Alumni in the spotlight | Prof. mr. Marielle Koppenol-Laforce

Marielle Koppenol Laforce
Toen ik Internationaal Privaatrecht van prof. Wiek Slagter kreeg, wist ik dat ik de juiste studiekeuze had gemaakt”

Marielle Koppenol-Laforce

Advocaat/partner bij Houthoff Buruma en hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit van Leiden

Prof. mr. Marielle Koppenol-Laforce is advocaat/partner bij Houthoff en hoogleraar Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit van Leiden. De basis voor haar carrière legde zij in de stad van haar geboorte, Rotterdam.

Rechten in Rotterdam

De keuze voor rechten in Rotterdam had voor Koppenol-Laforce verscheidene redenen. “Het was een deels negatieve keuze. Ik had onvoldoende B-vakken voor een studie in die richting, maar wilde geen taal of geschiedenis studeren. Op die wijze bleef rechten over. Daarnaast heb ik op een bepaalde manier altijd wat met rechten gehad. Ik vond het leuk om te debatteren over de maatschappij, na te denken over vraagstukken van recht en onrecht. Daarnaast was ik net getrouwd en mijn echtgenoot werkte in Rotterdam, waardoor wij daar gingen wonen. Tot slot had ik wel een vage notie van de ‘niet lullen, maar poetsen’ houding die bij Rotterdam hoort.”

Uiteindelijk is de keuze voor Rotterdam Koppenol-Laforce goed bevallen. “Alhoewel het begin teleurstellend was. Er was onderling onenigheid (de beroemde vis van Ter Heide heb ik dan ook gemist), we hadden weinig contacturen en weinig echt juridische vakken. Economie, statistiek, kennis en wetenschap voerden de boventoon. Net toen ik het met een gevoel van ‘is dit het nou’ wilde opgeven, kreeg ik Internationaal Privaatrecht van professor Wiek Slagter. Toen wist ik dat ik toch de juiste keuze had gemaakt.” 

Mijn tip: “Besef dat je studeert, dat is iets heel anders dan eren voor tentamens. Je bent in een gezegende positie en hebt veel kennis binnen handbereik.”

.

Wiek Slagter

Professor Slagter bleek een cruciale rol in het academische leven van Koppenol-Laforce te gaan spelen. “Ik liep een keer bij hem binnen en toen dachten ze dat ik een andere ‘Koppenol’ was die kwam solliciteren voor de functie van student-assistent. Na een goed gesprek werd ik aangenomen, pas later kwam de persoonsverwisseling uit. Na mijn afstuderen werd mijn scriptie in de Kluwer Post Scriptum gepubliceerd en werd mijn student-assistentschap bij prof. Slagter omgezet in een parttime dienstverband als wetenschappelijk docent. Later werd dit uitgebreid tot een voltijdse aanstelling. Dat kwam goed uit, want tijdens mijn studie had ik reeds twee kinderen gekregen en de baan groeide mee. Later hoorde ik dat medestudenten daar bewondering voor hadden en kracht uit putten.”

Na het emeritaat van professor Slagter promoveerde Koppenol-Laforce in 1997 bij professor Vlas die tijdelijk als hoogleraar aan de EUR was aangesteld, naast zijn hoogleraarschap aan de VU. Vervolgens werd zij universitair hoofddocent (UHD). Al heel vroeg was zij actief binnen een van de facultaire politieke partijen en werd zij voorzitter van de faculteitsraad. In 1999 studeerde zij af in Notarieel recht aan de VU en in 2000 maakte zij de overstap naar de advocatuur.

De start in de advocatuur was voor Koppenol-Laforce ongelukkig, hoewel niet op het juridische vlak. “Mijn eerste zaak is een kernarrest van de Hoge Raad over het kernbeding (het arrest Weevers/Stous) geworden. Het kantoor waarbij ik partner was - Steins Bisschop Meijburg, gelieerd aan KPMG - ging failliet. Vervolgens kon ik bij Houthoff terecht, waar ik nu partner ben.” Ook de wetenschap bleef Koppenol-Laforce roepen, want ze bleef publiceren en vanaf 2003 gaf zij weer colleges aan de Universiteit van Leiden. Daar werd zij in 2010 benoemd tot hoogleraar.

Mogelijkheden

Aan studenten wil Koppenol-Laforce wel iets meegeven: “Besef dat je studeert, dat is iets heel anders dan leren voor tentamens. Je bent in een gezegende positie en hebt veel kennis binnen handbereik. Je doet jezelf (en de maatschappij) echt tekort als je daar geen gebruik van maakt. Voor enthousiaste leergierige studenten doet vrijwel iedere docent met plezier een stapje extra. Besef dus ook hoeveel kansen je hebt!”

Publicatiedatum: 19 mei 2014
Aangepast: 26 april 2018

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen