Nieuw boek biedt handvatten voor de privaatrechtelijke procespraktijk

Foto van Harriët Schelhaas

In dit nieuwe boek van auteurs Harriët Schelhaas, hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law, en Lodewijk Valk, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, komen de laatste ontwikkelingen aan bod met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen, zowel op nationaal als internationaal niveau. Uitleg van rechtshandelingen is van grote waarde voor advocaten, notarissen, rechters en andere juristen. De titel is cruciaal voor juristen in een procespraktijk als bij het formuleren van de tekst van onder meer contracten. 

In de praktijk van het civiele recht is er weinig van zo groot belang als de wijze waarop overeenkomsten en andere rechtshandelingen worden uitgelegd. Het Haviltex-arrest voert in de meeste gevallen nog steeds de boventoon, maar in de rechtspraak van de Hoge Raad van de afgelopen decennia zijn tal van nuances toegevoegd, met soms bijzondere uitlegcriteria voor bepaalde categorieën van gevallen.

In Uitleg van rechtshandelingen in nationaal en internationaal perspectief worden deze ontwikkelingen op overzichtelijke wijze door Schelhaas en Valk in kaart gebracht en besproken. Alleen al sinds 2016 zijn er 40 relevante arresten van de Hoge Raad gewezen. Samen met de belangrijkste literatuur zijn die allemaal in deze uitgave verwerkt. De titel is onmisbaar voor juristen in de procespraktijk en bij het formuleren van contracten. Er is geen andere uitgave die het onderwerp rechtshandelingen zo compleet in beeld brengt.

Het Nederlandse recht met betrekking tot de uitleg van rechtshandelingen staat steeds minder op zichzelf. Onder meer de praktijk van contract drafting wordt beïnvloed door de inhoud van buitenlands recht. Ook is de internationale herkomst van een partij of van een bepaalde clausule medebepalend voor de juiste uitleg. De uitleg van rechtshandelingen wordt in deze uitgave daarom ook vanuit een internationaal perspectief besproken. 

Over de auteurs

Naast haar hoogleraarschap is Harriët Schelhaas decaan van Erasmus School of Law, hoofdredacteur en bewerker van de Groene Serie Verbintenissenrecht, en (hoofd)redacteur van enige andere uitgaven op het gebied van het privaatrecht. Lodewijk Valk is sinds 2016 advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Daarvoor was hij rechter in Haarlem en vervolgens raadsheer en vice-president in het Gerechtshof Arnhem. Valk is redacteur en auteur van diverse juridische uitgaven.

Professor
Meer informatie

Uitleg van Rechtshandelingen (2022-1) is uitgebracht door Wolters Kluwer, ISBN 9789013169492. Bestel het boek hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatiemedewerker Ronald de Groot van Erasmus School of Law, rdegroot@ese.eur.nl +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen