Versterking profiel duurzaamheid Erasmus School of Law: Liesbeth Enneking herbenoemd tot hoogleraar Corporate Responsibility & Sustainability

Liesbeth Enneking

Liesbeth Enneking is per 1 juni 2022 herbenoemd tot hoogleraar Corporate Responsibility & Sustainability aan Erasmus School of Law. Deze leerstoel volgt de leerstoel Juridische Aspecten van Internationaal Verantwoord Ondernemen, die Enneking sinds 1 juni 2017 bekleedt, op. De leerstoel biedt de mogelijkheid om de positie van Erasmus School of Law als centrum voor wetenschappelijke juridische expertise op het grensvlak van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en duurzaam ondernemen te bestendigen en uit te bouwen.

IMVO, duurzaam ondernemen en het recht

Gedurende de looptijd van de leerstoel op het gebied van IMVO heeft Enneking zich toegelegd op onderzoek naar de rol van het (privaat)recht bij het bevorderen van IMVO en het vertalen van de resultaten van dit onderzoek naar de beleids- en bedrijfspraktijk. Binnen de nieuwe leerstoel zal Enneking zich nog sterker richten op de impact van haar onderzoek en nadere focus aanbrengen op de duurzaamheidsaspecten daarvan.

“De maatschappelijke verwachting dat bedrijven verantwoord ondernemen vertaalt zich de laatste jaren via regelgeving en rechtspraak in toenemende mate in concrete juridische verplichtingen op dit gebied. Daarnaast raakt IMVO steeds nauwer verweven met het thema duurzaamheid, waar de nadruk specifiek ligt op klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en sociaaleconomische ongelijkheid. Voorbeelden zijn de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de klimaatzaak tegen Shell en het Comissievoorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Richtlijn. Die ontwikkelingen creëren een grote behoefte aan duiding en richting bij bedrijven, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. De aangepaste focus en nieuwe inrichting van mijn leerstoel stellen mij in staat om, in samenwerking met andere experts op dit gebied bij Erasmus School of Law, vanuit de opgebouwde wetenschappelijke expertise aan die behoefte tegemoet te komen”, aldus Enneking.

Bruggen slaan

De leerstoel vormt een verdere versterking van de rol die duurzaamheid heeft in onderzoek en onderwijs van Erasmus School of Law (zie onder meer het Erasmus Research Platform on Sustainable Business & Human Rights). Enneking zal hierbij bruggen slaan tussen onderzoek, onderwijs, wetenschap en praktijk.

Door de multidisciplinaire benadering, de nadruk op positieve maatschappelijke impact en de focus op duurzaamheidsaspecten, sluit de leerstoel naadloos aan op de visie van Erasmus School of Law en de Strategy 2024 van de Erasmus Universiteit.

Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert Liesbeth Enneking van harte met haar herbenoeming en wenst haar veel succes met haar werkzaamheden.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen