Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)

Onderzoekscentrum Erasmus School of Law
Foto van belasting

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten, waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland.

Onze missie

Het onderzoek richt zich vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in opdracht van derden, zoals gemeenten en ministeries. Ook het organiseren van en het leveren van bijdragen aan congressen, seminars e.d. over de belastingheffing van lokale overheden rekent het ESBL (onder andere) tot zijn taak.

Gelijktijdig met de instelling van het ESBL in 1992 is de bijzondere leerstoel Heffingen lokale overheden in het leven geroepen op initiatief van een aantal grote gemeenten, de Bank Nederlandse Gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Hiertoe werd de Stichting J.H. Christiaanse opgericht, die is vernoemd naar de voormalige Rotterdamse hoogleraar belastingrecht. Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse ziet toe op het financiële en organisatorische reilen en zeilen van het ESBL.

Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse bestaat momenteel uit de volgende personen:

NaamFunctieNamens
mr. A. Hartog MBA CM CAM CQM CIRM CBPMVoorzitterSamenwerkingsverband Drechtsteden
mr. N. Sewnarain Secretaris / PenningsmeesterGemeente Rotterdam
dhr. mr. drs. J.G. Bakker MPMLidGemeente Amsterdam
mr. S. Habieb MFPLidGemeente Den Haag
mr. G. SchipperLidLandelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB)
mr. prof. dr. M.F. de Wilde LL.MLidErasmus School of Law (EUR)
mr. prof. dr. P. KavelaarsLidErasmus School of Economics (ESE)
mr. P. van den BoschLid 

Het bestuur wordt ondersteund door dhr. drs. W. Drijver MBA

Bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden

Prof. mr. dr. A.W. (Arjen) Schep is als bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden verbonden aan Erasmus School of Law. Hij is tevens wetenschappelijk directeur van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).

De leerstoel is een initiatief van de Stichting J.H. Christiaanse. Deze stichting is in 1992 opgericht ter financiering van de leerstoel Heffingen van lokale overheden en het ESBL. Het bestuur van de Stichting J.H. Christiaanse bestaat naast vertegenwoordigers van Erasmus School of Law en Erasmus School of Economics uit vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,  Gemeentebelastingen en Basisregistratie Drechtsteden (GBD) en de Landelijke Vereniging voor Belastingen van Lokale overheden (LVLB).

Onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek

Zowel de leerstoelhouder als het ESBL verricht onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek naar de heffingen van lokale overheden. Zij doen dit zowel op eigen initiatief als in opdracht van derden. Opdrachtgevers zijn doorgaans (maar niet uitsluitend) overheden. Voor de inhoud van het onderzoek is geen verantwoording verschuldigd aan de Stichting Christiaanse. De uitgevoerde onderzoeken worden alle gepubliceerd. Bij het onderzoek geldt de gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Benoemingsprocedure bijzonder hoogleraar

De benoemingsprocedure voor de bijzondere leerstoel Heffingen van lokale overheden betreft een open benoemingsprocedure die gelijk is aan de benoemingsprocedure van een algemeen hoogleraar. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit beslist over de benoeming, na advies van het college van promoties, dat bestaat uit de decanen en de rector. De kandidaat wordt beoordeeld door een benoemingsadviescommissie, die wordt voorgezeten door de decaan van ESL en verder bestaat uit wetenschappelijke staf van ESL en minimaal één extern lid van buiten de Erasmus Universiteit. De  Stichting J.H. Christiaanse maakt geen deel uit van de benoemingsadviescommissie, maar is met één persoon vertegenwoordigd als adviserend lid. Een extern assessment maakt onderdeel van de procedure. Als het college van promoties akkoord gaat met de door de benoemingsadviescommissie voorgedragen kandidaat, stemt het College van Bestuur in met de benoeming.

Ons onderzoek

Het ESBL verricht onafhankelijk en onpartijdig wetenschappelijk onderzoek naar de heffingen van lokale overheden.

Meer over ons onderzoek
Foto van student die boek leest in Library

ESBL Nieuws

Pleidooi voor een vlaktaks

Nino Arzini, wetenschappelijk docent Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law, schreef een blog over de uniformisering van de btw.
Nino Arzini

Het nieuwe kabinet wil consumptiegedrag gaan sturen, “maar kijk dan ook naar goede btw- en accijnswetgeving”

Onderzoeker Ilona van den Eijnde en universitair docent Martijn schreven een blog over het sturen van consumptiegedrag door belastingwetgeving.
supermarkt

Btw-vrijstellingen - Be careful what you wish for ….

Recentelijk schreef Liesbeth Metzemaekers-Beks, docent Indirecte Belastingen aan Erasmus School of Law, een blog over de paradox van btw-vrijstellingen.
9 gekleurde blikjes frisdrank

Nieuwe OESO-akkoord is een doorbraak voor eerlijke belasting

Volgens Maarten de Wilde, hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan Erasmus School of Law, is het nieuwe OESO-akkoord een doorbraak in de belastingwereld.
Foto van Maarten de Wilde

“Tijd om wit werk te belonen om zwart werk terug te dringen” 

Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht, pleit voor een experiment met een Zweeds belastingsysteem voor consumentendiensten in Nederland.
Spotlight Interview Sigrid Hemels

Wie de schoen past trekke hem aan

Recentelijk schreef Anne Janssen, docent Indirecte Belastingen, een blog over btw-fraude in de wereld van e-commerce. De blog is hier te lezen.
Foto van e-commerce

Prinsjesdag 2021

Onlangs schreef Ilona van den Eijnde, onderzoeker aan Erasmus School of Law, een blog over Prinsjesdag 2021. De blog is hieronder te lezen:

CBAM! Een nieuwe CO2-heffing in een douanejasje

Onlangs schreef Martijn Schippers, universitair docent Douanerecht aan Erasmus School of Law, een blog over een nieuwe CO2-heffing aan de Europese grenzen.
mr. Martijn Schippers

Fiscaliteit als oplossing voor al uw problemen

Recentelijk schreef Ilona van den Eijnde een blog over de verdere groei aan leefstijlbelastingen en de mogelijke gevolgen voor de maatschappij.

Computer says no! Hof van Justitie zegt yes!

Onlangs schreef Madeleine Merkx, hoogleraar Indirecte Belastingen, een opiniërende blog over het gebruiksrecht op software bij het Hof van Justitie.
Foto van prof. Madeleine Merkx

Ontvangt u de ESBL-nieuwsbrief al?

Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en evenementen van het ESBL? Meld u dan aan voor de ESBL-nieuwsbrief! U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar Anna Tran (tran@law.eur.nl)

Algemeen contact

Arjen Schep

Prof. mr. dr. A.W. Schep

Wetenschappelijk directeur

E-mailadres
schep@law.eur.nl

Pers

Ronald de Groot

Ronald de Groot

Communicatieadviseur

E-mailadres
rdegroot@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 6 53 641 846

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen