MVO Expertpanel

Het MVO Expertpanel biedt de mogelijkheid om MVO-professionals en besluitvormers te bevragen over de stand van zaken, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De reacties van de panelleden kunnen leiden tot nieuwe inzichten, aanzet geven tot nieuw onderzoek en nieuwe informatie die wordt gebruikt binnen de opleidingen van Impact Centre Erasmus en daarbuiten.

Deelnemen aan het MVO Expertpanel?

Het MVO Expertpanel bestaat uit MVO-professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en goede doelen organisaties. Alle panelleden zijn actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook (oud) docenten en alumni van het Executive Program CSR maken deel uit van het MVO Expertpanel.

Het MVO Expertpanel beantwoordt maximaal eens per kwartaal een korte vragenlijst over één specifiek onderwerp. Momenteel heeft het MVO Expertpanel circa 400 leden. Heeft u interesse om deel te nemen aan het MVO Expertpanel als MVO-professional of besluitvormer van uw organisatie of wilt u een onderwerp aandragen voor het MVO Expertpanel, vul dan het onderstaande formulier in. 

Meest actuele enquête

In samenwerking met Global Compact Nederland voeren wij momenteel een onderzoek uit naar Stakeholder Management onder Nederlandse organisaties. Het doel is inzicht te krijgen in de Nederlandse praktijk rondom stakeholder management in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDGs). Deze inzichten gebruiken we om in een gezamenlijke publicatie aanbevelingen te doen om de wederzijdse betrokkenheid tussen bedrijven en stakeholders in het licht van de SDGs verder te bevorderen en te structuren. Met de publicatie beogen betrokkenen stakeholder management in Nederland en daarbuiten te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de realisatie van Sustainable Development Goals.

Artikelen

Hieronder vindt u artikelen naar aanleiding van diverse enquêtes onder het MVO Expertpanel. 

Vermaatschappelijking bedrijven

Hybride bedrijven

Lees hier

MVO in het MKB

Wetten voor achterblijvers

Lees hier

Drijfveren

MVO omdat ik dat wil

Lees hier

Drempels en barrières

Langetermijnvisie nodig

Lees hier

Duurzame inzetbaarheid

Schip zonder anker

Lees hier

Fiscal reform

De grote belasting hervorming

Lees hier

Terugdringen plastic soup

Plastic als grote onbekende

Lees hier

Wie doet wat?

Rijksoverheid als eerste aan zet

Lees meer