Aanmelden Outcomes Academy

Uw gegevens

Aanhef
Overnachting
Bij de prijs van het programma is een overnachting inbegrepen. Graag horen wij of u van de mogelijkheid om te overnachten gebruik zal maken. 
overnachting keuze

Betaling

Voor aanvang van het programma ontvangt u of uw werkgever een factuur voor uw deelname.

Factuurgegevens

De factuur ter hoogte van 1950 euro voor uw deelname aan Outcomes Academy zal na verwerking van uw inschrijving verzonden worden per mail of post. U kunt hieronder aangegeven wie uw factuur zal voldoen en welke gegevens bij de facturering gebruikt dienen te worden. 
Factuurbedrag wordt voldaan door:

Bedrijfsgegevens

Hoe heeft u ons gevonden?

Annulering

Annulering is slechts mogelijk per aangetekende brief. De kosten voor annulering zijn als volgt: 

- annulering tot 2 maanden voor start van de opleiding: 500 euro
- annulering tot 1 maand voor start van de opleiding: 10% van totaalsom
- vanaf 2 weken voor start: 50% van totaalsom
- vanaf 8 uur voor start of na aanvang: 100% van totaalsom

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de deelnemersadministratie- en communicatie voor het Outcomes Academy.

De in het kader van de Opleiding door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het Inschrijvingsformulier, worden door EURAC conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beveiligd.  

Auteurs-/eigendomsrecht

Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Impact Centre Erasmus en/of EURAC B.V. verzorgde opleiding, event of masterclass en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van resp. Impact Centre Erasmus of EURAC B.V.  en/of de docent(en) en/of de gastspreker(s) van de betreffende opleiding, event of masterclass.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden ter beschikking te stellen.

Dank voor uw aanmelding.

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.

Privacy Statement