Menelaos Markakis ontvangt award van Europese Rekenkamer voor zijn boek

Menelaos price

Menelaos Markakis, universitair hoofddocent Internationaal en Europees recht aan Erasmus School of Law, heeft een prijs gewonnen van de Europese Rekenkamer voor zijn boek over Verantwoordingsplicht in de Economische en Monetaire Unie: Grondslagen, Beleid en Bestuur (Oxford University Press).

Het thema van de Europese Rekenkamer Awards 2022 voor onderzoek naar auditing in de publieke sector was "Verantwoordelijkheidstekorten in de Europese Unie". Markakis' boek, dat het resultaat is van zijn promotieonderzoek aan Oxford, onderzoekt de mechanismen voor politieke en juridische verantwoording in de Economische en Monetaire Unie en de Bankenunie. Meer specifiek onderzoekt het de implicaties die de hervormingen van het EU-economisch bestuur hebben gehad voor de locatie en de sterkte van de uitvoerende macht in de Unie, evenals de rol van parlementen (en andere politieke fora) en rechtbanken in het verantwoordelijk houden van de instellingen die in dit gebied actief zijn voor de uitoefening van hun taken. Andere vormen van verantwoording, zoals budgettaire en administratieve verantwoording, worden ook onderzocht waar passend.

De selectiecommissie, die unaniem was in haar besluit, merkte op dat Markakis' boek "perfect voldoet aan alle criteria voor de prijs van dit jaar". Ze merkten ook op: "De uitstekende kwaliteit van de tekst en de originaliteit en relevantie van het onderliggende onderzoek rechtvaardigen volledig ons geven van de 'Publicatieprijs' aan Markakis." Ze benadrukten dat Markakis in zijn boek een goed gestructureerde en grondige beoordeling heeft uitgevoerd van het beleid en het bestuur in de Economische en Monetaire Unie vanuit het oogpunt van verantwoordingsplicht. De jury waardeerde de uitstekende kwaliteit van de publicatie (een hoogstaande boekenserie met Oxford University Press), en dat Markakis erin slaagde om vanuit een inhoudelijk perspectief de complexe lagen van de Economische en Monetaire Unie te ontrafelen, waarbij hij hiaten in de verantwoording aanwees en originele voorstellen deed om ze aan te pakken.

Markakis ontving een diploma en een medaille tijdens een prijsuitreiking die plaatsvond bij de Europese Rekenkamer in Luxemburg op donderdag 23 maart. De ceremonie had twee doelstellingen: het vieren van de prestaties van de winnaars van de prijs van 2020 en 2022, en het voortbouwen op het onderzoekswerk van de winnaars, om de implicaties van het huidige debat over EU-toegevoegde waarde en verantwoordingsplicht voor openbare accountants te analyseren. Markakis en de andere laureaten spraken ook kort over hun onderzoek. De video van de prijsuitreiking kan hieronder worden bekeken (Markakis' speech begint om 1:02:19).

 

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

De award ceremonie vond plaats op 23 maart 2023 in de European Court of Auditors en is terug te zien via Youtube. Klik hier voor de evenementpagina.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen