Alumni in the spotlight | mr. Anton Westerlaken

Erasmus School of Law
Het algemeen belang gaat altijd voor het belang van het individu

Mr. Anton Westerlaken

Oud-bestuursvoorzitter Maasstad Ziekenhuis

Anton Westerlaken (1955) was tussen 2012 en 2016 bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Daarvoor was Westerlaken onder andere werkzaam als lid van de raad van bestuur van het Erasmus MC. 

De meeste (landelijke) bekendheid kreeg hij waarschijnlijk als voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakbond (CNV). Na de uitbraak van de zogenaamde Klebsiella-bacterie in 2012 werd aan Westerlaken gevraagd om leiding te geven aan het Maasstad ziekenhuis. Hij heeft het voor elkaar gekregen om het Maasstad weer in rustiger vaarwater te krijgen.

Door te focussen op kwaliteit en samenwerking is het ziekenhuis in de rankings omhoog gegaan, kunnen er zwarte cijfers gepresenteerd worden en is er meer samenwerking in de regio tot stand gekomen.

Verandering

De rode draad in het werkzame leven van Westerlaken is zijn ervaring met verandermanagement. Het bevreemdt Westerlaken dat mensen vaak moeite hebben met verandering, aangezien ze in het dagelijks leven veelvuldig met verandering te maken krijgen. Zo verandert bijvoorbeeld het programma-aanbod op televisie, of de indeling in de schappen van de supermarkt. Als mensen zelf moeten veranderen ontstaat er echter stress en verzet. Westerlaken kijkt daar nuchter naar: “het algemeen belang gaat altijd voor het belang van het individu.” Voordat Westerlaken een nieuwe functie accepteert kijkt hij altijd kritisch naar zichzelf: “kan en wil ik iets betekenen in wat er van mij verwacht wordt en ga ik daar ook nog een beetje plezier aan beleven?” Daarnaast kijkt Westerlaken ook altijd wat hij voor de mensen kan betekenen.

Een bijdrage aan de maatschappij leveren is voor Westerlaken een kernpunt. Vanuit zijn opvoeding kreeg hij al mee dat “je niet voor jezelf, maar voor anderen” op de wereld bent. Wat Westerlaken in zijn werkzame leven geleerd heeft is dat de basisprocessen in ieder bedrijf in feite hetzelfde zijn. “Als je daarop attent bent dan kom je er wel”. Wat Westerlaken anderen probeert te leren is dat je elkaar op tijd moet aanspreken op de kerntaken die bij een bedrijf horen. Pak daarin zelf je verantwoordelijkheid. Kijk niet alleen naar anderen, maar stel jezelf altijd de vraag: “wat kan ik er zelf aan veranderen?” Westerlaken studeerde Rechtsgeleerdheid in deeltijd en deed dat vooral uit nieuwsgierigheid. Zijn binding met de studie was doordat hij in deeltijd studeerde enigszins beperkt. Wel heeft hij veel plezier in zijn werkzame leven van de studie rechten, ook al is hij niet in de juridische sector gaan werken. Hij heeft er geleerd hoe hij analytisch moet denken en hoe je een situatie vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken.

Maatschappij

Studenten van nu wil hij meegeven dat wanneer je al van jongs af aan weet wat je wilt, je zo snel mogelijk moet beginnen met je te specialiseren. Als je dat echter niet weet, dan is het zaak je zo breed mogelijk te oriënteren, ook in de keuze voor de master. Westerlaken waarschuwt voor teveel specialisatie: “we breken onze nek in dit mooie landje over doorgeschoten specialisme.” Volgens Westerlaken heeft de samenleving ook behoefte aan generalisten, mensen die kijken naar het grotere geheel en tussen de verschillende specialisaties verbindingen kunnen leggen. “Misschien is dat wel de échte specialisatie.”

In het hele gesprek met Westerlaken klinkt zijn bewonderingswaardige overtuiging door dat je als individu moet kijken hoe je zoveel mogelijk aan de maatschappij kunt teruggeven. Hij roept studenten dan ook op om tijdens de studie daar al mee te beginnen: “benut je studententijd maximaal, maar begin zo snel mogelijk met het ontplooien van maatschappelijke activiteiten.”

ESL-alumnus Anton Westerlaken is op vrijdag 31 maart 2017 overleden. Hij is 62 jaar geworden.

Publicatiedatum: 7 november 2013
Aangepast: 3 april 201

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen