Studenten op werkbezoek bij Europese Commissie

Op 21 maart jl. bracht een delegatie studenten, onder leiding van de Jean Monnet leerstoelhouder mr. dr. André den Exter, een bezoek aan EU-commissaris Vytenis Andriukaitis en de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

Het werkbezoek maakt deel uit van het keuzevak European Union Health Law, onderdeel van het masterprogramma Recht van de Gezondheidszorg. Tijdens een twee-uur durend onderhoud bleek de EU-commissaris een begenadigd spreker. Onderwerpen die aan bod kwamen hadden betrekking op grensoverschrijdende epidemieën, de kwaliteit en veiligheid van bloedproducten, de vergoeding van medische behandelingen in het buitenland, de erkenning van medische beroepsdiploma’s in de lidstaten, tot aan eHealth, de regulering geneesmiddelen, en de invloed van de Brexit op de gezondheidszorgstelsels. Andriukaitis waardeerde de kritische inbreng van de studenten en was zeer geïnteresseerd in de masteropleiding in het Rotterdamse. Aan het einde van de bijeenkomst werden de studenten uitgenodigd voor een groepsfoto met de EU-commissaris.

De gelijktijdige Eurotop over de Brexit gaf de studenten de gelegenheid om kennis te maken met onder meer Jeremy Corbyn, op weg naar brexit-onderhandelaar Barnier, die later verslag zou uitbrengen aan de eveneens gearriveerde regeringsleiders.

Deze bijzondere dag werd afgesloten met een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging, waar de EUR-delegatie een briefing kreeg verzorgd door Bart Ooijen, adviseur namens VWS, over de rol van de Vertegenwoordiging, actuele onderwerpen op het terrein van de zorg, en de samenwerking met andere lidstaten. Tijdens de receptie werd nog uitvoerig nagepraat over de bevindingen van die dag.

Studenten bezoeken de Europese Commissie
Studenten Recht van de Gezondheidszorg bezoeken de Europese Commissie