Onderzoek van prof. Houweling en prof. Loonstra leidt tot veel Kamervragen

Tegenwoordig gebruiken bedrijven het beding steeds vaker op oneigenlijke gronden: niet om oneerlijke concurrentie te voorkomen, maar om er een stokje voor te steken dat werknemers weggaan, omdat nieuw personeel moeilijk te vinden is. Een verplichte vergoeding aan werknemers gedurende de looptijd van een concurrentiebeding zou de oplossing kunnen zijn.

Prof. mr. dr. Ruben Houweling (sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law) verscheen dinsdag 3 september 2019 in een artikel van de Volkskrant over het oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding. Het interview met Houweling gaf diverse Kamerleden (Van Dijk, Van Kent, Van Weyenburg) aanleiding tot het stellen van vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een nieuwe wettelijke regeling. De conclusies uit het onderzoek van Houweling en Loonstra waarbij zij rechtsvergelijkend onderzoek deden naar de non-concurrentiebedingen in de ons omliggende landen, stonden in de vraagstelling centraal.

Het concurrentiebeding, wat al sinds 1907 in de wet staat, is bedoeld om werkgevers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Concurrentiebedingen helpen bijvoorbeeld voorkomen dat Coca-Cola-werknemers de geheime smaakstoffenmix ‘7X’ uit Coca-Cola’s zwaarbewaakte recept in ruil voor een betere baan aan Pepsi verklappen. Het beding beschermt bedrijven er ook tegen dat werknemers stiekem klanten van hun baas afsnoepen. Tegenwoordig gebruiken bedrijven het beding steeds vaker op oneigenlijke gronden. ‘Het concurrentiebeding is een onding: werknemers trappen er keer op keer in’, zegt prof. mr. dr. Ruben Houweling.

Een verplichte vergoeding aan werknemers zou een oplossing kunnen zijn voor oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding. Veel lidstaten kennen een dergelijk systeem. Nederland stelt enkel de eis van meerderjarigheid en schriftelijkheid. Dat is een magere bescherming van werknemers. Met een verplichte vergoeding zou de wetgever een prijskaartje hangen aan het grondrecht van de vrije arbeidskeuze – artikel 19 van de Grondwet – dat naar schatting één op de vijf Nederlandse werknemers gratis hebben weggegeven door een contract met concurrentiebeding te tekenen, zegt prof. mr. dr. Ruben Houweling.

Lees hier meer over het oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding in de Volkskrant.
Lees hier meer over het bedwingen van het concurrentiebeding.

Professor

Prof. mr. dr. Ruben Houweling

Professor

Prof. mr. dr. Cees Loonstra

Meer informatie

Over Prof. mr. dr. Ruben Houweling
Prof. mr. dr. Ruben Houweling is sinds 2011 hoogleraar Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law.  Voorts heeft Ruben Houweling diverse nevenfuncties, zoals raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag, is hij grondlegger van de innovatieve juridische portal AR Updates.nl, redacteur van diverse journals en is hij tevens verbonden als legal counsel aan DingemansVanderKind.

Over Prof. mr. dr. Cees Loonstra
Prof. mr. dr. Cees Loonstra is hoogleraar arbeidsrecht aan Erasmus School of Law. Naast het hoogleraarschap is hij als adviseur verbonden aan Boontje Advocaten. Cees Loonstra is redactielid van verschillende wetenschappelijke tijdschriften, lid van diverse commissies op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht en auteur van toonaangevende boeken binnen zijn vakgebied, die als standaardboeken worden aangemerkt. Daarnaast is hij raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag.

Gerelateerde opleiding

Arbeidsrecht

Vergaar grondige theoretische kennis van het arbeidsrecht en doe praktijkervaring op met een verplichte stage!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen