MVO Expertpanel

Het MVO Expertpanel biedt de mogelijkheid om MVO-professionals en besluitvormers te bevragen over de stand van zaken, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De reacties van de panelleden kunnen leiden tot nieuwe inzichten, aanzet geven tot nieuw onderzoek en nieuwe informatie die wordt gebruikt binnen de opleidingen van Impact Centre Erasmus en daarbuiten.

Deelnemen aan het MVO Expertpanel?

Het MVO Expertpanel bestaat uit MVO-professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en goede doelen organisaties. Alle panelleden zijn actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook (oud) docenten en alumni van het Executive Program CSR maken deel uit van het MVO Expertpanel.

Het MVO Expertpanel beantwoordt maximaal eens per kwartaal een korte vragenlijst over één specifiek onderwerp. Momenteel heeft het MVO Expertpanel circa 500 leden. Heeft u interesse om deel te nemen aan het MVO Expertpanel als MVO-professional of besluitvormer van uw organisatie of wilt u een onderwerp aandragen voor het MVO Expertpanel, vul dan het onderstaande formulier in. 

Meest actuele enquête 

De meest recente enquête uitgezet onder het MVO Expertpanel gaat over biodiversiteit. Biodiversiteit komt als thema steeds hoger op de agenda. Zo is er een duidelijke samenhang tussen biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. Ondanks dat het een bekend begrip is, blijft voor organisaties de link van activiteiten naar biodiversiteit nog vaak onduidelijk. Resultaten zijn verwerkt in het artikel 'Biodiversiteitsbeleid niet ingekleurd'.

De enquête daarvoor ging in op ethisch datamanagement. Uit het onderzoek blijkt dat de urgentie van fout datagebruik nog niet in de MVO-wereld is doorgedrongen. Bedrijven hebben nog nauwelijks over datamanagement nagedacht, slechts 25 van de 100 organisaties heeft een visie op ethisch datamanagement. Algoritmes vormen voor MVO-managers nog een uitdaging. Dataverwerking is een moeilijk onderwerp, geven de respondenten toe. De MVO-professional loopt achter op de technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de overheid. Dat kan niet, want datamanagement heeft alles te maken met maatschappelijke vraagstukken zoals toegankelijkheid, kansen en ongelijkheid, milieu, sociale cohesie en gezondheid. Ethisch datamanagement wordt nog onvoldoende als een MVO-issue gezien, terwijl de relevantie en de impact ervan toeneemt. Meer over de resultaten van het onderzoek leest u via de onderstaande link: ‘Verpletterd door algoritmes’.

Artikelen

Hieronder vindt u artikelen naar aanleiding van diverse enquêtes onder het MVO Expertpanel. 

'Biodiversiteitsbeleid niet ingekleurd'

Verpletterd door algoritmes

MVO en databeleid

De winst van stakeholderinclusie

Omdat het loont

Vermaatschappelijking bedrijven

Hybride bedrijven

MVO in het MKB

Wetten voor achterblijvers

Drijfveren

MVO omdat ik dat wil

Drempels en barrières

Langetermijnvisie nodig

Duurzame inzetbaarheid

Schip zonder anker

Fiscal reform

De grote belasting hervorming

Terugdringen plastic soup

Plastic als grote onbekende

Wie doet wat?

Rijksoverheid als eerste aan zet

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen