Verslag symposium “Licht op het zwartboek letselschade. En vooral: hoe verder?”

Op dinsdag 3 december jl. vond het jaarlijkse symposium van de Master Aansprakelijkheid & Verzekering plaats. Centraal stond de afwikkeling van letselschade zaken door verzekeraars. Het symposium had als titel “Licht op het zwartboek letselschade. En vooral: hoe verder?”. In de zaal zaten studenten, advocaten, experts, verzekeraars en academici. Onder voorzitterschap van hoogleraar Mop van Tiggele-van der Velde gaven vier externe sprekers ieder een eigen visie op het thema.

Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars, sprak over de vraag hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Hij stelde dat 90% van de schadeafhandelingen goed gaat, maar dat verzekeraars ook in de spiegel moeten kijken en vooral moeten nadenken over de vraag of zij op de goede weg zijn. Hij uitte voorts zijn gedachten over een betere schadeafwikkeling in de toekomst, waarbij wat hem betreft het direct verlenen van hulp aan het slachtoffer centraal staat. Ook kan hij zich voorstellen dat er een grotere rol komt voor de eigen verzekeraar; met laatstgenoemde heeft het slachtoffer immers een relatie van vertrouwen, heeft deze ook zelf uitgekozen en voorstelbaar is dat dit een vlottere afhandeling bevordert.

Gerard Lewin, senior-raadsheer bij het Hof Amsterdam en lid van de Commissie van Beroep van het Kifid, maakte een analyse van de middelen van tucht, waarbij de vraag was of het bestaande toetsingskader voldoet. Hoewel hij zelf op voorhand aangaf dat het gezien zijn functie in de rechterlijke macht niet aan hem is om een dergelijk waardeoordeel te geven, liet hij niettemin zijn licht schijnen over de afzonderlijke gedragscodes die een rol spelen bij letselschadezaken.

Lennard Esveld, advocaat bij VanNiekerkCieremans Advocaten, gaf een kraakhelder inzicht in de bestaande dekkingen onder schadeverzekeringen voor inzittenden (SVI) die, zo toonde hij door vergelijking van verschillende polisvoorwaarden aan, onderling erg uiteenlopen. Dit belichtte hij vanuit het idee om ook voor letselschadeslachtoffers een directe verzekering in te voeren. Geïnspireerd door het wettelijk systeem van de WAM, opperde hij het idee een zgn. SVI-strik te introduceren. Er volgde een interessante discussie met de zaal.

Ook Ferda van Benthem, advocaat bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, heeft zich in het recente verleden verdiept in de SVI. Zij maakte aan de hand van enkele uitspraken duidelijk welke problemen spelen bij dit type verzekering. Centraal daarbij stond de positie van het slachtoffer.

Zoals de dagvoorzitter concludeerde: er is veel moois besproken en laten we wat we leerden vooral verder uitdenken.