Prof. mr. dr. Houweling over de rechten en plichten bij thuiswerken

Door de aangescherpte coronamaatregelen werken veel mensen (weer) thuis. Op 8 oktober was prof. mr. dr. Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law, te horen bij RTV Rijnmond om een juridisch perspectief te bieden op het thuiswerken. Hij sprak over de rechten en plichten die op de thuiswerkvloer gelden, maar ook over enkele verbeterpunten.

De rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn simpel te achterhalen. Zo stelt prof. Houweling: “Gewoon even googelen, dan vind je al heel veel relevante informatie. Ik heb dat gisteren even gedaan, de eerste tien treffers geven een redelijk goed beeld van hoe het in elkaar steekt”.

Een veel gehoorde klacht over thuiswerken is dat je werkgever als het ware bij je in huis komt: “Ik zou het zelf geen heel fijn idee vinden dat mijn werkgever elk moment van de dag zomaar bij me binnen kan komen lopen, om is even te kijken wat ik aan het doen ben”. In dit scenario is het spanningsveld tussen het thuiswerken en privacy duidelijk te herkennen. In de Arbowetgeving is niet heel veel regelgeving te vinden omtrent het werken vanuit huis. De wetgever heeft er bewust voor gekozen om ruimte te laten voor het privacyrecht.

Er bestaat daarnaast een algemene regeling die toeziet op de omgang tussen werkgevers en werknemers. In feite staat in dit artikel dat werkgever en werknemer “een beetje normaal met elkaar om moeten gaan”. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat de werknemer deugdelijke middelen heeft om zijn werk te kunnen doen, dus ook als deze thuiswerkt. Over wat de werknemer kan eisen van de werkgever in een thuiswerksituatie bestaat echter nog onduidelijkheid: moet mijn werkgever mijn koffie of een deel van mijn energierekening gaan betalen? Dit is nog een grijs gebied, vertelt prof. Houweling.

Aangezien de coronacrisis mogelijk ook op lange termijn een onderdeel zal zijn van ons leven, geeft prof. Houweling verbeterpunten met betrekking tot het werken vanuit huis. Er moet meer wetgeving komen omtrent het thuiswerken en werkgevers moeten, voor zover ze dit niet al hebben gedaan, thuiswerkprotocollen opstellen. Maar het allerbelangrijkste is dat werkgever en werknemer met elkaar in gesprek blijven over de wederzijdse verwachtingen omtrent het thuiswerken.

Professor