MVO Expertpanel

Het MVO Expertpanel biedt de mogelijkheid om MVO-professionals en besluitvormers te bevragen over de stand van zaken, trends, kansen en uitdagingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De reacties van de panelleden kunnen leiden tot nieuwe inzichten, aanzet geven tot nieuw onderzoek en nieuwe informatie die wordt gebruikt binnen de opleidingen van Impact Centre Erasmus en daarbuiten.

Deelnemen aan het MVO Expertpanel?

Het MVO Expertpanel bestaat uit MVO-professionals en besluitvormers uit het bedrijfsleven, de overheid, belangenorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en goede doelen organisaties. Alle panelleden zijn actief in besluitvorming en/of advies rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook (oud) docenten en alumni van het Executive Program CSR maken deel uit van het MVO Expertpanel.

Het MVO Expertpanel beantwoordt maximaal eens per kwartaal een korte vragenlijst over één specifiek onderwerp. Momenteel heeft het MVO Expertpanel circa 400 leden. Heeft u interesse om deel te nemen aan het MVO Expertpanel als MVO-professional of besluitvormer van uw organisatie of wilt u een onderwerp aandragen voor het MVO Expertpanel, vul dan het onderstaande formulier in. 

Meest actuele enquête 

In samenwerking met Global Compact Nederland voerden wij een onderzoek uit naar Stakeholder Management onder Nederlandse organisaties. Het doel was inzicht te krijgen in de Nederlandse praktijk rondom stakeholder management in relatie tot de Sustainable Development Goals (SDGs). Uit het onderzoek is gebleken dat 'omdat het loont' de belangrijkste motivatie is om stakeholders te betrekken bij de organisatie; bedrijven verwachten er iets voor terug te krijgen. Aan de hand van de MVO Expertpanel vragenlijst en aanvullende interviews zijn zes aspecten geïdentificeerd die weerspiegelen waarom en hoe bedrijven stakeholders bij hun ondernemingsbeleid betrekken: motivatie, doelstelling, type stakeholders, aanpak, (verwachte) resultaten en rapportage. Via deze aspecten willen we in beeld brengen welke maatschappelijke winst stakeholderinclusie oplevert. Onze hoop is dat dit nieuwe model van stakeholderinclusie leidt tot een grotere bijdrage aan de SDGs en meer impact. Meer over deze aspecten en de resultaten van het onderzoek leest u via de onderstaande link: 'De winst van stakeholderinclusie'. 

Artikelen

Hieronder vindt u artikelen naar aanleiding van diverse enquêtes onder het MVO Expertpanel. 

De winst van stakeholderinclusie

Omdat het loont

Lees hier

Vermaatschappelijking bedrijven

Hybride bedrijven

Lees hier

MVO in het MKB

Wetten voor achterblijvers

Lees hier

Drijfveren

MVO omdat ik dat wil

Lees hier

Drempels en barrières

Langetermijnvisie nodig

Lees hier

Duurzame inzetbaarheid

Schip zonder anker

Lees hier

Fiscal reform

De grote belasting hervorming

Lees hier

Terugdringen plastic soup

Plastic als grote onbekende

Lees hier

Wie doet wat?

Rijksoverheid als eerste aan zet

Lees meer