. (Ed.), 25 jaar Awb, In eenheid en verscheidenheid (pp. 771-785). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & E.H.P. Brans (2019). Addressing climate change (liability) risks in the financial sector. In F-J Beekhoven van den Boezem e.a. (Ed.), Sustainability and financial markets (pp. 85-112). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & C.J.M. Arts (2019). Territorialiteit te boven – Klimaatverandering en mensenrechten. In De grenzen voorbij (Preadviezen Nederlandse Juristen Vereniging) (pp. 59-134). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & M.A. Rooijakkers (2019). De arbitrale secretaris. In C.J.M. Klaassen (Ed.), ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (pp. 755-776). Deventer: WoltersKluwer
    • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (2018). People, Planet, Privaatrecht. In L. Enneking, M. Scheltema & I. Tillema (Eds.), People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (Jonge Meesters, Deel 20) (pp. 17-42). Den Haag: Boom Juridisch
    • M.W. Scheltema & C. Kwant (2018). Alternative approaches to strengthen the NCP function. In H. Mulder & M. Scheltema (Eds.), OECD Guidelines for Multinational Enterprises: a Glass Half Full (pp. 55-66). Paris: OECD [go to publisher's site]
    • M.W. Scheltema (2017). Bestuurdersaansprakelijkheid in het bestuursrecht, een effectief instrument? In B. Assink et al. (Ed.), De vele gezichten van Maarten Kroeze’s ‘bange bestuurders' (pp. 47-56). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema (2017). De rol van de jurist bij maatschappelijk verantwoord ondernemen en business human rights. In F. Oranje et al. (Ed.), Innovatie in het ondernemingsrecht (pp. 185-202). Den Haag: BoomJuridisch
    • M.W. Scheltema (2016). Transnationale private regulering in het bestuursrecht. In Hybride Bestuursrecht (Preadvies Vereniging voor Bestuursrecht) (pp. 89-177). Den Haag: Boom
    • M.W. Scheltema & M. Neuteboom-Klink (2016). Formele rechtskracht anno 2015. In Rechtsvorming door de Hoge Raad (pp. 307-320). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • M.W. Scheltema (2015). De rol van de burgerlijke rechter bij bestuursrechtelijke geldschulden; slechts een bijrol? In R.J.N. Schlossels (Ed.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 319-337). Deventer: Kluwer
    • M.W. Scheltema & G. Bottini (2015). Future Outlook: Bridging Gaps between Environment and International Investment Law or Juxtaposing Different Topics? In Y. Levashova (Ed.), Bridging the Gap between International Investment Law and the Environment (pp. 467-482). Den Haag: Eleven
    • M.W. Scheltema (2014). Assessing Effectiveness of Private Regulation in the CSR Arena. In Gedragscodes in inernationaal, Europees en privaatrechtellijk perspectief, Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving (Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht). Zutphen: Uitgeverij Paris
    • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking, revisited. In P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Liber amicorum mr. R.S. Meijer (pp. 259-269). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.W. Scheltema (2013). Aansprakelijkheid van de overheid voor informatieverstrekking. In P.J.M. Von Schmidt auf Altenstadt, F.E. Vermeulen & B.T.M. Van der Wiel (Eds.), Middelen voor Meijer, Meijer-bundel (pp. 259-269). Den Haag: Boom
    • M.W. Scheltema (2012). Does CSR Need More (Effective) Private Regulation in the Future? In S. Muller & et al (Eds.), The Law of the Future and the Future of Law II (pp. 389-400). The Hague: Torkel Opsahl
    • M.W. Scheltema (2012). Is het onteigeningsrecht klaar voor klimaatverandering? In E.W.J. de Groot & R.D. Harteman (Eds.), Bijzonder geschikt voor het werk; H.J.M. van Mierlobundel (pp. 103-111). Den Haag: IBR
   • L.F.H. Enneking, M.W. Scheltema & I. Tillema (Ed.). (2018). People, Planet, Privaatrecht - Over de rol van het privaatrecht bij het voorkomen en redresseren van bedrijfsgerelateerde mensenrechten- en milieuschendingen in internationale productieketens (Jonge Meesters, Deel 20). Den Haag: Boom Juridisch
   • M.W. Scheltema (2015). [Bespreking van het boek De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd]. Ondernemingsrecht, 2015(101), 510-513.
   • M.W. Scheltema (2017). Chair of the CSR committee of the International Bar Association. Annual IBA-Conference: Sydney, Australia (2017, oktober 3 - 2017, oktober 8).
   • M.W. Scheltema (2017). Keynote speech on The Expanding Multi-Layered Transnational Legal Order and the Role of Transnational Private Regulation Therein. International NILG Conference 2017: Amsterdam (2017, december 1).
   • M.W. Scheltema (2017). Attended, moderated and participated in two panels (regarding 'Arbitration and Human Rights' and 'The Access to Remedy Fund'). UN Forum on Business and Human Rights: Geneva (2017, november 27 - 2017, november 29).
   • M.W. Scheltema (2017). Participated as Member. Meeting of the Community of Practice of the European Commission on self- and co-regulation: Brussels, Belgium (2017, januari 26).
   • M.W. Scheltema (2017). Participant as a member of the steering board of this network. Conference at which an academic network on (transnational) multistakeholder initiatives is launched: Occidental College, Los Angelos, USA (2017, mei 4 - 2017, mei 5).
   • M.W. Scheltema (2017). Contractual Mechanisms to Enhance Human Rights Compliance in Supply Chains. UCall 2017 Conference: Utrecht (2017, mei 19).
   • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Conference at Wuhan University: China (2017, oktober 17 - 2017, oktober 18).
   • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Protection of victims of human rights violations by investors under international investment agreements'. Seminar at Each China University: Shanghai, China (2017, oktober 20).
   • M.W. Scheltema (2017). Presentation 'Human rights due diligence in mergers and acquisitions'. Conference organized by SUFE: Shanghai, China (2017, oktober 21 - 2017, oktober 22).
   • M.W. Scheltema (2017). Workshop. Ius Commune Annual Conference on International Responsible Business Conduct Agreements: (2017, november 24).
   • M.W. Scheltema (2017-). Member of the Inner Committee (Bo Yuan, Foreign-Related Commercial Dispute Resolution in China: A focus on litigation and arbitration, 29 September 2017)). Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081628

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam