“Tijd om wit werk te belonen om zwart werk terug te dringen” 

Spotlight Interview Sigrid Hemels

In Zweden zijn diensten aan huis met betrekking tot onder andere onderhoud, schoonmaken en verbouwingen voor consumenten aftrekbaar. Deze regeling maakt het inhuren van zwartwerkers minder aantrekkelijk voor consumenten en beloont witwerk. Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht aan Erasmus School of Law, pleit in een opiniestuk in het Financieele Dagblad voor een experiment in Nederland met eenzelfde systeem.

Zweden kunnen sinds 2007 gebruik maken van een aftrek voor huishoudelijke diensten, bijvoorbeeld voor schilderwerk, schoonmaakwerkzaamheden en verbouwingen. De consumenten ontvangen op de factuur direct de belastingaftrek van deze regeling, tot een maximum van € 7.500 per persoon per jaar. Na betaling van de factuur kan de belastingplichtige dienstverlener de afgetrokken belasting bij de Zweedse belastingdienst terugvragen. Door dit systeem kan de belastingdienst tegelijkertijd de consument belonen voor het inhuren van witwerk en de ondernemers controleren op hun btw-afdracht en hun fiscale winst.    

Een effectief systeem   

Het systeem blijkt goed te werken, aldus Hemels: “Uit onderzoek van de Zweedse belastingdienst blijkt een afname van het aantal huishoudens dat zwarte diensten afneemt. De aftrek lijkt ook tot grotere bewustwording van de nadelige gevolgen van zwart werk te leiden.” Nadelige gevolgen van zwartwerk zijn onder andere dat de dienstverlener niet sociaal verzekerd is, het zorgt voor oneerlijke concurrentie voor witwerkers, de zwarte markt op deze manier in stand wordt gehouden, en dit terwijl de afnemende consument uiteindelijk alsnog de rekening betaalt voor de overheidsuitgaven.   

Kansen voor Nederland   

Hemels ziet ook kansen voor Nederland: “Deze regelingen verzwaren de lasten van belastingontduikers ten gunste van gehoorzame belastingbetalers en maken daarmee het belastingsysteem eerlijker. Naarmate zwart werk afneemt en het minder wordt geaccepteerd, kan het belastingvoordeel worden verlaagd. Een goede monitoring en evaluatie van de regeling is daarom noodzakelijk. Kortom: genoeg redenen voor een nieuw kabinet om dit experiment ook in Nederland aan te gaan.”   

Professor
Meer informatie

Lees het hele opiniestuk in het FD hier.

Gerelateerde content
Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht, stelt dat politici moeten streven naar een fundamentele herziening van het belastingstelsel.
Spotlight Interview Sigrid Hemels
Sigrid Hemels stelt in het FD dat het fiscale ‘algemeen belang’ begrip politiek neutraal moet blijven worden ingevuld.
Spotlight Interview Sigrid Hemels

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen