Welk pad bewandelt een cybercrimineel?

Hacker

Het begint allemaal klein en onschuldig achter een toetsenbord, tot de dader steeds verder afglijdt naar de donkere kant van het internet en alleen een ontmaskering of arrestatie de dader weer tot bezinning kan brengen. Dat is het beeld dat velen hebben van cybercriminelen, maar begint de carrière van een cyberdader wel achter het toetsenbord? Sifra Matthijsse, junior onderzoeker en docent, Wytske van der Wagen, universitair docent, en Tamar Fischer, universitair hoofddocent, allen actief binnen de sectie Criminologie aan Erasmus School of Law publiceerden hier een artikel over samen met Elina van ’t Zand, universitair docent Criminologie aan de Universiteit Leiden.

Het achterhalen van de manier waarop deze cybercriminele carrières ontstaan is van groot belang om de toenemende hoeveelheid cybercriminaliteit terug te dringen. Er zijn verschillende theorieën die een start van een criminele carrière kunnen verklaren, maar gelden deze scenario’s ook voor een carrière in de cybercriminaliteit?

De aantrekkingskracht van cybercrime

Uit het onderzoek blijkt dat volwassen cybercriminelen veelal doorstromen vanuit de traditionele misdaad en cybercriminaliteit inzetten als nieuw middel om geld te verdienen. Sommigen hebben echter een psychologische drijfveer zoals wraak. Initiatie van een cybercriminele carrière onder jongeren blijkt vooral te komen vanuit een technisch exploratieve fase, gaming of vanuit een offline setting zoals school. Ook een combinatie van deze ontwikkelingspaden komt voor.

Hierbij blijkt de online omgeving waarin cybercriminaliteit plaatsvindt vooral op sociaal, technisch, situationeel en psychologisch gebied remmingen en grenzen weg te nemen en het ondernemen van crimineel gedrag zo aantrekkelijk te maken. Het duiden van de samenhang en wisselwerking tussen deze vormen van disinhibitie is essentieel om de initiatie volledig te kunnen begrijpen", zo stelt Wytske van der Wagen. “Dat je volledig anoniem een systeem kunt neerhalen met één druk op de knop en de schade die dat teweegbrengt ook niet daadwerkelijk ziet, maakt het plegen van cybercrime zo veel makkelijker in zowel technisch als psychologisch opzicht. Het voelt als een spel”.

Voorkomen of genezen

De grote rol van de digitale context bij initiatie van een cybercriminele carrière vraagt om meer online toezicht en voorlichting. Onder andere het bieden van legale alternatieven én voorlichting over de risico’s en grenzen van de online omgeving kunnen helpen bij het terugdringen van cybercriminaliteit onder jongeren. Hierbij is ook een rol weggelegd voor ouders, scholen, de overheid en de (legale) online (hacker)gemeenschap.

“Het is belangrijk dat de digitale nieuwsgierigheid van jongeren binnen legale grenzen kan worden geprikkeld, bijvoorbeeld via hackwedstrijden waarbij ze kwetsbaarheden moeten ontdekken of een leer/werkplek bij een cybersecuritybedrijf” , zo stelt Sifra Matthijsse “Hiermee worden ze gestimuleerd om hun technische vaardigheden verder te ontwikkelen en kunnen ze tevens iets voor de maatschappij betekenen door de digitale infrastructuur en beveiliging van bedrijven of organisaties te verbeteren”.

Universitair Docent
Wytske van der Wagen, universitair docent Criminologie
Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Lees het volledige artikel hier

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen