Onderzoeksbeurs maakt groot onderzoek naar mensenhandel, witwassen en corruptie mogelijk

Martijn Scheltema

Het COMCRIM-project (Combat Crime) dat onderzoek verricht naar de vraag wat de beste manier is om mensenhandel, corruptie en witwassen aan te pakken, heeft een beurs van 2,5 miljoen euro ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Martijn Scheltema, hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law, is onderdeel van dit consortium. Hij zal vanuit zijn expertise onderzoek gaan doen naar hoe financiële gegevens mensenhandel en uitbuiting in distributieketens beter inzichtelijk kunnen maken om mensenrechten due-diligenceonderzoek in distributieketens te verbeteren.

Het COMCRIM-project heeft als doel om op een slimme en begrijpelijke manier misdaden te bestrijden die de rechtsstaat ondermijnen. Het is een publiek-private samenwerking op financieel gebied en op het gebied van kunstmatige intelligentie; onder meer de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Maastricht, de Erasmus Universiteit Rotterdam, banken, het OM en het CBS zijn betrokken bij het consortium. De focus ligt op mensenhandel, witwassen en corruptie. Het project is een interdisciplinaire samenwerking tussen onder andere rechtsgeleerdheid, criminologie en computerwetenschappen.

Het project poogt onopgemerkte misdaad en slachtoffers te detecteren, en misdaadpatronen en criminele netwerken te herkennen en op te sporen via nieuwe databronnen, zoals bankgegevens en open bronnen. Met behulp van deze nieuwe databronnen zouden trends in mensenhandel en financiële technologie vervolgens gebruikt kunnen worden om deze criminaliteit te bestrijden.

Scheltema’s focus zal liggen op het inzichtelijk maken van mensenhandel en uitbuiting van werknemers in internationale handelsketens. Bedrijven moeten steeds meer gepaste zorgvuldigheid (‘due dilligence’) op het gebied van mensenrechten en arbeidsomstandigheden uitvoeren, maar bedrijven hebben vaak onvoldoende kennis van wat zich in hun handelsketens afspeelt. Met behulp van kunstmatige intelligentie en financiële informatie van banken zal geprobeerd worden om juist die kennis inzichtelijk te maken. Specifiek aan dit project is een PhD-kandidaat verbonden. Deze PhD wordt gecoördineerd door een postdoc.

Scheltema reageert verheugd op de kansen die de beurs biedt: “Hierdoor kan een op dit moment nog heel intransparant terrein waar bedrijven keer op keer worden verrast door hetgeen in hun ketens gebeurt, worden gewonnen en kan men daarop acteren. Ook voor verplichtingen die bestaande en komende wetgeving oplegt is die kennis zeer relevant.”

Het onderzoeksproject zal naar verwachting vijf jaar duren. De eerste resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Professor
Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het COMCRIM-project.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen