Mop van Tiggele-van der Velde door Kifid benoemd tot lid van Commissie van Beroep

Mop van Tiggele-van der Velde, hoogleraar Verzekeringsrecht aan Erasmus School of Law, is door het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) per 1 mei 2021 benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. Deze commissie oordeelt over de bezwaren tegen de uitspraken van de Geschillencommissie.

Het Kifid zet zich in voor consumenten, kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers. De organisatie helpt problemen tussen consumenten enerzijds en banken, verzekeraars, tussenpersonen of andere financiële dienstverlener anderzijds op te lossen aan de hand van bemiddeling of een uitspraak van hun Geschillencommissie. Deze uitspraken zijn veelal juridisch bindend. Op deze manier stimuleert het Kifid consumenten en ondernemers om samen tot een oplossing te komen als een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

Van Tiggele-van der Velde is verheugd over haar benoeming: “Alternatieve geschilbeslechting is een groot goed en het Kifid blijkt te voorzien in een behoefte. Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep biedt een mooie kans om vanuit mijn eigen denkraam van het systeem deel uit te maken. Ik kijk er naar uit, ik kan niet anders zeggen.”

Naast haar functie als lid van de Commissie van Beroep, is Van Tiggele-van der Velde raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit.

Professor
Gerelateerde content

Prof. Mop van Tiggele- van der Velde 15e winnaar VNAB Award

Prof. Mop van Tiggele- van der Velde, hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft de 15e…

Prof. Van Tiggele in de media over asbestplannen verzekeraars

In De monitor van omroep KRO-NCRV spreekt prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde zich uit over de verhoogde premie en lagere dekking bij schade aan asbestdaken