prof.dr. (Reinout) Q.W.J.C.H. Kok

Endowed Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 5-41
Telephone
+31 10 4082665
Email
kok@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • Q.W.J.C.H. Kok (2017). Het tegengaan van verdragsmisbruik onder het multilaterale instrument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2017 (4), 147-156.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in EU-rechtelijk perspectief. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2016 (146.1), 121-143.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). The Principal Purpose Test in Tax Treaties under BEPS 6. Intertax, 2016 (4), 406-412.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). De fiscale eenheid in het licht van het EU-recht na de arresten Groupe Steria en Finanzamt Linz. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (12), 379-387.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). Enkele aspecten van de 'principal purpose test'. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7083), 184-192.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2015). De wet aanpassing fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7123), 1442-1459.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2015). De antimisbruikbepaling in de Moeder-dochterrichtlijn. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2015 (9), 277-282.
    • Q.W.J.C.H. Kok & L. Koot (2015). Een nieuwe regeling voor valutaresultaten bij buitenlandse ondernemingen. Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (788).
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2014). Winstdrainageperikelen. Weekblad Fiscaal Recht, 116-128.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). De stakingsverliesregeling en het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (523), 523-529.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Renteaftrek bij acquisities. Ondernemingsrecht, 2014 (48), 237-249.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2013). De objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten vergeleken met de deelnemingsvrijstelling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2013 (september), 212-223.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2013). De bezitseis in het regime fiscale eenheid. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (december), 267-273.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.C. de Smit (2012). Wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2012 (1), 3-15.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2012). Exit Taxes for Companies in the European Union After National Grid Indus. EC Tax Review, 2012 (4), 200-206.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: goede stappen vooruit en gemiste kansen. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6896), 962-980.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6915), 944-955.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Compatibility of exit taxes and Community law. EC Tax Review, 2011 (2), 62-74.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). International aspects of distressed debt: the Dutch creditor's point of view. European Taxation, 2011, 75-84.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). De onmogelijkheid van een grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6858), 607-615.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Schuldsanering in de vennootschapsbelasting. Ondernemingsrecht, 35 (5), 179-185.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Ondernemingsfinanciering in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (7/8), 268-277.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Domestic and cross-border loss relief in the European Union. Intertax, 2010 (12), 663-671.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). De renteaftrekbeperkingen in het consultatiedocument. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2009 (7/8), 274-281.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). Vreemde valuta en de deelnemingsvrijstelling. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6979), 115-122.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Eén jaar werken aan winst. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (1), 9-15.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). De grensoverschrijdende fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6774), 795-805.
    • Q.W.J.C.H. Kok & L.A.G. Herms (2008). CCCTB en renteaftrek. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008 (11), 419-426.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De koop van een vennootschap uit een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2007 (6695), 65-71.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Enkele aspecten van onvolwaardige vorderingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (4), 161-168.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De herziening van de vennootschapsbelasting: een afsluitend overzicht. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2007 (1), 3-16.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). De invloed van de samenhang tussen rente en valutaresultaten op de renteaftrekbeperkingen en de groepsrentebox. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6709), 253-258.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.C.M. van Sonderen (2006). Octrooibox, groepsrentebox en renteaftrekbeperkingen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2006 (oktober), 155-167.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Kroniek van het herziene regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (1), 131-137.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Enkele aspecten van het wetsvoorstel 'Werken aan winst'. Fiscaal Weekblad FED, 2006 (88), 3-23.
    • J.C.M. van Sonderen & Q.W.J.C.H. Kok (2006). Over verliesverrekening in de tijd, grensoverschrijdende fiscale eenheden, de liquidatieverliesregeling en een aftrekbeperking voor aandelen en opties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (7-8), 293-300.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Pleidooi voor het opnemen van een groepsdeelbenadering in het regime fiscale eenheid. Weekblad Fiscaal Recht, 2005 (6611), 207-211.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). The classification of debt and equity. Derivatives & Financial Instruments, 204-207.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2011 (7/8), 7-9.
    • Q.W.J.C.H. Kok & R.J. de Vries (2011). Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid. Ondernemingsrecht, 2011 (4), 164-166.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Foreign Exchange Results and the Credit for Foreign Withholding Taxes. Derivatives & Financial Instruments, 2011, 263-268.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Introduction of Deutsche Shell Legislation in the Netherlands. Derivatives & Financial Instruments, 13 (5), 298-300.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J. Op den Brouw (2010). When does hedging accounting have to be applied? Derivatives & Financial Instruments, 2010 (September), 83-86.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Interest and forex fluctuations. Derivatives & Financial Instruments, 2010 (January/February), 21-24.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2009). De verplichte groepsrentebox. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009/1645.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Fiscaal Praktijkblad, 2007.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Grensoverschrijdend ondernemen. Controllers Magazine, 2007.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Dividendbelasting-aspecten van de inkoop van (beursgenoteerde) eigen aandelen. Ondernemingsrecht, 14 (158), 543-544.
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, S.A. Stevens & J.L. van de Streek (2006). VPB Gids 2006 (hoofdstukken 7, 8 en 9 en 14). VPB Gids, 2006 (2006).
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Invorderingsrecht en de fiscale eenheid Vpb. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (8), 16-19.
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Vereisten voor het vormen en continueren van een fiscale eenheid. Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 4-8.
    • Q.W.J.C.H. Kok & J.A.R. van Eijsden (2007). Afgewaardeerde vorderingen (Fiscale monografieën, 124). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, A.A. Bruijstens & E.W. Ros (2009). VPB gids 2009. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E. Nijkeuter, A.A. Bruijstens & E.W. Ros (2008). VPB gids 2008. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, E.J.W. Heithuis, R.P. van den Dool & I. de Nies (2007). Compendium vennootschapsbelasting, 6e druk. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok, J.L. van de Streek, S.A. Stevens & E. Nijkeuter (2007). VPB gids 2007. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). De Wet VPB 2007 (Fiscaal actueel, 1). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). VPB Gids 2005. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2016). Het leerstuk van de onzakelijke lening. In M. Samadi, T.A. Keijzer, R. de Graaff & C.C. de Kluiver (Eds.), Rechtsvorming door de Hoge Raad. Nijmegen: Uitgeverij Ars Aequi
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Art. 13b Wet VPB 1969 en valutaperikelen. In Strik(t) fiscaal - opstellen aangeboden aan Mr. drs. S.A.W.J. Strik (pp. 185-195). Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2010). Opties in de deelnemingssfeer en de aanmerkelijkbelangsfeer. In Bijdrage aan Vriendenbundel '40 Jaar Cursus Belastingrecht' (Tribuut aan Leno Sillevis en Nico de Vries) (pp. 99-107). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2014). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In S.A.W.J. Strik & J.L. van de Streek (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer
    • E. Nijkeuter, E.W. Ros, C. Bruijsten & Q.W.J.C.H. Kok (2010). Hoofdstuk 7, 11 en 12. In Vpb gids 2010. Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Cursus Belastingrecht. In Vennootschapsbelasting, onderdeel 2.6.0 en 2.7.0
    • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Onderdelen: Fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling? In Rechtspersonen (losbladig). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Elsevier handboek voor het bedrijf, hoofdstuk 13.3. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier
    • Q.W.J.C.H. Kok (2007). Onderdeel 'deelnemingsvrijstelling' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Elsevier Handboek voor het bedrijf. Hoofdstuk 13.5 en 13.6. In Elsevier Handboek voor het bedrijf (losbladig). Amsterdam: Elsevier
    • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Onderdelen 'Deelnemingsvrijstelling' en 'verliesverrekening' (bewerking). In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht (vennootschapsbelasting) (losbladig) (Studenteneditie, 2006-2007). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Het belastinghandboek voor het bedrijf, bewerking van: onderdeel 13.8, verliesvennootschappen, onderdeel 13.3, vrijgestelde fusies. In M.A. de Kleer (Ed.), Het belastinghandboek voor het bedrijf (pp. 1-30). Maarssen: Reed Elsevier MKB
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Bewerving van onderdeel "Fiscale eenheid" (3.3.4). In H.P.A.M. Arendonk & J.C.M. Sonderen (Eds.), Rechtspersonen (Kluwer) (pp. 93-118). Deventer: Kluwer
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Bewerking onderdeel 2.4.0, deelnemingsvrijstelling. In R.J. de Vries & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht vennootschapsbelasting (studenteneditie) (pp. 2.4.0-2.4.14). Deventer: Gouda Quint
    • Q.W.J.C.H. Kok (2005). Rechtspersonen (deel fiscale eenheid). In DGA Gids 2000
   • Q.W.J.C.H. Kok (2011). Noot bij: Hoge Raad der Nederlanden. (2011, april 29), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2011-, 2011/1308, (Aankoopkosten gevoegde dochter zijn niet aftrekbaar).
   • Q.W.J.C.H. Kok (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juli 11), Fiscaal Weekblad FED 2008-103/21, 43 484, (LJN: BB3444). p.16-19.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2006, april 14), Ondernemingsrecht 2006-10, 41815, (Geen kostenaftrek voor deelnemingen buiten de EU/EER). p.403-405.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2006). Noot bij: HR. (2006, oktober 20), Fiscaal Weekblad FED 2006-114, 41463, p.5-10.
   • Q.W.J.C.H. Kok (2005, december 16). De fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. EUR (540 pag.) (Den Haag: SdU) Prom./coprom.: prof.dr. J.C.M. van Sonderen.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker. Weekblad voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker. Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2013 t/m 2013). Vaste medewerker. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2012 t/m 2012). Vaste medewerker. Weekblad voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2009 t/m 2012). Contributing Editor. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.
   • Q.W.J.C.H. Kok (periode: 2011 t/m 2012). Vaste medewerker. Tijdschrift voor Ondernemingsrecht.
 • Ernst & Young

  Start Date
  Sep/2014
  End Date
  Is current
  Description
  Belastingadviseur
  Specialty
  Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld

  Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

  Start Date
  Jan/2011
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Partner
  Specialty
  Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld
 • Vennootschapsbelasting

  Title
  Vennootschapsbelasting
  Year
  2018
  Period
  B 1.4
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Fiscaal recht)

  Verdieping vennootschapsbelasting

  Title
  Verdieping vennootschapsbelasting
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Fiscaal recht / Directe belastingen)

  Vennootschapsbelasting

  Title
  Vennootschapsbelasting
  Year
  2018
  Period
  B 1.4
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs)
 • Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht

  Role
  Contributing Editor
  Start Date
  Jan/2009
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082665
 • weekblad voor fiscaal recht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jun/2012

  weekblad voor fiscaal recht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jun/2012

  tijdschrift ondernemingsrecht

  Role
  vaste medewerker
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jan/2011

  Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (EY)

  Role
  Belastingadviseur, thans partner (sinds juli 2009)
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  May/1999

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam