Vici-beurs voor hoogleraar Privaatrecht Xandra Kramer

Xandra Kramer

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vici-beurs toegekend aan Xandra Kramer (1971), hoogleraar Privaatrecht aan Erasmus School of Law. Met deze Vici-beurs kan Xandra Kramer de komende vijf jaar haar vernieuwende onderzoekslijn naar toegang tot civielrechtelijke geschillenbeslechting verder ontwikkelen en haar onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers.

Toegang tot de rechter is een mensenrecht dat wordt gewaarborgd door het Europees Mensenrechtenverdrag en het EU-Handvest van de grondrechten en is cruciaal voor duurzame economische groei. Het is ook het grondrecht dat meestal wordt geschonden. Cruciaal in het waarborgen van een effectieve toegang tot civiele procedures zijn procesfinanciering en kostenbeheer.

Het project zal nieuwe wijzen voor financiering van civiele geschillenbeslechtingen kostenregelingen evalueren, met het oog op de ontwikkeling van een evenwichtig financieringssysteem teneinde de toegang tot het recht in Europa te waarborgen. Het project van Xandra Kramer zal onder meer de ontwikkeling van private financiering en kostenmechanismen in verschillende Europese landen analyseren en deze evalueren tegen de achtergrond de toegang tot de rechter als een fundamenteel recht. Het zal aanbevelingen doen voor een systeem van financierings- en kostenregels dat bijdraagt tot een duurzaam Europees civiel rechtssysteem.

Xandra Kramer pioniert op onderzoek naar het civiele procesrecht en een Europese en internationale context. Haar missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een voor iedereen goed toegankelijk en op maat gesneden systeem van geschillenbeslechting in Europa.. Naast haar aanstelling aan Erasmus School of Law, is Kramer deeltijdhoogleraar internationaal Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij adviseert onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de Rechtspraak. Daarnaast is ze rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam.

Decaan Suzan Stoter: 'Ik ben enorm trots op deze prestatie van Xandra en prijs de faculteit gelukkig met de aanwezigheid van deze tophoogleraar met haar team'.

Deze Vici-beurs bouwt voort op de prestigieuze ERC Consolidator Grant voor het lopende project Building EU Civil Justice, die Kramer kreeg toegekend in 2016. Zij kreeg in 2010 een Vidi beurs van NWO. Afgelopen jaar werd Xandra Kramer gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), op basis van haar bijzondere wetenschappelijke prestaties. Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines en worden benoemd voor het leven.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Barry Mulder: mulder@law.eur.nl en 010-408 97 58.

Gerelateerde content
Prof.dr. Xandra Kramer, Erasmus School of Law, en Dr. Antoinette Maassen van den Brink, Erasmus MC, ontvangen beiden een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van de
foto van Xandra Kramer voor In the Spotlight
De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft prof. Xandra Kramer gekozen tot lid op basis van haar bijzondere wetenschappelijke prestaties.
Xandra Kramer
DG Justice, IC2BE (Cross-Border Enforcement in Europe: Civil Justice Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union)
Xandra Kramer
Gerelateerde opleiding
Een goed carrièreperspectief? Onderwijs dat gericht is op de praktijk? Ben jij breed geïnteresseerd in o.a. contractenrecht, goederenrecht en procesrecht?
Gerelateerde links
Sectie Burgerlijk recht

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen