Erasmus Corporate Impact Index

De Erasmus Corporate Impact Index is ontwikkeld door het Impact Centre Erasmus. Elk jaar worden de 100 grootste bedrijven in Nederland geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de 50 bedrijven met het grootste aantal medewerkers. De Erasmus Corporate Impact Index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een korte termijn focus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. Vraagstelling is essentie: hoe goed weten bedrijven hun maatschappelijke missie om te zetten in de praktijk? Jaarlijks staat een interview met een koploper evenals de top van de ranking in Management Scope*

De impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van scores op vijf pijlers:

Goed bestuur

Relatie met de buitenwereld

Duurzaamheid

Financiële gezondheid

Werkgeverschap

Erasmus Corporate Impact Index

Elke pijler kent een aantal metrics en submetrics. Voor goed bestuur is onder meer gekeken naar de samenstelling van rvb en rvc Voor de relatie met de buitenwereld is bijvoorbeeld gekeken of de ceo-letter ingaat op maatschappelijke impact. Voor duurzaamheid zijn gegevens over het ESG-beleid (environmentsocial en governance) geanalyseerd. Voor financiële gezondheid is gekeken naar omzetgroei, winstgevendheid, toekomstige waarde en groeipotentie. Voor werkgeverschap is gekeken naar de gemiddelde werknemersgroei. De pijlerscores en totaalscore zijn een indicatie van de impact die het bedrijf op dat gebied heeft. Hoe hoger de score, hoe meer verwachte maatschappelijke impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst. Management Scope publiceert de top van de ranglijst en jaarlijks een diepte interview. Jaarlijks wordt de Erasmus Corporate Impact Award uitgereikt. De winnaar mag zich de meest maatschappelijke onderneming van Nederland noemen. De jaarlijkse ranglijst vindt u hier.

Hieronder volgt een overzicht van artikelen en interviews met bestuurders over de Erasmus Corporate Impact Index. 

- Download de speciale uitgave van Management Scope compleet in het teken van de Erasmus Corporate Impact Index 2020
Analyse MCII 2020: Oog voor álle stakeholders
- De evolutie van de Erasmus Corporate Impact Index door Karen Maas
- Interview Maarten Otto (Alliander), winnaar ECII 2020
Interview Peter Wennink (ASML), winnaar ECII 2019
Impact Award 2018 en lijsten voorgaande jaren
- Analyse Erasmus Corporate Impact Index 2018
- Interview met Volksbank CEO Maurice Oostendorp, lijstaanvoerder ECII 2018
- Maatschappelijke impact: Be good, we'll tell it
- Uitreiking van de Management Scope Impact Award 2018
- Mark van Lieshout over het meten van Maatschappelijke Impact
- Researchdirecteur Sustainalytics Wilco van Heteren: 'Controverses zetten aan tot verbetering'
- Duurzaam, sociaal, maatschappelijk: Feike Sijbesma, 'DSM wil de wereld een beetje beter achterlaten' 

*Tot en met 2021 was de naam van de index verbonden aan Management Scope, daar Accenture als partner van Management Scope in de eerste jaren een bijdrage aan de pijler 'Financiële Gezondheid' heeft geleverd. Daar Impact Centre Erasmus de index heeft ontwikkeld en sinds 2021 geheel en al verantwoordelijk is voor alle open source data analyse, verwerking en wetenschappeiljke autonomie en integriteit is de naam veranderd naar een meer passende naam die de lading dekt: Erasmus Corporate Impact Index.

Mocht u na het doorlezen van deze pagina nog vragen hebben over de Erasmus Corporate Impact Index, dan kunt u uw vraag per e-mail sturen naar: impactcentre@eur.nl 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen