Webinarreeks over het faciliteren van duurzaamheid via consumenten

Woensdag 29 juni kwam er een einde aan de reeks webinars “Public Goals and Private Choice: facilitating sustainability via consumers”, welke georganiseerd is onder het Sector plan “Rebalancing Public and Private Interests”.

De serie is een samenwerking tussen Erasmus School of Law en de Groningse Faculteit Rechtsgeleerdheid. Met de serie beoogden deze partijen de discussie aan te wakkeren of en hoe wettelijke kaders de keuze van individuele consumenten kan vergemakkelijken om publieke duurzaamheidsdoelen te bereiken. Tijdens de webinar werd gekeken vanuit het perspectief van het EU-consumentenrecht, het mededingingsrecht, de energiesector en de financiële sector.

Ondanks de verschillen tussen deze sectoren en rechtsgebieden staan ze allemaal voor cruciale uitdagingen aangaande de verdeling van verantwoordelijkheden tussen publieke en private bevoegdheden voor het bereiken van duurzaamheidsdoelen. De reeks webinars leidde tot weldoordachte discussies over de rol van individuen en de publieke sector bij het bereiken van maatschappelijk welzijn in termen van duurzaamheid, en over de adequaatheid van de rol die de wet toekent aan consumenten om dergelijke doelen te bereiken.

Deze webinarreeks bestond uit vier sessies en bracht experts uit de academische wereld en de private en publieke sector samen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen