MVO Expertpanel

Het MVO Expertpanel biedt de mogelijkheid om MVO professionals en besluitvormers te bevragen over de stand van zaken, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid.  De reacties van de panelleden kunnen leiden tot nieuwe inzichten, aanzet geven tot nieuw onderzoek en nieuwe informatie die wordt gebruikt in het Executive Program CSR. Het MVO Expertpanel beantwoordt eens per kwartaal een korte vragenlijst over één specifiek onderwerp. Momenteel heeft het MVO Expertpanel circa 400 leden. Het is de bedoeling het MVO Expertpanel uit te bouwen naar 1000 leden.

Het MVO Expertpanel bestaat uit MVO professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, de not for profit, ontwikkelings- en goede doelen organisaties. Deelnemers zijn voornamelijk CEO/algemeen directeur en MVO of CSR managers van ondermeer de AEX/AMX bedrijven en organisaties uit het professionele netwerk van de betrokkenen. Zij zijn allen actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook (oud) docenten en alumni van het Executive Program CSR maken deel uit van het MVO Expertpanel. Het meeste recente artikel vindt u hieronder:  

Van winst maken naar goeddoen.

Hieronder vindt u de overige enquêtes met daarbij een link naar het volledige artikel.

MVO: lange termijn doelstellingen naar korte termijn actie: Het artikel vindt u hier.

Integrated thinking: het integreren van duurzaamheid in de strategie van een organisatie: Het artikel vindt u hier.

Deelname?

Heeft u interesse om deel te nemen aan het MVO Expertpanel als MVO professional of besluitvormer van uw organisatie of wilt u een onderwerp aandragen voor het MVO Expertpanel, neem dan contact op met ons via mvo-expertpanel@ese.eur.nl.