Minors

Huidige filters

7 resultaten

 • Arbeidsrecht & Reorganisatie

  LET OP: Deze minor wordt niet aangeboden in 2020-2021

  In de minor Arbeidsrecht & Reorganisatie staan de arbeidsrechtelijke consequenties van een reorganisatie centraal. De hoofdonderwerpen die tijdens deze minor aan bod komen zijn medezeggenschap, cao-recht, (collectief) ontslag, wijziging van de arbeidsovereenkomst en overgang van onderneming. Deze onderwerpen zullen de revue passeren in zowel de inhoudelijke colleges van de vakdocenten als in de colleges van verschillende gastdocenten. Tijdens de minor gaan de studenten in groepsverband aan de slag met het uitwerken van een reorganisatiedossier. Het reorganisatiedossier is gebaseerd op praktijksituaties en elk reorganisatiedossier is gekoppeld aan een bestaand bedrijf. De studenten zullen gedurende de minor twee keer een bezoek brengen aan het bedrijf dat aan hun projectgroep is gekoppeld. Zo maken de studenten kennis met het bedrijf en nemen zij een kijkje in de praktijk.

 • Criminology

  This broadening minor introduces students to different perspectives on crime, taking a critical approach to examining a diverse range of crimes, their causes and their offenders and victims. The minor explores various approaches to crime control and prevention. Contemporary developments in criminology and current issues are central to the course.

 • Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

  In deze verbredende minor wordt het thema dood en letsel vanuit verschillende invalshoeken (het recht, (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen) benaderd. Verschillende (gast)docenten, die werkzaam zijn in de praktijk, laten hun licht hierover schijnen. De studenten worden uitgedaagd om te discussiëren over de uitdagende dilemma’s op het gebied van dood en letsel en het vergoeden, vergelden en voorkomen daarvan.

 • Onderneming & Financiële Markt

  De relatie tussen ondernemingen en de financiële markten speelt een belangrijke rol in de hedendaagse economie en samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor grote, wereldwijd opererende ondernemingen die vaak via aandelen en obligaties emissies aan hun financiering komen. Het geldt ook voor kleinere ondernemingen die via crowdfunding, bankleningen, fintech of leningen van familie aan hun kapitaal komen. Zowel de grotere ondernemingen als het midden en kleinbedrijf en consumenten zijn afhankelijk van goede toegang tot hun betaalrekeningen, betrouwbare dienstverleners en van leningen van financiële ondernemingen. Het belang voor de samenleving van goed functionerende financiële markten en van solide financiële ondernemingen werd in de financiële crisis, die in 2008 begon en in Europa nu nog steeds af en toe opspeelt, wederom bevestigd. Aan de hand van actualiteiten en de praktijk wordt een overzicht gegeven van de materie, waarbij op een paar onderdelen diepgravender wordt gekeken hoe het echt werkt.

 • Recht en Gezondheidszorg (Voltijd)

  Deze Minor richt zich op de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde. Behandeld worden onder meer de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het beroepsgeheim, rechten en plichten van patiënten en beroepsbeoefenaars, aansprakelijkheid voor medische missers, het medisch tucht- en klachtrecht, medezeggenschap en toezicht in de zorg, marktwerking, rol en taak van de overheid en het zorgverzekeringsrecht. Ook de internationaalrechtelijke dimensie van gezondheidszorg komt aan bod: het recht op gezondheidszorg is immers een mensenrecht.. De onderwerpen worden behandeld binnen hun sociaaleconomische, sociaalethische en medisch-ethische context.

 • Rechtspsychologie

  De rechter moet achterhalen of de verdachte schuldig is aan het tenlastegelegde feit. Dat doet hij door te bekijken of er in het dossier voldoende wettige bewijsmiddelen zitten die hem overtuigen van de schuld van de verdachte. In deze minor wordt ingegaan op wat er allemaal mis kan gaan bij dit proces. Ook wordt ingegaan op een alternatieve, rekenkundige manier van bewijsweging, de zogenoemde Bayesiaanse benadering. Bewijsmiddelen die aan bod komen zijn: getuigenverklaringen, herkenningen en bekentenissen. Verder wordt onder meer ingegaan op leugendetectie, verhoren en tunnelvisie.

 • The Political Economy of European Integration

  This course examines practical and theoretical issues concerning European Integration and touches upon economic and legal implications of the European Union.
  This course includes:
  • Different lecturers giving insights in their specific field of expertise
  • A possible trip to Brussels to visit the European institutions and meet EU decision makers