prof.mr. (Paul) PAM Mevis

prof.mr. (Paul) PAM Mevis
Full professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-015
Email
mevis@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Anouk Overbeek, Veerle E. van de Wetering, Johannes J.M. van Delden, Paul A.M. Mevis, Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, Liselotte Postma, Judith A.C. Rietjens & Agnes van der Heide (2021) - Classification of end-of-life decisions by dutch physicians - Annals of palliative medicine, 10 (3), 3554-3562 - doi: 10.21037/apm-20-453
 • Paul Mevis (2021) - Kan de Hoge Raad links en rechts worden gepasseerd? Enkele overdenkingen naar aanleiding van de zaak Keskin tegen Nederland’, Delikt en Delinkwent 2021/29, p. 353-370. - Delikt en Delinkwent, 2021 (29), 353-370
 • Paul Mevis (2020) - Noot onder HR 21 april 2020, NJ 2020/429 (Euthanasie ogv schriftelijke wilsverklaring; cassatie in het belang der wet tegen beslissing CTG) en Noot onder HR 21 april 2020, NJ 2020/428 (Euthanasie ogv schriftelijke wilsverklaring; cassatie in het belang der wet tegen beslissing rechtbank) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (429 en 428)
 • Michiel Wolf, AWT Klappe & Paul Mevis (2020) - Over stromen, waterscheidingen en koudwatervrees: de overgang van strafrecht naar GGZ sinds de Wet forensische zorg - Strafblad, 2020 (5), 257-264 - doi: 10.5553/Bsb/266669012020001005004
 • Paul Mevis (2020) - Voortvarend strafrecht - Delikt en Delinkwent, 2020 (51), 705-727
 • Paul Mevis, AWT Klappe & Michiel Wolf (2020) - Het afgeven van een zorgmachtiging door de strafrechter: overzicht en eerste indrukken van de praktijk betreffende art. 2:3 Wfz sedert 1 januari 2020 - Delikt en Delinkwent, 2020 (43), 584-623
 • Paul Mevis (2020) - Noot onder HR 24 april 2018, (Hoge Raad komt terug van toepassen gewoonteregel ambtshalve beperking cassatieberoep) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (270)
 • Paul Mevis (2020) - Oorlog en bevrijding; en het strafrecht?; over continuïteit en verandering - Delikt en Delinkwent, 2020 (12), 165-186
 • Paul Mevis (2020) - Ontoereikende afwijzing aanhoudingsverzoek i.v.m. aanwezigheidsrecht (Noot onder Hoge Raad 9 juli 2019: ECLI:NL:HR:2019:1142, ECLI:NL:HR:2019:1145 en ECLI:HR:NL:1145) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (24, 25, 26)
 • Paul Mevis (2019) - Noot onder EHRM (Grote Kamer) 31 januari 2019, nr. 18052/11, ECLI:CE:ECHR:2019:0131JUD001805211 (Rooman tegen België); Vrijheidsbeneming; gedwongen psychische zorg, ontbreken (geschikte) zorg, taalbarrière. Onmenselijke bestraffing? Detentie onrechtmatig? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (294)
 • Joost Nan, Nina Holvast, Sjarai Lestrade, Paul Mevis & Peter Mascini (2019) - Evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele - Nederlands Juristenblad (NJB), 2019 (157), 184-192
 • Paul Mevis (2019) - Redelijke termijn; Hoge Raad gaat niet mee in conclusie A-G het anders te doen (Hoge Raad 17 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558, zaaknr. S/16/03875) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (82)
 • Paul Mevis (2019) - Vervolg Nijmeegse scooterzaak (Hoge Raad 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:241, zaaknr. S 16/03524) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (73)
 • Paul Mevis (2019) - Noot HR 3 juli 2018 (geen meerdaadse samenloop poging diefstal met braak), HR 5 juni 2018 (eendaadse samenloop medeplegen poging doodslag), HR 20 juni 2017 (meerdaadse samenloop oplichting met pinpassen; geen meerdaadse samenloop invoer cocaïne; meerdaadse samenloop medeplegen telen hennep; meerdaadse samenloop inbraak woning en diefstal auto; geen meerdaadse samenloop poging doodslag en zware mishandeling) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (111 t/m 117)
 • Paul Mevis (2019) - Aanwezigheidsrecht verdachte in juris EHRM en HR (13 annotaties Hof Den Haag: 30-08-2018, HR: 14-05-2019 (2x), 12-04-2019, 13-11-2018, 30-10-2018, 16-10-2018 (2x), 26-06-2018, 17-10-2017, 19-09-2017, EHRM: 11-07-2017, 14-02-2017 , - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (279 t/m 292 (niet in 283))
 • Paul Mevis (2019) - Strafrecht en het verbieden van rechtspersonen: misdrijven tegen de democratische rechtsorde - Delikt en Delinkwent, 2019 (40), 513-529
 • Paul Mevis, AWT Klappe & Michiel Wolf (2019) - Wet forensische zorg: doelen, middelen en verwachte knelpunten - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2019 (5), 359-373 - doi: 10.5553/TvGR/016508742019043005004
 • L Noyon, Michiel Wolf, Paul Mevis & Hjalmar Marle (2019) - Integrating Neuroscience in Criminal Law: The Dutch Situation as an Example - International Journal of Forensic Mental Health, 18 (3), 281-291 - doi: 10.1080/14999013.2018.1525778
 • Veerle Wetering, A van der Heide & Paul Mevis (2019) - De grens tussen strafbare euthanasie en medische palliatieve sedatie; over ‘Typizität’ van levensbeëindigend handelen - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2019 (6), 233-246
 • Paul Mevis, SA (Sari) Eckhardt, B Feldtmann & Christian Frier (2018) - Three articles: ‘Introduction by the Guest Editors - On-board Protection of Merchant Vessels against Piracy: Models of Regulation’, ‘Armed On-board Protection of Dutch Vessels: Not Allowed Yet But Probably Forthcoming’, ‘National Models for Regulating On-board Protection of Vessels: Some Cross-cutting Issues’ - Erasmus Law Review, 2018 (11), 206-208, 258-266. 267-271
 • Paul Mevis & Michiel Wolf (2018) - Beschouwingen over weigeren en beveiligen n.a.v. de zaak Michael P - Delikt en Delinkwent, 48 (27), 321-366
 • Paul Mevis (2018) - Noot: Onrechtmatige daad vervolgingsverjaring, HR (civiel) 23 juni 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1146 Zaaknr. 16/02964) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (18)
 • Paul Mevis (2018) - De inrichting van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties in Duitsland en wat Nederland daarvan kan leren - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (2), 5-22
 • Paul Mevis (2018) - Noot onder HR 27 maart 2018 (geweldsdelict) (ECLI:NL:HR:2018:443 Zaaknr. 17/01584) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (244)
 • Paul Mevis (2018) - Strafrecht en hulp bij zelfdoding - Delikt en Delinkwent, 2018 (28), 367-384
 • Paul Mevis, Veerle Wetering & Agnes Heide (2018) - De meldplicht van de arts. Een problematisch aspect in het strafrechtelijk controlemechanisme bij euthanasie en hulp bij zelfdoding - Delikt en Delinkwent, 2018 (64), 804-824
 • Paul Mevis (2018) - Modernisering van het strafprocesrecht op z’n Duits. Het bewijsrecht in Duits-Nederlandse rechtsvergelijking - Delikt en Delinkwent, 2019 (1), 1-20
 • Paul Mevis (2017) - Noot HR 4 april 2017 (strafbare poging seksuele verleiding 10-jarig kind); zaaknr 16/00044; ECLI:NL:HR:2017:579 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (290)
 • Paul Mevis (2017) - 'Wir schaffen das' - over de inhoud en betekenis van een opmerkelijk Duits wetgevingsinitiatief - Delikt en Delinkwent, 2017 (1), 1-12
 • Paul Mevis (2017) - Noot onder HR 17 mei 2016 (vrijspraak Jansen Steur), ECLI:NL:HR:2016:862 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (67)
 • Paul Mevis (2017) - Noot onder HR 13 december 2016 (Witwassen na 1/1/2017 onder de nieuwe wetgeving) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (218)
 • Paul Mevis (2017) - Noot: zaak Heringa; aanvaarding noodtoestand ontoereikend gemotiveerd (Hoge Raad, 14 maart 2017, zaaknr. 15/03999, ECLI:NL:HR:2017:418) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (269)
 • Paul Mevis (2017) - Wat zou Yvo ervan vinden? Opmerkingen bij Modernisering strafvordering - Strafblad, 2017 (1), 83-98
 • Paul Mevis & Michiel Wolf (2017) - Te gek, te gewoon, te vaag, te vreemd: wie hoort er eigenlijk (niet) thuis in de tbs? (Rubriek Rechtspraak) - Delikt en Delinkwent, 2017 (54), 537-567
 • Paul Mevis (2017) - Noot onder HR 19 juni 2015, (voeging BP: geen zelfstandig hoger beroep ex 421 lid 4 Sv als BP in vordering niet-ontvankelijk is verklaard) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (386)
 • Paul Mevis (2017) - Noot onder HR 13 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1074 (Bedrijfsmatig telen van hennep ten behoeve van gedoogde coffeeshops. Beroep op afwezigheid van materiële wederrechtelijkheid) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (339)
 • Paul Mevis (2017) - Over de grondslag van de regeling van de beoordeling van geweldsaanwending door politieambtenaren - Delikt en Delinkwent, 2017 (62), 653-668 - [link]
 • Paul Mevis (2017) - Noot onder HR 30 januari 2018 (TBS-opleggingsrechter moet beslissen of van gewelddelict sprake is, ook bij TBS met voorwaarden) en Noot onder HR 21 juni 2016 (TBS voor culpoos delict is geweldsmisdrijf) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (147/146)
 • Paul Mevis (2016) - Noot onder HR 22 december 2015: Toepassing art. 80a RO ogv hoogte straffen, ontbreken klacht over niet-toepassen lex mitiorbeginsel bij overgang van strafrecht naar bestuursrecht (ECLI:NL:HR:2015:3685) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (136)
 • Sanne Struijk & Paul Mevis (2016) - Legal Constraints on the Indeterminate Control of ‘Dangerous’ Sex Offenders in the Community: The Dutch Perspective - Erasmus Law Review, 9 (2), 95-108 - doi: 10.5553/ELR.000063
 • Paul Mevis, Liselotte Postma, MGJL Habets, J Rietjensen & A van der Heide (2016) - Advance directives requesting euthanasia in the Netherlands: do they enable euthanasia for patients who lack the mental capacity? - Journal of Medical Law and Ethics, 4 (2), 127-140 - doi: 10.7590/221354016x14690151940781
 • Paul Mevis (2016) - Noot onder HR 5 juli 2016 (gebruik woning als bedoeld in art. 138 Sr) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (365)
 • Paul Mevis (2016) - Over de randen van de euthanasiewetgeving - Delikt en Delinkwent, 2016 (35), 373-385
 • Paul Mevis & Pieter Huisman (2015) - Toepassing en interpretatie van de Leerplichtwet door de strafrechter - Delikt en Delinkwent, 2015 (63), 646-672
 • Paul Mevis & Michiel Wolf (2015) - Gedwongen forensische zorg voor volwassenen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39 (4), 212-220
 • Paul Mevis (2015) - Noot onder Hoge Raad 26-05-2015 (Regeling vrijstelling. Leerplichtwet niet in strijd met EVRM), ECLI:NL:HR:2015:1388 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (278)
 • Paul Mevis (2015) - Noot onder Hoge Raad 21-05-2013 (Gezag en omvang verantwoordellijkheid Leerplichtwet), ECLI:NL:HR:2013:CAO399 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (277)
 • Paul Mevis (2015) - Noot onder Hoge Raad 15-04-2011 (Inschrijfplicht Leerplichtwet en vrijheid van onderwijs), ECLI:NL:HR:2011:BM6898 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (276)
 • Paul Mevis (2015) - Noot Hoge Raad 16-04-2013 (Geen tegenstrijdige bewezenverklaring bedreiging en poging moord zelfde slachtoffer), ECLI:NL:HR:2013:BZ7174 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (125)
 • Paul Mevis (2015) - Noot onder Hoge Raad 02-12-2014 (standaardarrest medeplegen), ECLI:NL:HR:2014:3474 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (390)
 • Paul Mevis (2015) - Noot onder HR 1 december 2015 (Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door het gooien van een vuurwerkbom op een ME-bus ontoereikend gemotiveerd) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (41)
 • Paul Mevis (2015) - Noot onder HR 8 september 2015 (Cassatie in belang der wet; geen aanpassing sanctie redelijke termijn) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (40)
 • Paul Mevis (2015) - Versnelde afdoening in het strafrecht/ZSM: buitengewoon, buiten, gewoon; tijd voor reflectie en voor een ZSM-blik op berechting door de versnellende rechter - Delikt en Delinkwent, 22 (4), 215-227
 • Paul Mevis (2015) - Modernisering strafvordering bij de aanvang van het vervolg - Delikt en Delinkwent, 2015 (69), 755-769
 • Joost Verbaan & Paul Mevis (2014) - Legal assistance and Police Interrogation - Erasmus Law Review, 7 (4), 175-190 - [link]
 • Paul Mevis (2014) - Naar aanleiding van Tuitjenhorn - Delikt en Delinkwent, 44 (2), 79-89
 • Paul Mevis (2014) - Noot onder HR 28 mei 2013 (Toepassing art. 429 sexies (oud); ambtelijk bevel) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (22), 239
 • Paul Mevis (2014) - Noot onder HR 20 mei 2014 (Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep na niet uitgewerkt stemelvonnis) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (31), 330
 • Paul Mevis (2014) - Noot onder HR 10 december 2013 (Toepassing nieuw artikel 551a Sv) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (22), 240
 • Paul Mevis (2014) - Modernisering strafvordering - Delikt en Delinkwent, 2014 (8), 575-586
 • Paul Mevis & JM Reijntjes (2014) - Hang the Kaiser! But for what, and would it be justice? - Erasmus Law Review, 7 (2), 98-107
 • Paul Mevis & T Kooijmans (2014) - ICT in the context of criminal procedure: The Netherlands - Electronic Review of the IAPL, 2014 (RA-11:1)
 • Paul Mevis (2014) - Strafrecht als waarborg en bedreiging van kwaliteit en zorg tegelijk - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39 (2), 40-54
 • Paul Mevis (2013) - Versterking van het 'piep'-systeem; tijd om te 'piepen'? Enige opmerkingen over de inrichting van de cassatierechtspraak naar aanleiding van de wet tot 'versterking' daarvan - Delikt en Delinkwent, 43 (2), 79-94
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 14 oktober 2011 (kort geding aanvragen verlofmachtiging levenslang-TBS) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (58), 682-705
 • EM Moerman & Paul Mevis (2013) - De Novelle Cort van der Linden en zijn betekenis voor de discussie over enige actuele aspecten van materieel strafrecht - Delikt en Delinkwent, 43 (7), 442-465
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 6 december 2011 (Verwerping psychische overmacht op basis van cultureel verweer) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (12), 182-200
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 28 oktober 2011 (Civielrechtelijk kort geding tegen strafrechtelijk ontruiming) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (153), 1159-1199
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 28 juni 2011 (Geen beroep in cassatie tegen een onjuiste 410a beschikking) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (560)
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 28 juni 2011 (Omvang appel en ontvankelijkheid daarvan) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (532), 6232-6237
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 28 juni 2011 (Omvang appel en intrekking daarvan) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (531), 6221-6232
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 23 april 2013 (Locaalvredebreuk en collectieve actie/stakingsrecht) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (576)
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 14 juni 2011 (Art. 416 lid 2 Sv is niet in strijd met art. 14 lid 5 IVBPR) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (533), 6237-6239
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 22 maart 2011 (Poging of voltooide diefstal?) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (159), 1329-1335
 • Paul Mevis (2013) - Noot onder HR 30 november 2010 (Wederrechtelijk binnendringen, flatverbod) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (543), 6353-6360
 • Paul Mevis (2012) - Op weg naar geïntegreerde zorg - Delikt en Delinkwent, 2012 (7), 569-575
 • Paul Mevis (2012) - Wraking na beslissing tot opmaken proces-verbaal meineed; proceshandelingen en beslissingen na verzoek wraking, Hoge Raad, datum uitspraak 10-01-2012 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (31), 4995-5001
 • Paul Mevis (2012) - Vrijspraak Wilders, Rechtbank Amsterdam, datum uitspraak 23-06-2012 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (26), 4091-4121
 • Paul Mevis (2012) - Lijfdwang, overgangsrecht, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (17), 2652-2671
 • Paul Mevis (2012) - Rookverbod, overgangsrecht, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (17), 2646-2652
 • Paul Mevis (2012) - Beroep op 359a in geding na cassatie waarin strafoplegging vernietigd, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (16), 2498-2504
 • Paul Mevis (2012) - (Te) lang opsluiten? De wettelijke begrenzing van de maximumduur van de gevangenisstraf - Delikt en Delinkwent, 2012 (42), 1-20
 • Paul Mevis (2012) - Respons 359a, verweer behoeft niet te voldoen aan voorschrift 359 lid 2, tweede volzin, Hoge Raad, datum uitspraak 20-03-2012 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012
 • Paul Mevis (2012) - Respons 359a, verweer behoeft niet te voldoen aan voorschrift 359 lid 2, tweede volzin, Hoge Raad, datum uitspraak 17-01-2012 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (18), 2820-2824
 • Paul Mevis (2012) - Bevel beperking vrij verkeer verdachte raadsman ex 50 lid 2 Sv, Rechtbank Rotterdam, datum uitspraak 07-10-2011 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (47), 7135-7139
 • Paul Mevis (2012) - In cassatie kan niet voor het eerst worden geklaagd over ontbreken klacht bij belaging, Hoge Raad, datum uitspraak 27-09-2011 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (34/35), 5205-5208
 • Michiel Wolf, EM Gremmen, Hjalmar Marle & Paul Mevis (2012) - Worstelen met de weigerende observandus - Delikt en Delinkwent, 2012 (212), 775-791
 • Paul Mevis (2011) - Strafrechtspraak in hoger beroep in 2015 - Strafblad, 2011, 17-29
 • Paul Mevis (2011) - Opnieuw de TBS: laat svp tijd en ruimte voor rustige en bestendige ontwikkeling in de goede richting - Delikt en Delinkwent, 2011 (41), 339-364
 • Paul Mevis (2011) - Verdient het beroepsrecht van de arts codificatie als strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht? - Ars Aequi, 2011 (7/8), 549-557
 • Paul Mevis (2011) - Enige gedachten, verkenningen en discussiepunten betreffende het werk van het OM in de toekomst. - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2011 (December - special), 4-18
 • Paul Mevis & BJG (Bas) Leeuw (2011) - Grondwettelijk recht op een eerlijk proces en toegang tot de rechter: goede aanzet, maar ook een gemiste kans - Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2011 (2), 140-151
 • RJ Verbeek & Paul Mevis (2010) - Strafbaarheid terzake van het niet opvolgen van ambtelijk bevel vraagt meer aandacht voor de strafrechtelijke bestanddelen van artikel 184 Sr - Delikt en Delinkwent, 2010 (40), 561-581
 • Michiel Wolf, MDC Moncada Castillo, Hjalmar Marle & Paul Mevis (2010) - Psychisch gestoorde verdachten. Artikel 6 EVRM vraagt om herijking van de Nederlandse antwoorden op procesonbekwaamheid - Strafblad, 8 (4), 320-337
 • Michiel Wolf, Paul Mevis, Hjalmar Marle & R Roesch (2010) - Understanding and Evaluating Contrasting Unfitness to Stand Trial Practices: A Comparison between Canada and The Netherlands - International Journal of Forensic Mental Health, 2010 (9), 245-258 - doi: 10.1080/14999013.2010.522221
 • Paul Mevis (2010) - Versterking door versnelling: nieuwe mogelijkheden voor een directe reactie op strafbare feiten - Delikt en Delinkwent, 2010 (40), 1103-1114
 • Paul Mevis (2010) - Cassatierechtspraak in strafzaken: schets van een ontwikkeling richting steeds verdergaande specialisatie - Delikt en Delinkwent, 2010 (8), 1081-1102
 • Paul Mevis (2010) - Conceptrichtlijn Pro Justitia-rapportage: meer investeren in communicatie blijft vereist - Delikt en Delinkwent, 2010 (3), 185-204
 • Paul Mevis & J de Lange (2010) - De Nederlande penitentiaire procedure en artikel 6 EVRM (deel 2) - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (1), 8-22
 • Paul Mevis (2009) - Wetsvoorstel versterking rol RC: toch maar doen - Delikt en Delinkwent, 2009 (7), 652-669
 • Paul Mevis (2009) - Nuttig recht op een eerlijk proces in de Grondwet - Delikt en Delinkwent, 39 (1), 1-18
 • Paul Mevis & BCM Raes (2009) - Spitsroeden lopen bij de tenuitvoerlegging van de maatregel van tbs - Delikt en Delinkwent, 39 (1), 19-31
 • Paul Mevis & J de Lange (2009) - De penitentiaire beklag- en beroepsprocedures; recht op toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechter deel 1 - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2009, 347-357
 • JE Hoitink, WH Boom, Siewert Lindenbergh, Paul Mevis & LJJ Rogier (2008) - Schadecompensatie strafvorderlijk optreden. Goed gefundeerd of vooral praktisch benaderd? - Nederlands Juristenblad (NJB), 2008 (745), 870-877
 • Paul Mevis (2008) - Versterking van de Cassatierechtspraak - Delikt en Delinkwent, 38 (5), 453-474
 • Paul Mevis (2008) - Constitutionalisering en strafprocesrecht - Strafblad, 6 (5), 450-464
 • Paul Mevis (2007) - Bespreking oratie F.W. Bleichrodt - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2007 (3), 172-179
 • Paul Mevis (2007) - Verruiming van de herzieningsregeling? - Delikt en Delinkwent, 2007 (3/16), 239-250
 • Paul Mevis & J de Lange (2007) - Rechtspraak inzake sanctiestelsel en strafmotivering - Delikt en Delinkwent, 2007 (2/15), 216-239
 • Paul Mevis (2006) - Gevangeniswezen, TBS en GZ: goede aansluiting, regievoering en verdere ontzuiling gewenst - Delikt en Delinkwent, 2006 (7/50), 719-733
 • Michiel Wolf, Hjalmar Marle & Paul Mevis (2006) - De parlementaire onderzoekscommissie TBS: 'veilig en wel-revised'? - Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (32), 1824-1831
 • Paul Mevis (2006) - De bescherming van het verschoningsrecht uit hoofde van beroep, stand of ambt bij de toepassing van dwangmiddelen - Delikt en Delinkwent, 2 (12), 230-257
 • Paul Mevis (2006) - De ruimte voor het hoger beroep en voor wijziging van de regeling daarvan - Delikt en Delinkwent, 1 (1), 1-16
 • Ellen Hey, Roel Lange & Paul Mevis (2005) - De transnationale dialoog tussen rechters inzake afstemming van Europese en nationale grondrechten - Nederlands Juristenblad (NJB), 80 (33), 1734-1736
 • Paul Mevis (2005) - De evaluatie van de Wet-BOB en van de Wet herziening GVO - Delikt en Delinkwent, 32 (5), 452-466
 • Paul Mevis (2005) - Bestuurlijke boete in Absurdistan - Ars Aequi, 2005 (juli/aug.), 580-587
 • Paul Mevis (2004) - Strafbeschikking openbaar ministerie, WAHV en 'kleine ergernissen' - Delikt en Delinkwent, 34 (4), 353-368
 • Paul Mevis (2004) - De openheid van het daderschap en strafbaarheid, de geslotenheid van het opzet; rechtsvorming door rechter en wetgever - Delikt en Delinkwent, 34 (3), 336-351
 • Paul Mevis (2004) - Wir brauchen Menschen, keine Beamten - Delikt en Delinkwent, 34 (10), 76-85
 • Paul Mevis (2004) - Jurisprudentie van de Penitentiaire Kamer van het Gerechtshof Arnhem inzake TBS - Rubriek Rechtspraak - Delikt en Delinkwent, 34 (8), 857-888
 • J de Lange & Paul Mevis (2003) - De beoordeling van de menswaardigheid van detentiesituaties - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2003 (3), 157-167
 • Paul Mevis (2003) - Naar een wettelijk systeem van bijzondere strafminima - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 26 (6), 25-31
 • Paul Mevis (2003) - De bescherming van het beroepsverschoningsrecht onder de wet BOB, in het bijzonder bij het afluisteren van telecommunicatie - Delikt en Delinkwent, 33 (4), 375-393
 • Nick Huls, Paul Mevis & N Visscher (2003) - De kloof tussen rechtspraak en samenleving; hoe klantvriendelijk is de rechter? - Justitiele Verkenningen, 29 (1), 11-31
 • Paul Mevis & T Kooijmans (2002) - De regeling van het wettelijk sanctiestelsel. De NJV-vergadering en daarna: Deel I: enkele algemene beschouwingen - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (5), 270-282
 • Paul Mevis (2002) - EHRM inzake Krenz e.a. tegen Duitsland. Afsluiting, maar inhoudelijk geen apotheose - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 27 (4), 344-359
 • T Kooijmans & Paul Mevis (2002) - De regeling van het wettelijk sanctiestelsel. De NJV-vergadering en daarna. Enkele afzonderlijke sancties - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (6), 317-329
 • Paul Mevis (2001) - Voorwaardelijke veroordeling en vrijheidsbeperkende straf: elkaar uitsluitend modellen? - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2001 (1), 6-21
 • Paul Mevis (1999) - Reactie: Over `Vervlogen dromen', rechtszekerheid en de 19de eeuw - Ars Aequi, 48 (3), 153-155
 • Y Buruma & Paul Mevis (1999) - De Nationale ombudsman en het strafprocesrecht: capita selecta bij een afscheid - Delikt en Delinkwent, 29 (8), 691-706
 • T Kooijmans & Paul Mevis (1999) - Nogmaals bestuurlijke detentie: het wetsvoorstel bestuurlijke ophouding - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 13 (9), 244-247
 • T Kooijmans & Paul Mevis (1999) - Bestuurlijke detentie - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 13 (5), 109-117
 • MT Kamminga & Paul Mevis (1998) - Lockerbie-proces in Nederland: een geslaagd initiatief? - Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (39), 1777-1778
 • Paul Mevis (1998) - Strafrecht en ethiek: pleonasme en niet voorwerp van post-modern debat over twee zelfstandige grootheden - Ars Aequi, 47 (11), 870-876
 • Paul Mevis (1998) - Het wettelijk kader van de taakstraffen - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 9 (5), 270-287
 • Paul Mevis (1997) - Rechtelijke controle impliceert onderzoeken door de zittingsrechter - Delikt en Delinkwent, 27 (9), 913-935
 • Paul Mevis (1996) - Kijk nog eens goed: er staat meer dan er lijkt te staan! - Delikt en Delinkwent, 26 (3), 212-219
 • Paul Mevis (1996) - Vrijheidsbeneming ter bestrijding van overlast: inderdaad uniek drugbeleid - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 58 (4), 208-220
 • T Blom, Hans Doelder, Paul Mevis & V Mul (1996) - Ontnemingsperikelen. Vereenzelviging van natuurlijke verdachte(n) met rechtspersoon - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (6), 187-188
 • T Blom, Hans Doelder, Paul Mevis & V Mul (1996) - Ontnemingsperikelen. Doorwerking van het draagkracht-beginsel - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (8), 252-253
 • Paul Mevis (1995) - Wijziging van binnentredingsbepalingen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (12), 433-433
 • T Blom & Paul Mevis (1995) - Kijkoperaties wettelijk geregeld? - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (27), 1003-1006
 • T Blom & Paul Mevis (1995) - Ziende blind? Een beschouwing over inkijkoperaties - Delikt en Delinkwent, 25 (1), 5-27
 • T Blom, Hans Doelder, Paul Mevis, V Mul & FCV de Groot (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 59-60
 • CPM Cleiren & Paul Mevis (1995) - De beoordeling van strafvorderlijk overheidsoptreden; Een beschouwing op basis van een vergelijking tussen de strafrechter en de Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 25 (7), 700-713
 • Paul Mevis & T Blom (1995) - Kijkoperaties wettelijk geregeld? - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (27), 1003-1005
 • Paul Mevis (1994) - Afschaffen, en wel zo snel mogelijk - Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (35), 1208-1210
 • V Mul, T Blom, Hans Doelder, FCV de Groot & Paul Mevis (1994) - Maandelijkse rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 434-437
 • Paul Mevis (1993) - Schadevergoeding: liever langs rechtmatige weg - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, (18), 32-35
 • Paul Mevis (1993) - Herziening van binnentredingsbepalingen - Delikt en Delinkwent, (23), 128-147
 • Paul Mevis (1993) - De burgemeester en de herziening van binnentredingsbepalingen - De gemeentestem, 23 (2/6963), 188-192
 • Paul Mevis, Y Buruma & NAM Schipper (1993) - Rubriek Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 23 (8), 804-813

 • PAM (Paul) Mevis & L (Liselotte) Postma (2021) - Tussenkroniek rechtspraak strafrecht. Euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2021 (3), 280-291 - doi: 10.5553/TvGR/016508742021045003005
 • Paul Mevis & Liselotte Postma (2020) - Kroniek rechtspraak strafrecht - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2020 (1), 44-60 - doi: 10.5553/TvGR/016508742020044001005 - [link]
 • Paul Mevis, MS Groenhuijsen, W Huisman, F de Jong, PHPHMC van Kempen & HG van der Wilt (2020) - 1970-2020: de positie van Delikt en Delinkwent in veranderende tijden - Delikt en Delinkwent, 2020 (1)
 • Paul Mevis, MGJL Habets & Liselotte Postma (2017) - Over wilsverklaringen, voltooid leven en heimelijke euthanasie. Ouderen en beëindiging van het leven: binnen de kaders van de Wtl? - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2017 (2), 22-30
 • Paul Mevis & Liselotte Postma (2017) - Kroniek rechtspraak strafrecht - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (8), 640-658
 • Paul Mevis & Liselotte Postma (2016) - Kroniek rechtspraak strafrecht - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2016 (1), 24-36 - doi: 10.5553/TvGR/016508742016040001004
 • Paul Mevis (2015) - Over het bewaken van de kwaliteit van detentie: rechten en rechters tegenover het beleid en praktijk - Delikt en Delinkwent, 2016 (14), 174-193
 • Paul Mevis, JM Reijntjes & C Reijntjes-Wendenburg (2014) - Herziening in het Koninkrijk - Delikt en Delinkwent, 2014 (46), 479-497
 • Paul Mevis & Th Mertens (2014) - 50 jaar Eichmann in Jerusalem: is herziening echt nodig? - Ars Aequi, 2013 (juni), 460-462
 • Liselotte Postma & Paul Mevis (2014) - Arts en strafrecht - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2014 (augustus), 7-16
 • Paul Mevis (2011) - De 'Aanwijzing medische zaken' van het OM - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 35 (2), 103-109
 • Paul Mevis (2011) - Allochtonen in de TBS - MGV. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 2011, 490-492
 • Paul Mevis (2011) - A.C.A.B. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet........ - Mediaforum, 2011 (2), 29-30
 • Paul Mevis (2010) - Beginselen van een goede bejegening - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (4), 176-182
 • Paul Mevis (2009) - Over de amuse en de verschillende gangen van het diner over de constitutionele verhoudingen tussen rechter en wetgever - Ars Aequi, 2009 (3), 152-154
 • Paul Mevis (2008) - Vrijwillig op weg naar de politiestaat Nederland hoeft niet meer te doen van EU verplicht bij bewaren telefoongegevens - NRC Handelsblad, 3-3
 • Paul Mevis (2008) - Commentaar op de rechter - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 31 (2), 69-70
 • Paul Mevis (2008) - Herziening van de herziening - Fiat Justitia (EUR), 20 (2), 25-28
 • Paul Mevis (2008) - Naschrift - Nederlands Juristenblad (NJB), (2), 99
 • Paul Mevis (2008) - Een redactioneel over de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet: gemopper in het vooronder - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 33 (8), 1119-1120
 • Paul Mevis & T Kooijmans (2008) - Herziening ten nadele: toch liever via de (enige echte) Procureur-Generaal bij de Hoge Raad - Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 1567-1568
 • Paul Mevis (2007) - Het debat over de herziening ten nadele - Delikt en Delinkwent, 37 (9, nr.69-79), 843-850
 • Paul Mevis (2007) - Nationale Ombudsmen - Delikt en Delinkwent, 97 (9, nr.69-79), 894-910
 • Paul Mevis (2007) - De regie hersteld - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007, 2811
 • Paul Mevis & Heidi Hermans (2007) - Commentaar op de rechter - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2007, 413-416
 • Paul Mevis & W Bos (2006) - Rubriek Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 2006, 1021-1037
 • Paul Mevis (2006) - Boekaankondiging - Delikt en Delinkwent, 3 (17), 320-336
 • Paul Mevis (2005) - Binnentreden in een woning. Een reactie - Strafblad, 2005 (2), 213-214
 • Paul Mevis & HLC Hermans (2005) - Over de kwaliteit van rechtspraak en het bewaken daarvan - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (2), 45-47
 • Paul Mevis & HLC Hermans (2005) - Kanttekeningen bij een reflectie - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2005 (7), 298-300
 • Paul Mevis (2005) - Rechtspraak, Serie uitspraken betreffende 'zomerregeling' Penitentiaire informatie - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (4), 224-228
 • Paul Mevis (2005) - Disciplinaire straf: ordemaatregel van afzondering; vormvoorschriften - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (4), 249-251
 • Paul Mevis (2005) - Medisch behandeling; Te laat geklaagd over niet oproepen voor spreekuur arts, klacht daarom niet-ontvankelijk - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (3), 190-194
 • Paul Mevis (2005) - Rubriek Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 2005 (8/64), 897-912
 • Paul Mevis (2005) - Activiteiten arbeidsloon; disciplinaire straffen - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (3), 194-199
 • Paul Mevis (2004) - Naschrift - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2004 (2), 132-132
 • Paul Mevis & Y Buruma (2004) - Kroniek Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 34 (8), 827-842
 • Paul Mevis (2004) - Rechtspraak "Weigering mee te werken aan urinecontrole: inroepen oordeel deskundige (beroepscommissie 13 augustus 2004, 04/1240/GA; Vegter, Fiselier, Dost, Van Gemert, secr.)' - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2004 (6), 349-351
 • Paul Mevis & Y Buruma (2003) - Rubiek Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 33 (8), 894-904
 • Paul Mevis (2003) - Rubriek rechtspraak: Varia uitlevering WOTS en kleine rechtshulp - Delikt en Delinkwent, 33 (10), 1146-1165
 • Paul Mevis (2003) - Het signaal van de recidivisten - Delikt en Delinkwent, 33 (3), 249-257
 • Paul Mevis (2003) - De vindplaats (Meer en Vaart) - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 26 (7), 276-277
 • Paul Mevis (2003) - Naar aanleiding van de tenlastelegging, maar ook niet meer dan dat - Delikt en Delinkwent, 33 (8), 801-810
 • Paul Mevis (2002) - Open brief aan de Minister van Justitie - Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (32), 1609-1610
 • Paul Mevis (2002) - Noodplan Schiphol. Over het voordeel van meervoudig nadenken - Nederlands Juristenblad (NJB), 2002 (6), 265-267
 • T Kooijmans & Paul Mevis (2002) - De Hoge Raad, (uitleverings)verdragen en vertrouwen - Delikt en Delinkwent, 32 (5), 529-544
 • Paul Mevis (2002) - Constitutioneel toetsingsrecht - Delikt en Delinkwent, 32 (9), 933-942
 • Paul Mevis (2002) - Van Twee kanten - II. Gegevensvergaring is iets anders dan een informatieplicht - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2002 (1), 30-35
 • Paul Mevis (2002) - De waan van de tijd - Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (19), 932-933
 • Paul Mevis & Y Buruma (2002) - Rubriek Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 33 (3), 295-302
 • Paul Mevis & Y Buruma (2002) - Rubriek Nationale Ombudsman. - Delikt en Delinkwent, 32 (8), 892-904
 • Paul Mevis (2001) - Noot bij nr. 266 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2001 (18), 1843-1847
 • Paul Mevis (2001) - Noot bij nr. 498 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2001 (35), 3699-3701
 • Y Buruma, Paul Mevis & L de Bruin (2001) - Rubriek: Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 31 (8), 873-882
 • Paul Mevis, L de Bruin & Y Buruma (2001) - Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 31 (3), 310-319
 • Paul Mevis, L de Bruin & Y Buruma (1999) - Kroniek Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 29 (10), 794-794
 • Paul Mevis (1999) - Naschrift - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1999 (1), 31-32
 • Paul Mevis, L de Bruin & Y Buruma (1999) - Kroniek Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 29 (3), 265-274
 • Paul Mevis (1999) - Vormgeving taakstraf is een taak voor de rechter - Unknown, 1-1
 • Paul Mevis (1998) - Beantwoording rechtsvraag (266) Straf(proces)recht - Ars Aequi, 47 (2), 119-125
 • Paul Mevis (1998) - Naschrift - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 9 (1), 33-33
 • Paul Mevis, Y Buruma & L de Bruin (1998) - Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 28 (8), 279-288
 • Paul Mevis, Y Buruma & L de Bruin (1998) - Rubiek Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 28 (8), 795-804
 • Paul Mevis, Y Buruma & L de Bruin (1997) - Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 27 (oktober), 800-810
 • Paul Mevis, Y Buruma & L de Bruin (1997) - Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 27 (maart), 274-286
 • Paul Mevis, L de Bruin & Y Buruma (1996) - Nationale ombudsman (halfjaarlijkse rubriek) 3 maart - Delikt en Delinkwent, 26 (3), 259-268
 • Paul Mevis, L de Bruin & Y Buruma (1996) - Nationale ombudsman (halfjaarlijkse rubriek) 8 oktober - Delikt en Delinkwent, 26 (8), 809-819
 • Paul Mevis, T Blom, V Mul, FCV de Groot & Hans Doelder (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (7), 234-235
 • Paul Mevis, V Mul, FCV de Groot, Hans Doelder & T Blom (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 198-199
 • Paul Mevis, T Blom, V Mul, FCV de Groot & Hans Doelder (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (4), 131-132
 • Paul Mevis, W Anker, PJM van den Bergh, J Boksem, GJM Corstens, SJE van Horstink-Meyenfeldt & DH de Jong (1995) - Het paard van Troje binnengehaald - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (21), 771
 • Paul Mevis, T Blom, FCV de Groot, Hans Doelder & V Mul (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (1), 21-22
 • Paul Mevis, Y Buruma & L de Bruin (1995) - Halfjaarlijkse rubriek Nationale ombudsman - Delikt en Delinkwent, 25 (3 en 8), 265-276-884-893
 • Paul Mevis (1994) - Detentieregels Yoegoslavië-tribunaal - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 4 (5), 286-293
 • Paul Mevis, Y Buruma, NAM Schipper & L de Bruin (1994) - Halfjaarlijkse rubriek Nationale Ombudsman - Delikt en Delinkwent, 24, 281-294-838-854

 • Paul Mevis, Sanne Struijk & Michiel Wolf (2020) - Voorlopige tbs-oplegging als bijdrage aan de oplossing van de weigeraarsproblematiek. Een nadere rechtsvergelijkende beschouwing van het Nederlandse en Duitse recht - Boom Juridische Uitgevers
 • Joost Nan, Daniel Grimmelikhuijzen, Chantal Vis, Paul Mevis, Peter Mascini & VK Boer (2020) - En plein public, Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak - Boom Juridische Uitgevers
 • Joost Verbaan, Paul Mevis, Joost Nan & PC Verloop (2018) - Tenuitvoerlegging - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis, Sanne Struijk & Michiel Wolf (2018) - Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging - Boom Juridische Uitgevers
 • Joost Nan, Nina Holvast, Sjarai Lestrade, Paul Mevis & Peter Mascini (2018) - Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele - Boom Juridische Uitgevers
 • Jolande Beijerse, Sanne Struijk, Edwin Bleichrodt, Sven Bakker, Barbara Salverda & Paul Mevis (2018) - De praktijk van de voorwaardelijke invrijheidstelling in relatie tot speciale preventie en re-integratie - Boom Juridische Uitgevers
 • Joost Nan, Paul Mevis & Joost Verbaan (2017) - Strafrechtelijk bewijsrecht (algehele bewerking voor 7e druk, oorspronkelijk door J.F. Nijboer) - Ars Aequi Libri
 • J (Johan) Legemaate, MC Ploem, Jolande Beijerse, Paul Mevis, Michiel Wolf, CPM Akerboom, MJ Schol & H Winter (2014) - Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg - ZonMw
 • Joost Verbaan, Paul Mevis & Liselotte Postma (2013) - Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis, Edwin Bleichrodt & Beatrijs Volker (2012) - Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis (2012) - Capita Strafrecht. Een thematische inleiding. (Bewerking voor 7e druk) - Ars Aequi
 • BJG (Bas) Leeuw, Roel Lange & Paul Mevis (2009) - Grondwet en het recht op een eerlijk proces. Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht (preadvies ten behoeve van de Staatscommissie tot herziening van de Grondwet) - Kluwer
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2008) - Gedragskundige rapportage in het strafrecht - Kluwer
 • Paul Mevis (2004) - Capita Strafrecht. Een thematische inleiding - 4e geheel herziene druk - Ars Aequi Libri
 • Paul Mevis & T Kooijmans (2003) - Herziening ten nadele. Een studie naar de wenselijkheid en mogelijkheid van herziening ten nadele in het Nederlandse strafprocesrecht - Sanders Instituut - Kluwer
 • D Garé & Paul Mevis (2000) - Over het oproepen van getuigen ter terechtzitting en getuigenbewijs in strafzaken - Ars Aequi Libri
 • Paul Mevis (1998) - Constitutioneel Strafrecht - Kluwer Juridische uitgevers
 • Paul Mevis (1997) - Hoofdlijnen van het strafrechtelijk sanctiestelsel - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Paul Mevis (1993) - Hoofdlijnen van het strafrechtelijk sanctiestelsel - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Paul Mevis (2002) - Capita Strafrecht (3e herziene druk) - Ars Aequi Libri
 • Paul Mevis (1999) - Capita Strafrecht - Ars Aequi Libri

 • Pieter Verrest & Paul Mevis (2018) - Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering - Boom Juridische Uitgevers
 • Joost Nan, Paul Mevis, Joost Verbaan & PC Verloop (2017) - Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0 - Boom
 • Barbara Salverda, Edwin Bleichrodt, AR Hartmann, Paul Mevis & LJJ Rogier (2013) - Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder - Wolf Legal Publishers
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2013) - Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk - Kluwer
 • Edwin Bleichrodt, Arthur Hartmann, Paul Mevis, LJJ Rogier & Barbara Salverda (2013) - Onbegrensd Strafrecht, Liber amicorum Hans de Doelder - Wolf Legal Publishers
 • HJB Sackers & Paul Mevis (2000) - Fraudedelicten - W.E.J. Tjeenk Willink
 • CJ Bax, JLM Gribnau & Paul Mevis (2000) - Procesvertegenwoordiging - Gouda Quint
 • John Blad & Paul Mevis (1997) - Het gelijkheidsbeginsel, pretentie en werkelijkheid - Gouda Quint
 • RMGE Foqué, CPM Cleiren, JLM Gribnau, RM van Male & Paul Mevis (1996) - Voor risico van de overheid? - Gouda Quint
 • John Blad, CPM Cleiren, Jaap Hulst, FAJ Koopmans, Paul Mevis & W Bos (1995) - Met recht op de vlucht. Opstellen over (straf)recht aangeboden aan S.I. Politoff ter gelegenheid van zijn afscheid van de EUR - Gouda Quint

 • Paul Mevis, Joke Tulen, BCM Raes, Evangeline Mulder, Michiel Wolf & Sven Bakker (2015) - Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle - Wolters Kluwer
 • Paul Mevis, JM Reijntjes & Evert Stamhuis (2005) - International Criminal Law 2005/2007 - Ars Aequi Libri
 • Paul Mevis, AHEC Jordaans & J Wöretshofer (2005) - Praktisch strafrecht (Liber amicorum Jan Reijntjes) - Wolf Legal Publishers
 • Ellen Hey, Roel Lange, MA (Marc) Loth, Paul Mevis & E Swart (2001) - Grensverkenningen in het recht - Sanders Instituut/Gouda Quint
 • CH Brants, Paul Mevis & E Prakken (2001) - Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21e eeuw - Intersentia Rechtswetenschappen

 • Paul Mevis & PC Vegter (2012) - Afscheidstrilogie C. Kelk - Delikt en Delinkwent, 2012, 603-616

 • Paul Mevis (2019) - Boekbespreking 'Moderne piraterij in Oost- en West-Afrika: het juridisch kader, de bestrijdingsstrategieën en de vervolging en bestraffing' - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2019, 187-189
 • Paul Mevis (2017) - Boekbespreking 'Bij nader inzien' - Delikt en Delinkwent, 2017, 174-181
 • Paul Mevis (2016) - Boekbespreking 'Eigen boeven eerst. Insluiting en uitsluiting in de sanctietoepassing' - Delikt en Delinkwent, 2016, 419-425

 • Paul Mevis (2010) - Vordering pasfoto als gevoelig gegeven - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (355)
 • Paul Mevis (2010) - Geen strafrechtelijke ontruimingsbevoegdheid - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (213)
 • Paul Mevis (2010) - Hoog THC-gehalte maakt niet dat sprake is van een middel in de zin van lijst I - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (392)
 • Paul Mevis (2010) - Criteria getuigen na cassatie - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (262)
 • Paul Mevis (2009) - Verenigbaarheid levenslange gevangenisstraf met EVRM - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (602)
 • Paul Mevis (2009) - Verwerking in cassatie van door OM bijgebrachte informatie aangaande betekening appeldagvaarding - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (552)
 • Paul Mevis (2009) - Medeplegen culpoos delict - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (482)
 • Paul Mevis (2009) - Lucia de B. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (5, 36-44), 461-466
 • Paul Mevis (2009) - TBS zonder advies - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (324)
 • Paul Mevis (2009) - TBS zonder advies - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (324)
 • Paul Mevis (2009) - Stelplicht bij herziening I - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (347 + 348)
 • Paul Mevis (2009) - Beklag en art. 126nd lid 2 Sv - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (325)
 • Paul Mevis (2008) - Heler-steler-regel i.c. niet van toepassing: verdachte heeft diefstal uitgelokt, niet medegepleegd - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (36), 4189-4191
 • Paul Mevis (2008) - Na verwijdering verdachte uit zittingszaal wegens ordeverstoringen had hof moeten onderzoeken of verdachte alsnog de verdediging kon voeren - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (4), 377-380
 • Paul Mevis (2008) - Cassatie in het belang der wet: geen verandering van wetgeving cfm. art. 1 lid 2 Sr m.b.t. het nieuwe art. 14a Sr - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (5), 455-458
 • Paul Mevis (2008) - Samenloop taakstraf en onbetaalde arbeid ten algemene nutte - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (7), 601-604
 • Paul Mevis (2008) - Tegenstrijdigheid tussen vonnis politierechter en uitspraak ABRvS. Geen grond voor herziening - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (14)
 • Paul Mevis (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008
 • Paul Mevis (2008) - Art. 2.4.1. APV Gemeente Nijmegen onverbindend - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (17), 2020-2030
 • Paul Mevis (2008) - Op grond van art. 2 Politiewet 1993 kan geen vordering in de zin van art. 184, eerste lid, Sr worden gedaan - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (17), 2013-2020
 • Paul Mevis (2008) - Niet beslist op uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. ISD-maatregel na eerdere gevangenisstraf: art. 63 Sr n.v.t. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (23), 2776-2778
 • Paul Mevis (2008) - Verwijderingsbevel A'dam CS - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (17), 2009-2013
 • Paul Mevis (2008) - Strafrechtelijk beslag en retentierecht bezitter te goeder trouw - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (24), 2871-2873
 • Paul Mevis (2008) - Inrijden op agent. Voorwaardelijk opzet op toebrengen zwaar lichamelijk letsel? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (50)
 • Paul Mevis (2008) - Toereikende strafmotivering in aantekening mondeling arrest - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (32), 3754-3756
 • Paul Mevis (2008) - Ontnemning in geval van ontbonden rechtspersoon - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (45), 5696-5690
 • Paul Mevis (2008) - Oogmerk gericht op het plegen van misdrijven cfm. art. 140 Sr. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008
 • Paul Mevis (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008
 • Paul Mevis (2007) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (20), 2452-2455
 • Paul Mevis (2007) - Noot 18 november 2003 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (1/2, nr 8), 99-113
 • Paul Mevis (2007) - Noot 12 oktober 2004 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (9), 1035-1048
 • Paul Mevis (2007) - Noot 7 februari 2006 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (9), 1047-1064
 • Paul Mevis (2007) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (12), 1496-1506
 • Paul Mevis (2007) - Criteria afwijzen getuigen in hoger beroep - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007 (50), 6326-6330
 • Paul Mevis (2007) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (19), 2327-2335
 • Paul Mevis (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (343-348), 3649-3659
 • Paul Mevis (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007 (34), 4354-4358
 • Paul Mevis (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007 (30), 3922-3925
 • Paul Mevis (2006) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006 (34/433), 4132-4138
 • Paul Mevis (2006) - Beperking bedrag conservatoir beslag - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2006 (589)
 • Paul Mevis (2006) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006 (39, nr.495), 4794-4800
 • Paul Mevis (2006) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006 (29/366), 3494-3504
 • Paul Mevis (2006) - Sr. art. 51 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006 (26/328), 3138-3146
 • Paul Mevis (2006) - Sr art. 63 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006 (12/176), 1670-1676
 • Paul Mevis (2006) - noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006 (10), 85-88
 • Paul Mevis (2005) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (6/57), 405-415
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR (Strafkamer) 12 april 2005, nr. 02346/04 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (2005), 4957-4967
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR (Strafkamer) 31 mei 2005, nr. 02487/04, (Sv art. 38m (oud)) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (2005), 4867-4873
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR (Strafkamer) 8 februari 2005, nr. 02804/03 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (2005), 4519-4528
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR (strafkamer) 10 mei 2005, Onderzoek naar bijstandsfraude - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (2005), 2796-2807
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR (Strafkamer) 7 september 2004, Sv art. 334 lid 4, 440 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (2005), 896-906
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR 30 november 2004, Sr art. 40 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (94), 787-788
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR 23 november 2004, Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers art. 2, 3 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (108), 1019-1021
 • Paul Mevis (2005) - Noot onder HR 30 november 2004, Sr art. 247, 248a, 248b, 249 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2005 (184), 1693-1695
 • Paul Mevis (2004) - Annotatie Doerga tegen Nederland - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-7
 • Paul Mevis (2004) - Dubbele vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf (310-311) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-6
 • Paul Mevis (2004) - Schatting gemiddelde opbrengst per hennepplant - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-4
 • Paul Mevis (2004) - Opzet, gesloten systeem van rechtsmiddelen - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-5
 • Paul Mevis & Roel Lange (2004) - Mensenroof II - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 675-675
 • Paul Mevis (2004) - Opzet op openbaar maken - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-5
 • Paul Mevis (2004) - Noot onder nr. 682 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-4
 • Paul Mevis (2004) - Bevriezing bij huiszoeking; inwilliging rechtshulpverzoek en rechtsbeginselen - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-4
 • Paul Mevis (2004) - Inbeslagneming bij journalist - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-5
 • Paul Mevis (2004) - Voorwaardelijke opzet op de dood - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2004 (2004), 1-5
 • Paul Mevis (2003) - Zuivere vrijspraak belediging homoseksuelen door dominee - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 2097-2100
 • Paul Mevis (2003) - Methode van vermogensvergelijking bij voordeelontneming - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 673-675
 • Paul Mevis (2003) - Verzoek getuigenverhoor bij profijtontneming - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 686-687
 • Paul Mevis (2003) - Cassatie in belang der wet in WAHV - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 1952-1954
 • Paul Mevis (2003) - Omvang hoger beroep in voordeelsontnemingsprocedure - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 1956-1958
 • Paul Mevis (2003) - Geen toepassing art. 359a Sv. bij hersteld verzuim - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 5352-5354
 • Paul Mevis (2003) - Bevoegdheid enkelvoudige kamer hof inzake voorlopige hechtenis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 3403-3404
 • Paul Mevis & Roel Lange (2003) - Interpretatie art. 278 SR - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 4916-4919
 • Paul Mevis (2003) - Voordeelontneming en gift aan derden - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 5356-5357
 • Roel Lange & Paul Mevis (2003) - Annotatie bij nr. 631 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2003 (2003), 4905-4911
 • Paul Mevis (2003) - Penitentiaire kamer. Noot onder Hof Arnhem 21 juli 2003, nr. 56 en Beroepscommissie RSJ 15 juli 2003, nr. 57 - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2003 (2003), 342-345
 • Paul Mevis (2002) - Opzet en immuniteit gemeenteraadslid - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2002 (2002), 3051-3055
 • Paul Mevis (2002) - Verweer inzake kosten ontneming - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2002 (2002), 981-987
 • Paul Mevis (2002) - Wijziging grondslag ontnemingsvordering - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2002 (2002), 1118-1126
 • Paul Mevis (2002) - Taakstraf in economische zaken - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2002 (2002), 1894-1900
 • Paul Mevis (2002) - Slachtoffer als getuige gehoord - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2002 (2002), 4460-4473
 • Paul Mevis (2002) - Antilliaanse detentieomstandigheden - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2002 (2002), 4609-4619
 • Paul Mevis & T Kooijmans (2002) - Permanente camera-observatie - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (2002), 270-282
 • Paul Mevis (2001) - Noot bij nr. 558 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2001 (2001), 3948-3951
 • Paul Mevis (2001) - Noot bij nr. 697 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2001 (2001), 915-916
 • Paul Mevis (2000) - Noot onder HR 25 januari 2000, NJ 2000/343, HR 30 november 1999 nr. 111.140 en HR 30 november 2000, nr. 111.137 NJ 2000/345 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2000 (9), 2321-2324
 • Paul Mevis (1999) - Passantentermijn en schadevergoeding - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1999 (1999), 52-58
 • Paul Mevis (1999) - NJ 1999, 576 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 1999 (1999), 3267-3271
 • Paul Mevis (1998) - De ultieme triomf van Radbruch? De berechting van ex-DDR-leiders: kanttekeningen bij het `Grensregime-oordeel' van het Bundesverfassungsgericht - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1998 (27), 144-154
 • Paul Mevis (1996) - Annotatie bij Beroepscommissie CRvS 30 augustus 1996 en 26 september 1996 - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1996 (6)
 • Paul Mevis (1994) - Noot onder Nationale Ombudsman - Administratiefrechtelijke Beslissingen, 1994

 • PAM (Paul) Mevis (2021) - Onttrekking aan het verkeer van boksbeugel en wapenstok op grond van art. 36d Sr niet begrijpelijk - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2021 (183)
 • Paul Mevis (2021) - Coronaspuger; bedreiging met zware mishandeling, redelijke vrees en voorwaardelijk opzet) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2021 (171)
 • Paul Mevis (2021) - Vereiste concretisering in vordering tot machtiging van OvJ tot leggen conservatoir beslag ex art. 103 Sv - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2021 (55)
 • Paul Mevis (2021) - Mandatering machtiging ex art. 117 lid 1 Sv aan een politieambtenaar - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2021 (45)
 • Paul Mevis (2021) - Bij bevel dadelijke tenuitvoerlegging bij TBS met voorwaarden vangt de termijn van de tbs aan op het ogenblik dat dit bevel ingaat - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2021 (39)
 • Paul Mevis (2020) - Ontoereikende afwijzing van het aanhoudingsonderzoek - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (83)
 • Paul Mevis (2020) - Herstelarrest Hoge Raad in verband met overschrijding van het strafmaximum - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (12)
 • Paul Mevis (2020) - Opzettelijk gebruik maken van niet op zijn naam gesteld ID-bewijs door bij staandhouding ID-bewisj op naam van zijn neef te overhandigen - SR Updates, 2020 (0439)
 • Paul Mevis (2020) - Cassatie in belang der wet over berekening van de duur van de gemaximeerde tbs - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (175)
 • Paul Mevis (2020) - Aanhoudingsverzoek niet toereikend gemotiveerd - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (230)
 • Paul Mevis (2020) - Vereiste onderbouwing aanhoudingsverzoek - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2020 (229)
 • Paul Mevis (2019) - Rechtspraak HvJ EU is geen grond voor herziening - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (439)
 • Paul Mevis (2019) - R-C en artikel 268 Sv in hoger beroep - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (427)
 • Paul Mevis (2019) - Tweede cassatie in de zaak Heringa/strafbaarheid hulp bij zelfdoding - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (336)
 • Paul Mevis (2019) - Noot onder Hof Den Haag 30 augustus 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2527 en Hof Den Bosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:203 in verband met HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:372: bevestigen en/of vernietigen? - SR Updates, 2019 (0098)
 • Paul Mevis (2019) - Voeging als benadeelde partij na hersteloperatie politierechter in appel toch niet mogelijk - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (104)
 • Paul Mevis (2018) - Betreden balkon flatwoning is geen binnentreden in een woning - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (157)
 • Paul Mevis (2018) - Vals rapport bestemd tot bewijs van enig feit - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (36)
 • Paul Mevis (2018) - Beïnvloeden in de zin van art. 285a Sr - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (34)
 • Paul Mevis (2018) - Geen cassatie tegen tussenbeslissing beklagzaak. Afgeleid verschoningsrecht - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (33)
 • Paul Mevis (2018) - Klaagschrift tegen inbeslagneming - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (453)
 • Paul Mevis (2018) - Afzonderlijke beslagbeslissing politierechter en ontvankelijkheid in het (partiële) appel - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (284)
 • Paul Mevis (2018) - Vrijwillig voldoen aan strafbeschikking na instellen verzet staat niet gelijk aan intrekking verzet. Verdachte ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in verzet - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (295)
 • Paul Mevis (2018) - Overwegende bedenkingen in de zin van de Leerplichtwet - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (415)
 • Paul Mevis (2017) - Verjaring roekeloosheid - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (127)
 • Paul Mevis (2017) - Overzicht bewijsmotivering bij bevestiging aan een correct aangetekend mondeling vonnis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (128)
 • Paul Mevis (2017) - Toepassing art. 80a RO o.g.v. hoogte straffen, ontbreken klacht over niet-passen lex mitiorbeginsel bij overgang van strafrecht naar bestuursrecht - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (136)
 • Paul Mevis (2017) - Bewezenverklaring schuldheling en schuldwitwassen uit zelfde misdrijf. Eendaadse samenloop - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (169)
 • Paul Mevis & Liselotte Postma (2017) - Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, oordeel 2016-85 - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017 (3), 268-286
 • Paul Mevis (2017) - Herhaling en herziening toetsingsmaatstaf bij beslag en beklag o.g.v. art. 94 Sv - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (93)
 • Paul Mevis (2017) - Opzet medeplichtige verhuur bedrijfsruimte/telen hennep - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (66)
 • Paul Mevis (2017) - Verjaringstermijn belaging als voortdurend delict - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (52)
 • Paul Mevis (2016) - Schriftuur houdende grieven - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (175)
 • Paul Mevis (2016) - Delftse Hout plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (162)
 • Paul Mevis (2016) - Motivering grondslag aanvraag tot herziening - SR Updates, 2016 (0364)
 • Paul Mevis (2016) - Feiten van algemene bekendheid - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (249)
 • Paul Mevis (2016) - Bewezenverklaring schuldheling en schuldwitwassen uit zelfde misdrijf. Eendaadse samenloop - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (169)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen telen hennepplanten - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (397)
 • Paul Mevis (2015) - Belediging politie door dragen van een jack met het opschrift A.C.A.B. ('All Cops Are Bastards') - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (126)
 • Paul Mevis (2015) - Geen aanpassing vuistregels schending redelijke termijn - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (133)
 • Paul Mevis (2015) - Hulp bij zelfdoding door niet-arts; Heringa-zaak; overmacht - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2015 (6), 472-490
 • Paul Mevis (2015) - Fictieve informatie; geheim dat bewaring verdient - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (358)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen diefstal in vereniging - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (399)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen vernielen van autobanden - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (398)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen diefstal met geweld in vereniging - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (392)
 • Paul Mevis (2015) - Uitzondering op inschrijfplicht Leerplicht i.g.v. prangende omstandigheden - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2015 (348)
 • Paul Mevis (2015) - Tweede standaardarrest medeplegen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (391)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen diefstal gevolgd door geweld - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (395)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen gijzeling - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (394)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen van diefstal en poging tot diefstal - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (393)
 • Paul Mevis (2015) - Art. 8 lid 2 Lpw maakt geen ongerechtvaardigde inbreuk op art. 9 en/of 14 EVRM en art. 2 Eerste Protocol - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (444)
 • Paul Mevis (2015) - Openlijke geweldpleging en 'samen en in vereniging' - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (451)
 • Paul Mevis (2015) - Bevestiging mondeling vonnis bij ontkennende niet verschenen verdachte - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (491)
 • Paul Mevis (2015) - Betreft HR 17-11-2015, ECLI-NL:HR:2015:3325 en HR 24-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3365 - SR Updates, 2015 (0516)
 • Paul Mevis (2015) - Medeplegen inbraak toereikend gemotiveerd - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (396)
 • Paul Mevis (2014) - Nijmeegse scooterzaak - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (514)
 • Paul Mevis (2014) - (ex-neuroloog) - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2014 (4), 326-357
 • Liselotte Postma & Paul Mevis (2014) - 2014, Oordeel 2014-2, () - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2014 (50), 723-735
 • Paul Mevis & Michiel Wolf (2014) - Strafrecht; bedreiging van hulpverlener door Bopz-patient; (on)toerekeningsvatbaarheid; (geen) strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis - Jurisprudentie Verplichtge GGZ, 2014 (4), 310-318
 • Paul Mevis & Michiel Wolf (2014) - Civiele schadevergoedingsprocedure; Overplaatsing Bopz-patient naar justitiële tbs-kliniek (zijnde een aangemerkte Bopz-instelling); overplaatsing Bopz-patient naar bijzondere afdeling in penitentiair verband (zijnde niet een aangemerkte Bopz-instelling; interne rechtspositie Bopz-patient - Jurisprudentie Verplichtge GGZ, 2014 (4), 331-337
 • Paul Mevis (2014) - Terugverwijzen op voet van art. 423 Sv bij cumulatieve tenlastelegging - SR Updates, 2015 (0105)
 • Paul Mevis (2014) - Ontoereikend bewijs medeplegen verkopen en aanwezig hebben hennep; geen medeplegen via functioneel daderschap - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (513)
 • Paul Mevis (2014) - Toereikend bewijs valselijk 'opmaken' geschrift - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (512)
 • Paul Mevis (2014) - Onvoldoende bewijs voor medeplegen overval - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (510)
 • Paul Mevis (2014) - Bijdrage verdachte niet zonder meer voldoende voor diefstal in vereniging - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (511)
 • Paul Mevis (2013) - Vertegenwoordiging in raadkamerprocedure - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (70), 861-867
 • Paul Mevis (2013) - Geen vordering krachtens wettelijk voorschrift gedaan i.g.v. art. 14 CDW - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (51), 631-637
 • Paul Mevis (2013) - Geen ambtshalve cassatie hoewel geen krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (53), 642-648
 • Paul Mevis (2013) - Vordering op basis noodverordening is geen vordering krachtens wettelijk voorschrift - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (52), 637-642
 • Paul Mevis (2013) - Geen krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (50), 623-631
 • Paul Mevis (2013) - Bevel ex art. 184 lid 1 Sr? Belediging verbalisant - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (49), 615-623
 • Paul Mevis (2013) - Tul-zaak: partiële ontzegging rijbevoegdheid - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2013 (174), 1504-1509
 • Paul Mevis (2012) - Ontoereikende vrijspraak belediging ACAB - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (370)
 • Paul Mevis (2011) - Greens en M.t. tegen het Verenigd Koninkrijk - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (7)
 • Paul Mevis (2011) - Vuistregels vernietigen en bevestigen cfm 423 Sv - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (294)
 • Paul Mevis (2011) - Daderschap van een lege rechtspersoon - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (124)
 • Paul Mevis (2011) - Beklag bij beslag en teruggave aan beslagene - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (125)
 • Paul Mevis (2011) - Ontvankelijkheid in voorwaardelijk cassatieberoep ontnemingszaak - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (315)
 • Paul Mevis (2011) - Ontoereikend gemotiveerde honorering beroep op noodtoestand door dierenarts bij gebruik niet-geregistreerde geneesmiddelen bij duiven - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (578)
 • Paul Mevis (2011) - Ambtshalve cassatie wegens ontbreken beslissing op vordering benadeelde partij - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (577)
 • Paul Mevis (2011) - Jeugdstrafrecht. Verhouding bijzondere voorwaarde en gedragsmaatregel cfm. Art. 77w Sr - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (529)
 • Paul Mevis (2011) - Materieel strafrecht; belediging, feit van algemene bekendheid - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (299)
 • Paul Mevis (2011) - Geen belang bij klacht dat ontneming deels is gebaseerd op feiten waarvoor is vrijgesproken - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (317)
 • Paul Mevis (2011) - Voorbereiding. Alternatieve bewezenverklaring en grenzen meervoudige kwalificatie - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (316)
 • Paul Mevis (2011) - Geen strafbaarheid rechtspersoon ex Drank- en Horecaweet voor 14 september 2005 - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (314)
 • Paul Mevis (2011) - ACAB, feiten van algemene bekendheid en internet - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2011 (116)
 • Paul Mevis (2011) - Ten onrechte volstaan met opgave bewijsmiddelen nu vrijspraak is bepleit - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011
 • Paul Mevis (2011) - Bevestiging vonnis zonder weerlegging verweer - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (295)
 • Paul Mevis (2011) - Aanzetten tot discriminatie, art. 137e Sr, contextverlaten - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011
 • Paul Mevis (2011) - Beklag, inbeslagneming en verschoningsrecht) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (443)
 • Paul Mevis (2011) - Afwijzing getuigenverzoek en voortbouwend appel - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (496)
 • Paul Mevis (2010) - Rechter mag bij de strafoplegging zonder meer rekening houden met nieuwe v.i.-regels - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (393)
 • Paul Mevis (2010) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (19)
 • Paul Mevis (2010) - Medeplegen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (193)
 • Paul Mevis (2010) - Rookverbod in de Tabakswet - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (263)
 • Paul Mevis (2010) - Medeplegen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (194)
 • Paul Mevis (2010) - Verklaring van een persoon wiens identiteit niet blijkt - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (390)
 • Paul Mevis (2010) - 08/01725 LJN:BK0915 - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (404 en 405)
 • Paul Mevis (2010) - Vrijspraak Lucia de B. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (363)
 • Paul Mevis (2010) - Miskenning terugwijzingsopdracht HR i.g.v. samenloop van overtredingen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (574)
 • Paul Mevis (2010) - Relatieve bevoegdheid rechtbank - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (230)
 • Paul Mevis (2010) - IST Richtlijn - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2010 (130)
 • Paul Mevis (2010) - Varkensrechten - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2010 (142)
 • Paul Mevis (2009) - Mede-financiering ISD door gemeente Den Haag (nr. C07/148HR) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (288)
 • Paul Mevis (2009) - Dakdekker na cassatie - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (131), 5
 • Paul Mevis (2009) - Bevoegd gerecht tussentoets bij ISD - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (292)
 • Paul Mevis (2009) - Stelplicht bij herziening II - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (348)
 • Paul Mevis (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008
 • Paul Mevis (2008) - Oplegging terbeschikkingstelling, inhoud oordeel deskundige, causaal verband - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008 (3), 199-201
 • Paul Mevis (2008) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (32), 3754-3756
 • Paul Mevis (2008) - Weigeringsgrond in appel na horen van de getuige door rechter-commissaris - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (25), 2972-2973
 • Paul Mevis (2008) - Eisen middel cassatie - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (50), 6354-6355
 • Paul Mevis (2008) - zitting 06-12-2007 - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008 (4), 255-257
 • Paul Mevis (2008) - Gebiedsontzegging o.g.v. art. 172 Gemeentewet niet mogelijk als die o.g.v. APV kan - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (17), 2041-2043
 • Paul Mevis (2008) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (14), 1638-1644
 • Paul Mevis (2008) - Herziening niet ontvankelijk - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (14)
 • Paul Mevis (2008) - Geen herziening ad info feiten - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (14)
 • Paul Mevis (2008) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (17), 2008-2013
 • Paul Mevis (2008) - Oordeel dat overschrijding van de redelijke termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid OM is ontoereikend gemotiveerd - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (18), 2203-2204
 • Paul Mevis (2007) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (18), 2216-2227
 • Paul Mevis (2007) - m.nt. P.A.M. Mevis - Bopz Jurisprudentie, 2007 (1), 75-78
 • Paul Mevis (2007) - m.nt. P.A.M. Mevis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (18), 2209-2216
 • Paul Mevis (2007) - Regiezitting - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (50), 6315-6317
 • Paul Mevis (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007 (30), 3930-3932
 • Paul Mevis (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2007 (35-36), 4532-4534
 • Paul Mevis (2006) - Noot bij Verlenging TBS - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2006 (4), 258-261
 • J de Lange & Paul Mevis (2005) - Rechtbank 's-Gravenhage 16 november 2004, (regimesverschraling) (KG 04/1214; Hofhuis) - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2005 (2005), 48-53
 • Paul Mevis (2002) - Bezwaar en beroep tegen overplaatsing - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (2002), 195-197
 • Paul Mevis (2002) - Permanente cameraobservatie. Nr. 02/1580/GA - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2002 (2002), 354-365
 • Paul Mevis (2001) - Noot bij nr. 41 - Bopz Jurisprudentie, 2001 (7), 169-172
 • Paul Mevis (2000) - Noot - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2000 (2000), 42-42
 • Paul Mevis (2000) - Langdurig verblijf als tbs-passant in de FBI - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2000 (2000), 134-136
 • Paul Mevis (1998) - Voorbereiding verdediging strafzaak in inrichting (SG-A97/501; Meijers, Bosch, Van Staveren, Bevaart, secr.) - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1998 (9), 48-51
 • Paul Mevis (1997) - Annotatie bij uitspraak Gerechtshof Arnhem - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1997 (7)
 • Paul Mevis (1996) - Overgangsregeling plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1996 (6)
 • Paul Mevis (1996) - Tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf. Compensatie - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1996 (6)
 • Paul Mevis (1996) - Beklag over negatief plaatsingsadvies. Maginale toetsing - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1996 (6)
 • Paul Mevis (1995) - Noot - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1995 (4)
 • Paul Mevis (1995) - Toezicht op verkeer tussen gedetineerden en raadsvrouwe - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1995 (5)
 • Paul Mevis (1994) - Noot onder Beroepscommissie Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing. - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 1994

 • Paul Mevis (2019) - De bovengrens van de gevangenisstraf; expliciete waarborg tegen onevenredige bestraffing? - Wolters Kluwer
 • Paul Mevis, Liselotte Postma & Veerle Wetering (2019) - Ärztliche Sterbebegleitung in den Niederlanden: kontrollierte Ausnahme - Nomos
 • Paul Mevis (2019) - Tendencies of Overuse in Criminal Law Policy and Criminal Law Enforcement in the Netherlands - Intersentia
 • Paul Mevis (2019) - Juridische kaders in Nederland - De Tijdstroom / Boom Uitgevers
 • Paul Mevis (2018) - Duitsland - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis (2018) - Slotbeschouwing - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis (2018) - Van revolutionaire woelingen en motorbendes; organisatieverboden als risico voor de democratie en de betekenis en rol van het materiële strafrecht, pre-advies voor de Staatsrechtconferentie - Wolf Legal Publishers
 • AM van Kalmthout & Paul Mevis (2018) - The European Impact on National Forensic Psychiatry - Springer
 • J Gunn & Paul Mevis (2018) - Adversarial Versus Inquisitorial Systems of Trial and Investigation in Criminal Procedure - Springer
 • Paul Mevis (2017) - “Hang the Kaiser!”; Prozessmöglichkeiten und rechtlicheVerantwortung nach Artikel 227 und Artikel 228 des Versailler Vertrags - Duncker & Humblot
 • Paul Mevis (2017) - Henk van de Bunt, het Openbaar Ministerie en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad. Enige opmerkingen bij artikel 122 Ro - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis (2016) - Over begraven, kraken en euthanasie: rechtsvinding in maatschappelijk gevoelige zaken, - Wolters Kluwer
 • Paul Mevis (2016) - Verdere harmonisatie van het materiële strafrecht? - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis & M Lindemann (2016) - Recent developments in the Legislation and Case-Law on Euthanasia and Assisted Suicide - A Comparative Analysis of the SItuation in Germany and the Netherlands - Duncker & Humblot
 • Paul Mevis (2015) - Enige opmerkingen over verantwoorde forensisch psychiatrische inbreng in strafzaken - Wolters Kluwer
 • Paul Mevis, Joost Nan & Sanne Struijk (2015) - Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling - Wolters Kluwer
 • Paul Mevis & JM Reijntjes (2014) - Hang Kaijser Wilhelm! But for What? A Criminal Law Perspective - Torkel Opsahl Academic EPublisher
 • Paul Mevis (2014) - Hoofdstuk 4: Gedwongen forensische zorg (voor volwassenen) - ZonMw
 • Paul Mevis (2014) - De bescherming van de woning 25 jaar later - Kluwer
 • Paul Mevis & RAM Verrest (2013) - Enkele gedachten over rechtsvorming en inhoud van strafbaarheid van uitingsdelicten na Hoge Raad 10 maart 2009 - Kluwer
 • Paul Mevis (2013) - Het ambtsmisdrijf van art. 2:360 NASr: navolgenswaardig? - Wolf Legal Publishers
 • Paul Mevis & JM Reijntjes (2013) - Ambtshalve optreden van de rechter; op zoek naar gronden en grenzen - Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen/Boom Lemma uitgevers
 • Paul Mevis (2013) - Procesvertegenwoordiging en rechtsbijstand aan met name de afwezige verdachte in strafzaken - Kluwer
 • Sanne Struijk & Paul Mevis (2012) - Juridische veiligheidsmaatregelen - Kluwer
 • Paul Mevis & P Vegter (2011) - Rapportage over stoornis en gevaar en de betekenis van nieuwe wetenschappelijke inzichten daaromtrent voor die rapportage - Boom / Lemma Uitgevers
 • Paul Mevis & J de Lange (2009) - De gedetineerde als rechtssubject: algemene aspecten van de rechtspositie van gedetineerden - Kluwer
 • Paul Mevis (2009) - De berechting van Wilhelm II - Wolf Legal Publishers
 • Paul Mevis, Jolande Beijerse, ANJ Korenhof & PC Verloop (2008) - Rechter-commissaris en inverzekeringstelling: een paar apart? - Boom Juridische Uitgevers
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2008) - Hoofdstuk 1: Prolegomena - Kluwer
 • Paul Mevis (2008) - Samenloop - Wolf Legal Publishers
 • J de Lange & Paul Mevis (2008) - Rechter en tenuitvoerlegging - Boom Juridische Uitgevers
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2008) - Hoofdstuk 18: Epiloog - Kluwer
 • Paul Mevis (2007) - Gezondheidsrecht en strafrecht; ontwikkelingen in een niet altijd even gemakkelijke relatie - Sdu Uitgevers
 • Paul Mevis (2007) - Hoofdstuk 6, De positie van de strafrechter - Boom Juridische Uitgevers
 • Roel Lange & Paul Mevis (2006) - Constitutional Guarantees for the Independence of the Judiciary - Intersentia
 • Paul Mevis (2005) - Strafrecht, EVRM en Grondwet - Wolf Legal Publishers
 • Paul Mevis (2005) - Hoofdstuk 13, De gedetineerde als rechtssubject - Kluwer
 • T Blom & Paul Mevis (2004) - Juridische veiligheidsmaatregelen - E.M. Meijers Instituut/Kluwer
 • Henk Bunt & Paul Mevis (2004) - Het rechterlijk oordeel in strafzaken ter discussie - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis (2003) - Enkele opmerkingen over aard, formulering en toepassing van bepaalde straf(maximum)verhogende omstandigheden, recidive en terroristisch misdrijf in het bijzonder - Wolf Legal Publishers
 • Paul Mevis, CH Brants, E Prakken & JM Reijntjes (2003) - Op zoek naar de grondslagen - Boom
 • FAM Bakker & Paul Mevis (2002) - Spanningen bij de sanctietoepassing door de strafrechter - Kluwer/Sanders Instituut
 • Paul Mevis (2001) - Art. 365a, 365b en 365c - Gouda Quint
 • Paul Mevis (2001) - Art. 426e - Gouda Quint
 • Paul Mevis (2001) - Art. 327a - Gouda Quint
 • CH Brants, Paul Mevis & E Prakken (2001) - Legitieme strafvordering. Rechten van de mens als inspiratie in de 21ste eeuw - Intersentia Rechtswetenschappen
 • Paul Mevis (2001) - Art. 138b en 138c - Gouda Quint
 • Paul Mevis, JM Reijntjes & J Wöretshofer (2001) - Rechtmatigheidstoetsing in het nieuwe millennium - Intersentia Rechtswetenschappen
 • Paul Mevis & T Blom (2000) - Bewerking van artikel 12, 13, 15 en 16 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Paul Mevis (2000) - Omkoping - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Paul Mevis (2000) - Procesvertegenwoordiging, ambtshalve cassatie en rechtsvorming door de strafkamer van de Hoge Raad - Sanders Instituut/Gouda Quint
 • Paul Mevis (2000) - Introductie: de betekenis van het legaliteitsbeginsel in de rechtsontwikkeling naar een eigentijds strafrecht - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1999) - Europese inspectie van vrijheidsbeneming in Nederland: de grens van de standaardisering in zicht - Ars Aequi Libri, Coornhert Liga
 • Paul Mevis (1998) - Rechtspositie van de psychiatrische patiënt - Kluwer Juridische uitgevers
 • Paul Mevis (1997) - The Integrity of the Criminal Process Requires the Exclusion of Illegally Obtained Evidence - Koninklijke Vermande
 • Paul Mevis (1997) - Overdracht en overname van strafvervolging/Transfer of proceedings - Open Universiteit
 • Paul Mevis (1996) - Het Nederlandse politierecht
 • Paul Mevis (1996) - Overdracht en overname van strafvervolging/Transfer of proceedings - Open Universiteit
 • CPM Cleiren & Paul Mevis (1996) - Het dubbelzijdig karakter van onrechtmatig strafvorderlijk overheidsoptreden - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1996) - Commentaar Algemene wet op het binnentreden (art. 1-15) - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1995) - Bewerking artikelen 94-125n WvSv, artikelen 552a-552g WvSv en Algemene wet op het binnentreden - Kluwer
 • Paul Mevis (1995) - Bewerking artikelen 89-93 - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1995) - De rechtsgevolgen van onrechtmatigheden in het vooronderzoek - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1995) - Enige, niet louter juridische opmerkingen over de berechting van voormalige DDR-functionarissen door de Bondsrepubliek Duitsland - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1994) - Bewerking artikelen 94-125n WvSv, artikelen 552a-552g WvSv en Algemene wet op het binnentreden - Kluwer
 • Paul Mevis (1994) - Rechtsstaat in plaats van gerechtigheid - Siedler Verlag
 • Paul Mevis (1994) - Bewerking Hoofdstuk IX, De terbeschikkingstelling - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1994) - Bewerking artikelen 89-93 - Gouda Quint

 • Paul Mevis (2019) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15, (bewerking voor herdruk) - Kluwer
 • Paul Mevis (2017) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk) - Kluwer
 • Paul Mevis (2016) - Voorwoord - Boom Juridische Uitgevers
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2016) - Voorwoord - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis (2016) - Epiloog - Lannoo
 • Paul Mevis, Joke Tulen, BCM Raes, Evangeline Mulder, Michiel Wolf & Sven Bakker (2015) - Woord vooraf - Wolters Kluwer
 • Paul Mevis (2015) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk) - Kluwer
 • Hjalmar Marle, Michiel Wolf & Paul Mevis (2014) - Voorwoord bij de tweede herziene druk - Kluwer
 • Hjalmar Marle, Michiel Wolf & Paul Mevis (2014) - Afsluiting - Kluwer
 • Paul Mevis (2013) - Voorwoord - Wolf Legal Publishers
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2013) - Prolegomena - Kluwer
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2013) - Epiloog - Kluwer
 • Paul Mevis (2013) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk) - Kluwer
 • Paul Mevis (2011) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk) - Kluwer
 • Paul Mevis (2009) - Commentaar of de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 (bewerking voor herdruk) - Kluwer
 • Paul Mevis (2009) - The Perspective of the Annotator: Some Observations About the Organisations and Format of the Judgements and Decisions of the Criminal Division of the Supreme Court of the Netherlands, and the Role of the Annotator - TMC Asser press
 • Paul Mevis (2008) - Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (2008) - Relevante normeringen Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (2008) - Hoofdstuk 8: De positie van de strafrechter - Boom Juridische Uitgevers
 • Hjalmar Marle, Paul Mevis & Michiel Wolf (2008) - Voorwoord (in Gedragskundige rapportage in het strafrecht) - Kluwer
 • Paul Mevis (2007) - Dwangmiddelen, bijlage 9: Algemene wet op het binnentreden - Kluwer
 • Paul Mevis (2007) - Relevante normeringen Nationale Ombudsman - Kluwer
 • Paul Mevis (2006) - Relevante normeringen Nationale Ombudsman - Kluwer
 • Paul Mevis (2005) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden, Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 - Kluwer
 • Paul Mevis (2005) - Relevante normeringen nationale ombudsman - Kluwer
 • Paul Mevis, AHEC Jordaans & J Wöretshofer (2005) - Voorwoord - Wolf Legal Publishers
 • Paul Mevis (2004) - Kroniek van het strafrecht 2003 - Kluwer
 • Paul Mevis (2004) - Boebespreking - Kluwer
 • Paul Mevis (2003) - Commentaar op de Algemene wet op het binnentreden. Inleidende opmerkingen en artikelen 1-15 - Kluwer
 • Paul Mevis (2003) - Onderdeel Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (2003) - Herziening van het sanctiestelsel. Interventie NJV-vergadering 2002 - Kluwer
 • Paul Mevis (2002) - Onderdeel Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (2002) - Boekbespreking - Amsterdam University Press/K.G. Sauer Verlag
 • Paul Mevis (2001) - Commentary Prosecutor v. Mucic Compel the Accused to Provide Handwriting Sample - Intersentia
 • Paul Mevis & HJB Sackers (2000) - Inleiding - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Paul Mevis (1999) - Commentaar op artt. 94-114, 124-125, 125l-125n, 126g-126gg, 140a, 187b-187d, 552o, 552p - Kluwer
 • Paul Mevis (1998) - Boekbeschouwingen - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1998) - Enige recente ontwikkelingen omtrent het gevangeniswezen - Erasmus Alumni Vereniging
 • Paul Mevis (1998) - Nationale ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1997) - Boekbeschouwing - Martinus Nijhoff Publishers
 • Paul Mevis (1997) - Commentaar artikelen 94-125 n WvSr., artikelen 552a-552g WvSv en algemen Wet op het binnetreden - Kluwer
 • Paul Mevis (1997) - Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1996) - Algemene Wet op het Binnentreden - Gouda Quint B.V.
 • Paul Mevis (1996) - De reikwijdte van art. 125f - EUR
 • Paul Mevis (1996) - Nationale ombudsman Hoofdstuk 1.2.11 - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1995) - Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1994) - Nationale Ombudsman - Gouda Quint
 • Paul Mevis (1993) - Het strafrechtelijk tweepersonenstelsel
 • Paul Mevis (1993) - Nationale Ombudsman - Gouda Quint

 • Sanne Struijk & Paul Mevis (2015) - Supervision of dangerous offenders in Dutch penal law
 • L (Lucas) Noyon, Michiel Wolf, Hjalmar Marle & Paul Mevis (2014) - The right to be assessed by an ‘intercultural’ psychiatrist in Dutch criminal case law

 • Paul Mevis (2010) - Nieuw bij snelheid alleen: hoe snelrecht een toegevoegde waarde kan krijgen - OM

 • Paul Mevis (1989) - Binnen zonder kloppen? : het betreden van woningen in het kader van de strafvordering - Radboud Universiteit Nijmegen

 • Paul Mevis, Sven Bakker, Joost Nan, Barbara Salverda & Joost Verbaan (2016) - Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling - Ministry of Safety and Justice
 • Paul Mevis, P Schnabel, B Meyboom-de Jong, WJ Schudel, CPM Cleiren, M Verkerk, Agnes Heide, G Hesselman & LF Stultiëns (2016) - Voltooid leven, Over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten (rapport tot advies aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport resp. Veiligheid en Justitie) - Adviescommissie voltooid leven
 • Michiel Wolf, Paul Mevis, Sanne Struijk, M Kleijn, Hjalmar Marle & Linda Leeuwen (2016) - Op zoek naar nieuw evenwicht. Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden - Boom Juridische Uitgevers
 • Paul Mevis, Joost Verbaan & Barbara Salverda (2016) - Onderzoek aan in beslag genomen elektronisch gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten - WODC - EUR
 • Paul Mevis, Sven Bakker, Liselotte Postma & Joost Verbaan (2014) - Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten: een jurisprudentieonderzoek - Erasmus School of Law (ESL)
 • MC Bannier, Paul Mevis, PC Verloop & Joost Verbaan (2005) - Wie wat bewaart die heeft wat. Extern rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie n.a.v. Onderzoek naar nut en noodzaak van een bewaarverplichting voor historische verkeersgegevens van telecommunicatieverkeer - Erasmus Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 • Paul Mevis, V Mul & PC Verloop (2005) - Evaluatie Wet Bijzondere politieregisters - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • V Mul, T Blom & Paul Mevis (2004) - Evaluatie Wet herziening GVO - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Paul Mevis & T Kooijmans (2002) - Herziening ten nadele. Rapport van een onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van de herziening ten nadele in het Nederlandse strafprocesrecht, aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Joost Nan, Daniel Grimmelikhuijzen, Chantal Vis, Peter Mascini & Paul Mevis (2019) - Praktijk en jurisprudentie bij openlijke geweldpleging tegen functionarissen met een publieke taak”, ten behoeve van WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB), Projectnummer: 3104 (€ 77.818,13).

 • Michiel Wolf, Sanne Struijk, Paul Mevis & Hjalmar Marle (2012) - The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands - 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS)
 • Paul Mevis (1996) - Straftoemeting - Voordracht voor vakgroep strafrecht

 • C Kelk, MS Groenhuijsen, Y Buruma, Paul Mevis & CJM Schuyt (2002) - Delikt en Delinkwent (Journal)

WoltersKluwer

Begindatum goedkeuring
januari 2010
Einddatum goedkeuring
april 2024
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
Lid redactie Handboek strafzaken

Gerechtshof Amsterdam

Begindatum goedkeuring
januari 2013
Einddatum goedkeuring
april 2024
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Raadsheer-plaatsvervanger

Rechtbank Rotterdam

Begindatum goedkeuring
januari 2013
Einddatum goedkeuring
april 2024
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Rechter-plaatsvervanger

Boom Juridische Uitgevers

Begindatum goedkeuring
januari 2014
Einddatum goedkeuring
april 2024
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
lid redactieraad Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Min. van Veiligheid & Justitie

Begindatum goedkeuring
februari 2014
Einddatum goedkeuring
april 2024
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
lid adv cie Modernisering Wetboek v Strafvordering

Criminal Law II - Criminal Procedure

Year
2021
Year Level
bachelor 2, bachelor 2
Course Code
RR216

Criminal Law I

Year
2021
Year Level
bachelor 2, bachelor 2
Course Code
RR217

Financial-economic Criminal Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB96

Advanced Criminal Procedure

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB94

Advanced Substantive Criminal Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB95

Criminal Health Law

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RL92

Forensic Psychiatry

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM36

Sanction Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB50

Legal Practice in Theory & Practice

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB90

Criminal Law II - Criminal Procedure

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD216

Criminal Law I

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD217

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen